Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:renesance [2011-05-20 17:27:21] (aktuální)
regnarg vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Renesance ======
 +  * umělecký směr 14. a 15. stol.
 +  * původ --- Itálie
 +  * z fr. //renaissance// = znovuzrození ([[cj:antika|antiky]])
 +  * hlásá návrat k antickým ideálům a odvrat od Boha k člověku, který je (narozdíl od středověku) krásný, vzdělaný, čestný
 +  * rozvoj přír. věd (G. Bruno, M. Koperník)
 +  * rozvoj knihtisku
 +  * v popředí stojí pozemský život
 +  * prosazuje se vrstva měšťanského obyv., rozvoj řemesel, vznik dílen, manufaktur
 +  * zámořské objevy (K. Kolumbus)
 +  * snaha o zpřístupnění Bible všem -> mnoho překladů
 +  * stavebnictví --- hlavně světské stavby (radnice, m욍anské domy, paláce, zámky)
 +
 +  * rozvoj v Itálii, Francii, Anglii, Španělsku
 +  * v ČZ se příliš neobjevuje (v té době husitské války), později humanismus (pouze fil. směr)
 +
 +  * **znaky renesanční architektury**
 +    * jednoduchá pravoúhelníková okna
 +    * fasády zdobené sgrafity
 +
 +  * **malířství**
 +    * téma: příroda
 +    * olejomalby
 +    * promítá duševní pocity, emoce, ale i náb. motivy
 +    * **Leonardo da Vinci**
 +    * **Sandro Boticelli**
 +    * **Tizián**
 +
 +  * **sochařství**
 +    * náb., biblická tématika
 +    * antické náměty
 +    * sochání těl
 +    * **Michelangelo Buonarroti**
 +    * **Donatelo**: socha Davida
 +
 +===== Italská renesance =====
 +==== Dante Alighieri ====
 +  * pocházel z FIXME
 +  * odsouzen do vyhnanství za odpor proti papeži
 +  * tvorbu ovlivnila smrt jeho lásky Beatrice [beatrič] (existovala)
 +  * **Božská komedie**
 +    * epos o třech částech --- Peklo, Očistec a Ráj
 +    * vystupuje zde sám Dante a postupně jimi prochází
 +    * prvními dvěma ho doprovází Vergilius, setkávají se s různými zesnulými osobnostmi
 +    * v ráji je již doprovázen svou lásko Beatrice
 +
 +==== Francesco Petrarca ====
 +  * přítel Karla IV.
 +  * "otec humanismu"
 +  * sbíral antické rukopisy
 +  * **Zpěvník (Sonety Lauře)**
 +    * 366 sonetů
 +    * sonet
 +      * 14 veršů
 +      * 2 sloky po 4 verších
 +      * 2 sloky po 3 verších
 +    * věnovány Lauře (neopětovaná láska, existuje)
 +
 +==== Giovanni Boccaccio ====
 +  * autor epiky, hlavně novel
 +  * **Dekameron**
 +    * soubor 100 novel
 +    * 10 osob si po 10 dní vypráví příběhy
 +    * opouštějí Florencii kvůli moru a utíkají na venkov
 +    * světská témata, kritika soudobých mravů
 +
 +==== Niccolo Machiavelli ====
 +  * dramatik, politik
 +  * působil ve Florencii
 +  * **Vladař**
 +    * :!: //podrobněji viz [[zsv:filosofie.2:humanismus#socialne-politicke_a_pravni_mysleni|ZSV]]//
 +    * politický spis
 +    * sen o mocném státě spravovaném moudrým vladařem, který je schopen použít veškeré prostředky, aby bylo dosaženo blaha
 +  * **Mandragora**
 +    * satirická komedie
 +    * výsměch lidské hlouposti
 +
 +===== Francouzská renesance =====
 +==== François Villon ====
 +  * považován za prvního "prokletého básníka"
 +  * nepříliš správný život, mnohokrát odsouzen
 +  * z mnoha situací mu pomohli vlivní přátelé
 +  * provokativní verše
 +  * odsouzen do vyhnanství, o jeho dalším osudu se neví
 +  * dílo
 +    * **Velký testament (Závěť)**
 +    * **Malý testament (Odkaz)**
 +  * zakladatel tzv. **villonské balady**
 +    * skládá se ze tří slok a závěrečného poslaní (zhruba poloviční délky)
 +    * poslední verš těchto částí se opakuje jako jakýsi "refrén"
 +  * považoval svůj život za chybu ne svou, ale společnosti a osudu
 +  * ve své době zatracen, znovuobjeven v [[cj:romantismus|romantismu]]
 +  * později inspiroval
 +    * Jarmila Loukotková: Navzdory básník zpívá
 +    * Voskovec a Werich: Balada z hadrů
 +
 +==== François Rablais ====
 +  * prozaik, satirik
 +  * kritizoval lidské chyby
 +  * **Gargantua a Pantagruel**
 +    * pětidílný román o obrech
 +    * satira na rytířské romány
 +    * bohatý a "květnatý" jazyk
 +==== Michel de Montaigne ====
 +  * filosof, spisovatel
 +  * **Eseje**
 +    * třídílný soubor úvah
 +    * zamyšlení nad životem, láskou, přátelstvím, výchovou, etc.
 +    * v centru pozornosti sám autor
 +    * hlásal hledání smyslu života v člověku, ne v Bohu
 +    * lze považovat za počátky psychologie
 +
 +===== Anglická renesance =====
 +==== Geoffrey Chaucer ====
 +  * **Canterburské povídky**
 +    * (nedokončený) soubor 24 veršovaných povídek
 +    * povídky si vypráví 12 poutníků na cestě do Canterbury
 +    * ze spol. jeptišek, kupců, mlynářů, etc.
 +    * hlavní úlohu hraje hostinský, jenž má vybrat nejlepší povídku
 +
 +==== William Shakespeare ====
 +  * nar. ve Stratfordu nad Avonou
 +  * působil v divadle Globe v Londýně
 +  * __1. období__
 +    * komedie
 +      * **Zkrocení zlé ženy**
 +      * **Sen noci svatojánské**
 +      * **Kupec benátský**
 +    * historické hry
 +      * **Richard III.**
 +      * **Julius Caesar**
 +      * **Jindřich IV.**
 +    * tragédie
 +      * **Romeo a Julie**
 +  * __2. období --- tragédie__
 +    * **Othello**
 +    * **Král Lear**
 +    * **Hamlet**
 +    * **Macbeth**
 +  * __3. období --- pohádkové hry__
 +    * **Bouře**
 +    * **Zimní pohádka**
 +
 +  * **Hamlet**
 +    * Hamlet --- dánský princ
 +    * jeho otec umírá, matka se záhy provdá za strýce
 +    * duch otce Hamletovi prozradí, že jeho vrahem je onen strýc
 +    * Hamlet předstírá šílenství a plánuje mstu
 +    * Hamlet náhodou zabije otce Ofélie, již Hamlet miluje
 +    * Ofélie to nevydrží, utopí se
 +    * její bratr se chce Hamletovi pomstít, vysílá ho do Anglie s dopisem, že má být zabit, nezdaří se
 +    * Hamlet se vrací, bojuje s Ofeliiným bratrem,
 +    * oba umírají, nakonec umřou všichni
 +
 +===== Španělská renesance =====
 +==== Lope de Vega ====
 +  * bouřlivý život
 +  * ~2000 dramat
 +  * dále novely, romány
 +  * **Ovčí pramen**
 +    * kolektivní drama
 +    * vesnický lid na sebe bere vinu za smrt svého pána
 +==== Miguel de Cervantes y Savedra ====
 +  * v námořní bitvě přišel o ruku
 +  * zajat tureckými vojáky, pět let v otroctví
 +  * **Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha**
 +    * dvoudílný pikareskní román
 +    * satira na rytířské eposy
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
cj/renesance.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 17:27:21 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki