Fyzika tuhých látek

  • vzdálenost molekul cca stejná jako u kapalin (10-9 m)
  • molekuly vázány velkou potenciální energií
  • látky dělíme na krystalické a amorfní
 
fy/tuhe.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:05 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki