Československo po roce 1945

 • 5.4.1945 moskevský a londýnský odboj – Košický vládní program - povoleny politické strany – soc. dem., národní socialisté, lidovci, KSČ, KSS = tzv. Národní fronta
 • nová vláda: prezident dr. E. Beneš, předseda vlády: Z. Fierlinger (soc. dem.) , 2 místopředsedové vlády: K. Gottwald (KCŠ) , Viliam Široký (KSS), ministr obrany: L. Svoboda
 • znárodnění – dekrety z 24.10.1945 – doky, těžký průmysl, banky… (téměř 2/3 podniků)
 • Postupim – odsun Němců – nejprve tzv. divoký odsun - vyhánění Němců tím nejkrutějším způsobem, od ledna 1946 organizovaný odsun – jím bylo vysídleno 2 ¼ mil.
 • 1946 volby – komunisté – 40% → K.Gottwald předsedou vlády, Jan Masaryk (bez pol. příslušnosti) ministrem zahraničí
 • vliv SSSR
 • 1947 čs. vláda chtěla jednat o Marshallově plánu - Stalin oznámil,že pokud ho ČSSR přijme, bude to SSSR chápat jako čin namířený proti němu ⇒ odmítnutí
 • přelom 1947/48 - vládní krize - neshody mezi komunisty a nekomunistickými stranami

Únorový převrat

 • v této době ministr vnitra Nosek provedl přesuny ve velitelském stanu Bezpečnosti, které měly komunistům zajistit kontrolu hl. města
 • 13.2.1948 vláda rozhodla ukončit tyto změny - Nosek nerespektoval
 • 17.2. ministři dem., nár. social. a lidové strany hrozili, že pokud bude Nosek pokračovat, podají demisi a budou muset být vyhlášeny předčasné volby; nebo prezident demisi odmítne a nařídí komunistům, aby se podřídili vládě
 • 20.2. nekomunističtí ministři podali demisi (soc. dem. se nepřidala)
 • komunisté zorganizovali masové demonstrace – Beneš se obával občanské války ⇒ 25.2. přijal demisi ministrů a jmenoval novou vládu složenou z komunistů-předložili mu návrhy (Beneš byl starý a nemocný)
 • týž den K.Gottwald Na Staroměstském nám. oznámil: „porážka reakce “
 • budování totalitního režimu
 • červen 1948: abdikace E. Beneše (7.6.), K.Gottwald prezidentem ČSR, sloučení KSČ a soc. dem. → KSČ
 • likvidace opozice - tábory tzv. nucených prací
 • politické procesy – přelom 40. a 50. let – např. H. Píka (představitel odboje), M. Horáková (1950), procesy s církevními hodnostáři (1950-1954)
 • 1949 poradci ze SSSR pověření Stalinem měla za úkol hledání třídního nepřítele uvnitř KS → odhaleno 'protistátní spiklenecké centrum' – v čele tajemník KSČ Rudolf Hánský – 11 rozsudků trestů smrti (do ledna 1953)
 • poúnorová emigrace
 • začínají vysílat Svobodná Evropa (Mnichov), Hlas Ameriky (Washington)

Socialistická ekonomika

 • likvidace soukromého sektoru, kolektivizace zemědělství
 • plánované hospodářství
 • rozvoj těžkého a zbrojního průmyslu
 • 1949 založena RVHP v Moskvě
 • 1953 smrt K. Gottwalda, novým prezidentem A. Zápotocký
 • 1.6.1953 měnová reforma ⇒ protivládní demonstrace např. Plzeň (20 000 demonstrantů) -rozehnání za pomoci armády a Lidových milic
 • 1956 – 20. sjezd KSSSR Chruščov - kritika kultu osobnosti Stalina
 • nový kurz ruské politiky
 • 1956 protikomunistický puč (druh svržení legální moci-protiprávní změna vlády) - v Maďarsku krvavé potlačení
 • 1957 smrt A. Zápotockého, novým prezidentem Antonín Novotný i 1. tajemníkem KSČ
 • 1960 – nová ústava - nový název státu : Československá socialistická republika
 • cíl: ukázat, že socialistická společnost je již utvořena
 • amnestie
 • nové tendence v naší ekonomice - vedle plánovaného hospodářství i tržní - autor: Ota Šik

Pokus o reformu socialismu - 1968

 • 1967 - IV. sjezd čs. spisovatelů - popření morálního práva KSČ na vedoucí úlohu ve společnosti, kritika politiky KSČ 50.let, zdůraznění autonomie kultury
 • kritika KSČ se přenesla hlavně na A. Novotného
 • konec r. 1967 - tzv. Strahovské nepokoje - demonstrace a mítinky VŠ studentů (výpadky proudu na Strahově) – cíl: upozornit na špatné podmínky bydlení
 • leden 1968 – 1. tajemníkem KSČ Alexander Dubček + nástup tzv. reformních komunistů - nechtěli změnu pol. režimu, nýbrž dem. veřejného a stranického života
 • A. Novotný rezignoval na úřad prezidenta
 • 30.3.1968 Ludvík Svoboda prezidentem ČSSR – nová vláda: předseda: Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění: Josef Smrkovský
 • po květnovém plénu UVKSČ – obnoven Junák, Sokol, založeny nové organizace – KAN (Klub angažovaných nestraníků), Klub 231 (sdružoval bývalé politické vězně)
 • 27.6. - 2 000 slov – v reformním procesu je třeba pokračovat bez ohledu na KSČ
 • 21.8.1968 – okupace ČSSR – odpor proti okupaci
 • 28.10.1968 Zákon o československé federaci
 • protestní akce proti okupaci – upálení Jana Palacha, Jana Zajíce, emigrace
 • nástup normalizace – duben 1969 odvolá Dubček, nástupcem Gustav Husák
 • období normalizace, ekonomie - spolupráce s RVHP
 • G. Husák prezidentem ČSSR

Charta 77

 • 80. léta – uvolňování
 • 29.12.1989 Václav Havel prezidentem ČSR
 • od 1.1. 1993 ČR

Takže díky patří Míše, která to celé přepsala do počítače z učitelčiných poznámek a já to hodila na net;) Mnoho zdaru s učením

 
d/na_pis_19.3_od_kl.txt · Poslední úprava: 2010-03-15 22:19:31 autor: mysska.k
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki