Franz Kafka: Proměna

  • Celé dílo k přečtení zde.

Shrnutí

Popis díla je takový, jak jsem ho pochopil já. Budu rád, když to někdo poopravíte nebo doplníte vlastní postřehy. 2010-02-28 12:56:15 Filip Hlásek

Kapitola 1

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“ Řehoř je obchodní cestující a zjišťuje, že zaspal a už nejspíš nestihne vlak. Dlouho se nemůže dostat z postele (protože leží na zádech). Překvapivě vůbec nepřemýšlí, co se to s ním stalo a proč je z něj najednou hmyz. Vůbec ho nezajímá, jak to bude řešit. Jeho jediným problémém stále zůstává práce. Když pro něj přichází prokurista, aby zjistil, proč Řehoř ráno nevyrazil do práce, tak rodiče stále neví, co se s Řehořem stalo. Nakonec se Řehoř dostane z postele a odemkne si dveře z pokoje. Celá rodina a prokurista jsou zděšeni. Na konci kapitoly prokurista utíká, poté co se mu Řehoř pokouší všechno vysvětlit. Otec bere hůl a zahání Řehoře do jeho pokoje. Řehoř Samsa se v první kapitole ukazuje jako člověk, kterému jde jedině o jeho vlasntí práci a vůbec se nestará o svojí podobu a o to, že jeho mluvě nyní nikdo nerozumí. Stále plánuje, jak stihne další vlak a omluví se šéfovi, přestože má mnohem větší problém.

Kapitola 2

Řehoř tráví den o samotě a začíná si konečně uvědomovat, že ve hmyzím těle se mu změní celý život. Naštěstí na něj rodina nezanevře a sestra ho každý den chodí krmit. Dále se řeší rodinná finanční situace. Dosud byl Řehoř jediným, kdo v rodině vydělával a ten je nyní už několik týdnů ve svém pokoji. Sestra o něj stále ochotně pečuje. Zatímco si zvyká na svoje nové tělo, tak pomalu zapomíná na svou lidskou minulost. Uvědomuje si ale tuto děsivou skutečnost a chce zastavit matku ze sestrou, které stěhují jeho nábytek, aby se mu lépe lezlo po pokoji. Matku vyděsí tak, že upadne do mdlob. Když se vrací otec domů, začíná Řehoře pronásledovat a nakonec kapitoly ho několikrát trefí jablkem. Řehoř je těžce raněn.

Kapitola 3

Řehoř se dlouho léčí ze svého zranění, zatímco život v rodině jde od desíti k pěti. Všichni její členové musejí nasoupit k náročným pracím, které nejsoi pořádně finančně hodnoceny a neustále bědují, jaké neštěstí je potkalo. Atmosféra v rodině je stále více napjatá. Poté přijmou tři nájemníky, kteří zde stráví nějakou dobu. Pak ale spatří Řehoře, dávají výpověď a odmítají zaplatit za pobyt. Rodina se rozhodne, že se musí Řehoře okamžitě zbavit. Další ráno najdou Řehoře v jeho pokoji mrtvého. Nejspíše podlehl zranění jablkem, naprostému vyčerpání a vyhladovění. Otec, matka i dcera to přijímají se smutkem, ale také s ohromnou úlevou. Vyrážejí po dlouhé době všichni ven na procházku a konečně hledí do budoucnosti optimisticky (všichni mají slibná zaměstnání, najdou si menší a levnější byt, dcera už je na vdávání)

Závěr

  • nevíme skoro nic o Řehořovi (ale přeci jenom občas vzpomíná, co se stalo, když býval ještě člověkem) a nemáme tušení, proč se proměnil
  • všechnen děj se odehrává v jediném bytě někde a někdy (nevíme kdy a kde)
  • vyprávěno z Řehořova pohledu
  • (přeložil Vladimír Kafka)
 
cj/promena.txt · Poslední úprava: 2010-02-28 14:49:21 autor: fhlasek
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki