Humanismus v českých zemích

 • jen filosofický směr
 • „hlavní proud renesance“
 • humanus = lidský
 • v popředí stojí člověk, který má právo na svobodné myšlení a jednání, za které je zodpovědný
 • hlásá rovnost před Bohem
 • zdůrazňuje moc a sílu lidského rozumu
 • objevuje se na přelomu 15. a 16. st.
 • 2 větve: latinský, český
 • ubývá veršované tvorby
 • objevuje se naučná tvorba
 • rozvoj věd — první pitva — Jan Jesenius
 • cestopisy — Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Latinský humanismus

 • češtinu nepovažuje za dostatečně vyspělý jazyyk
 • pouze vzdělané vrstvy
 • nedosáhl většího ohlasu

Jan z Rabštejna

 • Dialogus
  • latinská rozmluva 3 katolických šlechticů s autorem
  • baví se o politice, autor vychvaluje Čechy

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovitz

 • pobýval na svém hradě Hosištejn u Chomutova
 • katolík, studoval v ITálii, vzdělaný člověk
 • dopisoval si se světovými autory
 • autor traktátů, šířily se v rukopisech
 • O lakotě
 • O lidské ubohosti

Český humanismus

Viktorin Kornel ze Všehrd

 • právník a univerzit. profesor
 • usiloval o rozvoj literatury psané dobovou češtinou
 • O právech, súdjech a dskách země české knihy devatery
  • právnický spis
  • chtěl podpořit měšťanskou vrstvu

Řehoř Hrubý z Jelení

 • přeložil spis Erasma Rotterdamského (holandský humanista) Chvála bláznovství do češtiny
 • satira, alegorická bláznivost se vytahuje svou všudypřítomností

Václav Hájek z Libočan

 • historik
 • Kronika česká
  • praotec Čech – 1526 (korunovace Ferdinanda I. Habs.)
  • historicky nepřesná X velmi čtivá

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

 • cestopisec
 • vzdělaný člověk, 7 jazyků
 • popraven na Staroměstském nám.

Oldřich Prefát z Vlkanova

 • cestopisec
 • rozvoj zábavné prózy
 • Historie o bratru Palečkovi
  • Paleček — šašek krále Jiřího z Poděbrad
 • Frantova práva
  • satirická próza
  • autorem pravděpodobně plzeňský lékař Jan Franta
  • humorná ponaučení o církevních předpisech, ironické

Jan Blahoslav

 • biskup Jednoty bratrské
 • snažil se šířit vzdělání
 • Muzika
  • hudební teorie
 • Filipika proti misomusům
  • útočná řeč proti odpůrcům vzdělání
 • Gramatika česká
  • pojednání o jazyce
 • překlad Nového zákona
  • základ Bible kralické — 6 dílů
  • psáno nejlepším jazykem doby
 • Akta Jednoty bratrské
  • spisy
 • Šamotulský kancionál
  • zpěvník

Daniel Adam z Veleslavína

 • zeť Jiřího Melantricha (Melantrichovo vydavatelství dodnes v Praze existuje)
 • překladatel, vyučoval dějepis na univerzitě
 • Kalendář historický
  • hist. dílo
 • Herbář
 
cj/humanismus.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 18:35:17 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki