Václav Fanfule

 • 1. Architektura počítače
 • 4. Vývoj výpočetní techniky
 • 6. Tiskárny
 • 8. Základní kategorie software
 • 9. Operační systém Windows
 • 10. Počítačová síť
 • 13. Tabulkový procesor
 • 15. Internet, e-mail, www stránky
 • 19. Příkaz cyklu
 • 29. Numerické metody řešení soustavy lineárních algebraických rovnic

Vojtěch Matula

 • 2. Zobrazení informace v počítači
 • 16. HTML, CSS
 • 17. Struktura programu
 • 18. Přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, přepínač
 • 20. Rozdělení programu do metod (procedura, funkce)
 • 22. Pole
 • 24. Soubory - načítání a zápis dat během programu
 • 26. Algoritmus a programovací jazyk
 • 27. Algoritmy vyhledávání a třídění

Marek Mukenšnabl

 • 3. Záznam dat
 • 5. Počítačová grafika
 • 7. Disk, soubor, složka
 • 11. Manažer – diskový a souborový organizátor
 • 12. Textový editor
 • 14. Databázový systém
 • 21. Datové typy – číselné, znak, logický
 • 23. Datový typ - řetězec
 • 25. Grafika v Pythonu
 • 28. Numerické metody řešení rovnic f(x) = 0
 
inf/maturita.txt · Poslední úprava: 2011-05-08 14:03:30 autor: marek
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki