Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:humanismus [2011-05-20 18:35:17] (aktuální)
regnarg vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Humanismus v českých zemích ======
 +  * jen filosofický směr
 +  * "hlavní proud renesance"
 +  * //humanus// = lidský
 +  * v popředí stojí člověk, který má právo na svobodné myšlení a jednání, za které je zodpovědný
 +  * hlásá rovnost před Bohem
 +  * zdůrazňuje moc a sílu lidského rozumu
 +  * objevuje se na přelomu 15. a 16. st.
 +  * 2 větve: latinský, český
 +  * ubývá veršované tvorby
 +  * objevuje se naučná tvorba
 +  * rozvoj věd --- první pitva --- Jan Jesenius
 +  * cestopisy --- Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 +
 +===== Latinský humanismus =====
 +  * češtinu nepovažuje za dostatečně vyspělý jazyyk
 +  * pouze vzdělané vrstvy
 +  * nedosáhl většího ohlasu
 +
 +==== Jan z Rabštejna ====
 +  * **Dialogus**
 +    * latinská rozmluva 3 katolických šlechticů s autorem
 +    * baví se o politice, autor vychvaluje Čechy
 +
 +==== Bohuslav Hasištejnský z Lobkovitz ====
 +  * pobýval na svém hradě Hosištejn u Chomutova
 +  * katolík, studoval v ITálii, vzdělaný člověk
 +  * dopisoval si se světovými autory
 +  * autor traktátů, šířily se v rukopisech
 +  * **O lakotě**
 +  * **O lidské ubohosti**
 +
 +===== Český humanismus =====
 +
 +==== Viktorin Kornel ze Všehrd ====
 +  * právník a univerzit. profesor
 +  * usiloval o rozvoj literatury psané dobovou češtinou
 +  * **O právech, súdjech a dskách země české knihy devatery**
 +    * právnický spis
 +    * chtěl podpořit měšťanskou vrstvu
 +
 +==== Řehoř Hrubý z Jelení ====
 +  * přeložil spis Erasma Rotterdamského (holandský humanista) **Chvála bláznovství** do češtiny
 +  * satira, alegorická bláznivost se vytahuje svou všudypřítomností
 +
 +==== Václav Hájek z Libočan ====
 +  * historik
 +  * **Kronika česká**
 +    * praotec Čech -- 1526 (korunovace Ferdinanda I. Habs.)
 +    * historicky nepřesná X velmi čtivá
 +
 +==== Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ====
 +  * cestopisec
 +  * vzdělaný člověk, 7 jazyků
 +  * popraven na Staroměstském nám.
 +
 +==== Oldřich Prefát z Vlkanova ====
 +  * cestopisec
 +  * rozvoj zábavné prózy
 +  * **Historie o bratru Palečkovi**
 +    * Paleček --- šašek krále Jiřího z Poděbrad
 +  * **Frantova práva**
 +    * satirická próza
 +    * autorem pravděpodobně plzeňský lékař Jan Franta
 +    * humorná ponaučení o církevních předpisech, ironické
 +
 +==== Jan Blahoslav ====
 +   * biskup Jednoty bratrské
 +     * organizace hlásající návrat k [[cj:husitstvi|husitství]]
 +     * rovnost mezi lidmi --- odkaz [[cj:husitstvi#petr_chelcicky|Petra Chelčického]]
 +     * později hraje významnou roli ve vzdělávání
 +   * snažil se šířit vzdělání
 +   * **Muzika**
 +     * hudební teorie
 +   * **Filipika proti misomusům**
 +     * útočná řeč proti odpůrcům vzdělání
 +   * **Gramatika česká**
 +     * pojednání o jazyce
 +   * **překlad Nového zákona**
 +     * základ Bible kralické --- 6 dílů
 +     * psáno nejlepším jazykem doby
 +   * **Akta Jednoty bratrské**
 +     * spisy
 +   * **Šamotulský kancionál**
 +     * zpěvník
 +
 +==== Daniel Adam z Veleslavína ====
 +  * zeť Jiřího Melantricha (Melantrichovo vydavatelství dodnes v Praze existuje)
 +  * překladatel, vyučoval dějepis na univerzitě
 +  * **Kalendář historický**
 +    * hist. dílo
 +  * **Herbář**
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
cj/humanismus.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 18:35:17 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki