Python

Sem je asi možné dávat své postřehy, řešení, apod. Je podle mě zbytečné popisovat syntaxi, protože tu lze nalézt jinde pěkně zpracovanou. Můžete sem samozřejmě přidat nějaké odkazy na zajímavou1) literaturu.

Filip Hlásek 2009/01/13 20:18

Program na násobení matic:

A=[[1,2,3],[7,6,5]]
B=[[2,3,5],[7,11,13],[17,19,23]]
print [[sum(map(lambda a:a[0]*a[1],zip(A[i],[radek[j] for radek in B]))) for j in range(len(B[0]))] for i in range(len(A))]

Odkazy

1) samozřejmě k tématu
 
inf/py.txt · Poslední úprava: 2010-09-24 13:39:57 autor: fhlasek
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki