Realismus

 • realismus není oddělený umělecký projev, je přítomen ve všech směrech
 • realismus v užším slova smyslu je jeho vystupňováním, zobrazení čistě objektivní reality

Gustave Courbet

 • první realisické obrazy
 • věrná skutečnost
 • veřejnosti přišly nemorální
 • díla: Sedlák bez kabátu s bahnem na botách (zobrazení holé, neobalené skutečnosti), Pohřeb v Ornons, Původ světa (bez komentáře)

Prerafaelisté

John E. Milais

Honoré Daumier

 • pravda na úkor krásy

Impresionismus

 • snaha zachytit co nejvěrněji skutečnost, důraz na jeden světelný okamžik
 • jedině světlo může určitý okamžik ozvláštnit a vdechnout mu život
 • použití barevné skvrny
 • neexistují ostré kontury, nepoužívá se černá
 • jedině barevná skvrna dokáže rychle zachytit dojem okamžiku, hru světla

Preimpresionisté

 • Mezi tři základní zdroje impresionismu patří:

angličtí krajinaři

John Constable

 • zaznamenává hmotnou stránku věci
 • Návrší města Old Sarum

Joseph W. Turner

 • autor mlžných oparů a světelných efektů
 • Sněhová bouře na moři
 • Déšť, pára a rychlost

Barbizonská škola

 • někteří Fr malíři se sešli u vesnice Barbizon a malovali
 • Camille Carot, Théodore Rousseau
 • soustředění na vodní hladinu

Éduard Manet

 • kontroverzní obrazy
 • šokování Pařížské smetánky
 • obraz Snídaně v trávě, Olympia
 • xenofobní podtext, nabourává staré vazby a řád malířství
 • neoblíben
 • dostal Řád čestné legie

Představitelé

Claude Monet

 • ryzí impressionista
 • obraz Impresion, soleil levant
 • obrovská plátna
 • cykly obrazů v různých denních či ročních dobách
 • v 50 letech oslepl, maluje dál

Auguste Renoir

 • figurální malíř
 • portrétista
 • něžné obrazy, nádech do růžova
 • zachycení světelných paprsků

Alfréd Sisley

 • anglický krajinář

Camille Pissaro

Edgar Degas

 • dynamika pohybu, k zachycení okamžiku pohybu užíval linie
 • figurální kompozice — baletky, koně, …
 • pastelová technika
 • plastiky z bronzu
 • oslepl

Henry de Tolouse Lautrec

 • šlechtic
 • bohemský malíř nevěstinců
 • lidská postava v pohybu
 • zakladatel moderní grafiky
 • litografie – plakáty před vystoupením
 • prohlašoval se za morálního sebevraha1)
 • umírá mladý

Neoimpressionisté

 • Daul Signas, George Sevrat

Čechy

 • Antonín Slavíček (okolí Prahy, krajiny)

hudba

 • Claude Debussy, Maurice Ravel

Malírství

 • tři výjimeční malíři – Paul Cézaine, Vincent van Gogh, Paul Gauguin
 • konfrontace vnitřního světla s realitou
 • vstup lidského faktoru
 • použití barevné skvrny – není záznam přírodního světla, budování objemů bez fyzikálních omezení, malba bez plasticity

Paul Cézaine:

 • Hráči karet, Zátiší s jablky, autoportréty

Vincent van Gogh:

 • podporován (?) bratrem
 • nemocný člověk
 • prodal jen 1 obraz
 • velké množství barvy
 • nadsázka
 • zářivě žluté barvy
 • díla: Slunečnice, autoportréty, Kostel v Auvers, Most v Arles, Kosatce

Paul Gauguin:

 • cestovatel, důstojník, extrovert
 • odjíždí do tichomoří, promiskuitní, chytne syfilis → páchá sebevraždu, nedaří se
 • kreslí velké čisté plochy
 • dekorativní dojem
 • ostré kontury
 • díla: Ostrov Hivahoa, autoportréty
 • Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?

Symbolismus

 • nepředstavuje samotný umělecký styl, ale názor celé generace
 • vznikl jako reakce na naturalismus v umění a impresionismus
 • nové prvky – imaginace, metafora, personifikace
 • vnější svět se stává zahradou symbolů, v níž každý předmět má jiný, duchovní, hlubší, význam
 • překrývá se se secesí

Skupina Nabis

 • název = hebrejsky Proroci
 • Pierre Bonard
 • Maurice Denis
 • Odilon Redon

Čeští představitelé

 • Jan Preisler — malíř
 • Vojtěch Preissig — grafik
 • František Bílek — sochař

Secese

 • secession = odloučení nebo odštěpení
 • poslední univerzální sloh
 • v Německu označována Jugendstil, ve Francii Art nouveau, v Anglii modern art
 • protestní hnutí umělců proti historismu a tradicím
 • první skupina Secession – založena rakušanem Gustavem Klimtem
 • ornamentálnost, přírodní motivy (mořská vlna), lineárnost, stylizace
 • typické prolínání pohádky, balady a erotiky2)
 • barevné plochy bez modelace
 • nový žánr veřejné plastiky → soutěže
 • životní styl

architektura

Antonio Gaudí

 • španěl, gotické a barokní prvky
 • Chrám svaté rodiny v Barceloně
  • z betonu
  • popírá všechny dosavadní zákonitosti stavební technologie

škola Otakara Wagnera

 • vstupy do pařížského metra

česká architektura

Josef Fanta

 • Hlavní nádraží v Praze

František Krásný

 • Kestřánkova vila v Plzni

Alfons Valšánek a Osvald Polívka

 • Obecní dům
  • díla Jana Preislera, Alfonse Muchy, sochy Ladislava Šalouna

Jan Kotěra

 • Městské muzeum v Hradci Králové

Pavel Janák

 • Hlávkův most v Praze

Malířství

Gustav Klimt

 • věhlasné nástropní obrazy pro Vídeňskou univerzitu → skandál — obviněn z pornografie → musel pracně vymáhat své obrazy zpět
 • „tajuplná erotika“ a dráždivost
 • dekorativní prvky
 • Danae
 • Judita
 • Tři období života
 • Polibek (Milenci)

Alfons Mucha

 • univerzální učitel, český umělec dlouhodobě působící v USA a Francii
 • „mucha-styl“
 • 1. práce – cyklus plakátů technikou litografie pro Sarah Bernhardtovou
 • design šperků a ostýmů

cyklus Slovanská epopej

 • rozměrná plátna zobrazující historii Slovanů
 • realistické dílo
 • dlouho odsuzována pro „nacionalistické pojetí“
 • daroval ji ČR
 • 1921 vystavena v USA – velmi populární

Secese v ČR

 • zasahuje sochařství, architekturu…
 • Vídeňská škola – Otakar Wágner, Jan Kotěra(vytvořil Hradec Králové)
 • nový typ veřejné soutěže – L. Šabun (Pomník Jana Husa), B. Kafka (Jan Žižka na Vítkově), Max Švabinský (malíř), Vojtěch Preissig

Fauvismus

 • le fauve – šelma, pokřťeno podle hanlivého výrazu jednoho kritika
 • svobodné užití zřivých barev bez jakéhokoliv řádu
 • čisté barvy, bez modelace, síla obrazu z barevnosti

Henry Matisse

 • Cikánka
 • Tanec

Maurice Vlaminck

 • Ulice

Expresionismus

 • z expresion = výraz
 • exprese jako výraz umění provází lidstvo odnepaměti
 • výrazný citový přístup (většinou negativní3))
 • zobrazení vnitřního citového světa

Umělci

Edvard Munch

 • norský umělec
 • osamocen (smrt matky a 2 sester)
 • malíř negativní vášnivosti a temnot lidského nitra — pocity úzkosti, bolesti, samoty, …

Emil Nolde

 • začal malovat po těžké nehodě
 • zvtipňoval biblická témata
 • Prorok
 • Ukřižování
 • Zmrtvýchvstání

James Ensor

 • řada obrazů s fantaskními náměty — kostlivci a karnevalové masky (symbol pokrytectví)

Alfréd Kubin

 • vyjádření tísnivé nálady, morbidní náměty

ČR

 • vzniká skupina Osma – Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Vincenc Beneš,
 • samostatně V. Špála, J. Váchal
 • Bohumil Kubišta — kuboexpresionismus — unikátní směr — spojení techniky kubismu a exprese

Futurismus

 • vzniká 1909 v Itálii založen Filippem Marinettim
 • nové pojetí krásy, nový výraz pro pohyb
 • rychlost, technika, dynamika, ale i anarchie a destrukce (důsledek neuvážené cesty kupředu)
 • proti haronii a konvencím
 • zobrazení pohybu a rychlosti → fázování pohybu
 • zviditelnění Itálie v kultuře
 • Umberto Boccioni, Carlo Carra, Giacomo Balla
1) Zvláštní příběh… kde se tolik prázdnoty v člověku bere, opravdu nevím, chudák malej
2) bez urážky, to ale vážně nejde ani trochu dohromady
3) Proč všechno co je v umění dostatečně citové, musí být negativní? :(
 
vv/2pol.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki