29. září 1938 -Mnichovská dohoda 2.rep.:prez.-Hácha,Slovensko-„ľudové strany“,14.3.1939-jednání s Něm.,15.3.1939-„Protektorát Čehy a Morava“;zah.2.svět.války:březen

1939-zisk přístavu Klapejda(Litva),It.-okupace Albánie,Jap.-útoky na Čínu i na SSSR→přípr.na válku x Fr.,Brit.-snaha zabránit konfliktu,

Něm.+It.→“ocelový pakt“-1940-přip. Jap.-„Osa Ber.-Řím-Tokio“),srp.1939-Něm.-sovět.pakt o neůtoč.,1.zář.1939-napadení Polska = zač.

2.svět.války→Angl.+Fr./vstup do vál.,17.9.1939útok SSSR na Pol.;průběh 2.svět.vál.:záp.Evr. 1940-podivná vál.,boje o Atlantik-„ponork.“

vál.,1940-přip.“balt.“států Besarabie a Bukoviny k SSSR,Něm.: 1940-duben/ Dán.,Nor., květen/stát.Beneluxu, červen/ Fr.(vláda ve Vichy

kolaboranti x Lon. – exilová vl. – de Gaulle),srp.-říj./ letec.boje o Brit.,1941- jaro/útok na Balkán,22.6.1941- napaden SSSR(obléh. Leningr.

900dní blokáda-„cesta života“ přes Ladož. jez.,zlom=boje o Stalingr.-1942/43),7.12.1941-jap.útok na Pearl Har.-vstup USA do Vál.,v Afr.

1940-43-Rommel x Montgomery,1942-protihitler. koalice,6.června1944-vyloď.v Normand.-„operace Overload“-2.fronty=postup.osvob.Evr.

z Vých.a Záp.,duben1945-boje o Ber.—8.května Něm.kapitul.=kon.bojů v Evr., srpen1945-atom.útoky na Hiroš.a Nagasaki-2.zář.-kapitul.

Jap.=konec 2.svět.vál. !;sit.u nás za 2.s.v.:“vlád.obyv.“→poněmčení→vysídlení na vých. nebo likvidace,“totál. nasazení“-nucené práce v

„Reichu“,přídělové lístky→“černý trh“/šmelina,kolaboranti(informátoři,udavači)→konfidenti,pronásl. Židů(Terezín,Osvětim) a Romů(Lety

u Písků);boj čechů x nacismu: emigrace- Londýn,Moskva,zahr.voj.jednotky, dom.odboj: 28.10.1939-demon.-J.Opletal→17.11. close VŠ,

výsadky z Angl.: skup ANTROPOID – Gabčík,Kubiš→27.5.1942/atentát na Heydricha-vypálení Lidic a Ležáků, partyzáni: 8/1944- Slov.

národ.povst.,5.5.1945-povst. v Pze-většina území-Rudá armáda(gen. Patton);jedn.o uspoř.světa: protifašis.koalizace(VELKÁ TROJKA:

USA/Roosvelt + VB/Churchil + Rus./Stalin),důl.jednání: 1943-Teherán,únor1945-Jalta,léto1945-Postupim x po end vál. ↑ problémy,

rozdělení Něm.+Berl.+Rak. na 4 zóny: USA,VB,Rus.,Fr., DEMILITARIZACE, DENACIFIKACE, DEMOKRATIZACE, OSN: zákl.konf.

OSN-od dubna do června 1945 v San Francisku, hl.org.OSN- Valné shrom.,Rada bezp.,Charta Spoj. nár., cíl:zabránit voj. kofl. a vál. ve světě

cíl nesplněn

 
d/ww2.txt · Poslední úprava: 2010-01-08 12:48:33 autor: andy
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki