Renesance - dějepis

 • Renesance = znovuzrození, obrození, návrat k antice a jejím kulturním hodnotám
 • individualismus - člověk je od přírody vybaven rozumem a je povinen ho během svého života rozvíjet
 • nové pojetí hodnoty života a lidské osobnosti - nová kritéria:
  1. vzdělanost
  2. aktivita ve všech směrech (umění, věda, poznání, tělesná zdatnost)
  3. klade se důraz na pozemský život (!! ale víra v boha je stále neotřesná !!)
 • 3 etapy:
  1. 14. stol
  2. 15. stol
  3. po 15. stol
 • Itálie byla ve 14. stol nejednotná → touha po sjednocení → touha po obnovení slávy Říma
 • nedaří se až do roku 1870 - sjednocené italské království- král Emanuel II
 
d/renesance.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki