Abstraktní umění

 • nezobrazuje reálné předměty
 • všechny směry krátké
 • první obrazy před WW I.
 • první vlna – Rusko, Holandsko
 • druhá vlna – Amerika, Francie

Neoplasticismus

Piet Mordian

 • Holanďan, chtěl z obrazu vymýtit subjekt
 • geometrická jednoduchost
 • pravoúhlé

Orfismus

 • Básník Apllynaire
 • Robert Dekuny
 • vyjadřuje hudební rytmus pohybem barevné čáry nebo barevnými plány
 • snaží se zobrazit hudbu

Suprematismus

 • Kazimír Malevič – krajní mez, abstrakce
 • snaha očistit umění od reálného
 • čtverec na bílé ploše – něco mimo pocit
 • blízko ke konstruktivismu
 • Tatlin, Rusčenko

Rayonismus

 • Larionov
 • má vzbudit pocit 4. rozměru prostřednictvím světelných paprsků
 • rozložení na barevné abstraktní diagramy

Action Painting

 • Jackson-Pollock
 • Dripping
 • Slash-painting

Brutální umění

 • tvorba do materiálu
 • útočné pohyby
 • pocit – Jean Debuffet, Antoine de Sauvry
 • Wilém de Kooning

Abstraktní expressionismus

 • ústup racionálního umění
 • Hans Hartung – orientální kaligrafie
 • Mark Rothko – meditativní

Tachismus

 • OP-ART (?)
 • Victor Vasarely
 • Bridget Riley

Concrete-art

 • využití matematických vzorců k tvoření

Čechy

 • Franteček Kupka
 • Vojtěch Preissig
 • Mikoláš Medek – imaginace, vnuk Slavíčka
 
vv/abstraktni_umeni.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 16:25:07 autor: hrebenarova.ef
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki