Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

cj:antika [2011-05-20 14:46:55]
regnarg vytvořeno
cj:antika [2011-05-20 14:58:19] (aktuální)
regnarg římská literatura
Řádek 6: Řádek 6:
     * **helénistické** (3. - 1. st. př.n.l.)     * **helénistické** (3. - 1. st. př.n.l.)
  
-==== Období archaické ====+==== Archaické období ====
   * v dílech mají hlavní roli bohové   * v dílech mají hlavní roli bohové
   * dva eposy --- **Ilias**, **Odyssea**   * dva eposy --- **Ilias**, **Odyssea**
Řádek 35: Řádek 35:
   * rozvoj bajek --- **Ezop** (řecký otrok)   * rozvoj bajek --- **Ezop** (řecký otrok)
  
-==== Období klasické ====+==== Klasické období ====
   * vznik městských států, athénská demokracie   * vznik městských států, athénská demokracie
   * vzniká hlavně drama   * vzniká hlavně drama
Řádek 76: Řádek 76:
     * ale oni ho za trest nechají žít se svou vinou     * ale oni ho za trest nechají žít se svou vinou
  
-=== Euripidést ===+=== Euripidés ===
  
   * do tragédií se dostává psychologická analýza postav   * do tragédií se dostává psychologická analýza postav
Řádek 129: Řádek 129:
   * **Démosthénes**   * **Démosthénes**
     * vystupoval proti Filipu Makedonskému -> //filipiky//     * vystupoval proti Filipu Makedonskému -> //filipiky//
 +
 +
 +===== Římská literatura =====
 +
 +  * navazuje na řeckou, přejímá mnoho prvků
 +
 +==== Drama ====
 +=== Plautus ===
 +  * autor komedií
 +  * do her vnesl tzv. zvěvné árie -> podobné operetám
 +
 +  * **Komedie o hrnci**
 +    * předloha pro Molièrovu (FIXME link) hru Lakomec
 +    * hlavní hrdina --- Euklio --- najde poklad --- hrnec s penězi
 +    * chce provdat dceru za bohatého muže, aby ušetřil na věně, ta ale miluje jiného
 +    * nakonec jeho otrok ukradne Eukliovi hrnec
 +    * konec hry se nedochoval
 +
 +=== Seneca ===
 +  * politik, filosof, dramatik
 +  * vychovatel Nerona
 +  * zpracovával řeckou mytologii
 +    * **Zuřící Herkules**
 +
 +==== Poezie ====
 +=== Catullus ===
 +  * autor milostné lyriky
 +  * nejznámější báseň **Nenávidím a muluji**
 +
 +=== Vergilisus ===
 +  * **Aeneis**
 +    * 12 zpěvů, ~10 000 veršů
 +    * vypráví o trojském hrdinovi Aeneovi, který se po pádu Tróje vydává na pokyn bohů hledat novou vlast pro sebe a své druhy
 +    * nakonec se usídlí u řeky Tibery
 +
 +  * básnické sbírky
 +    * **Zpěvy rolnické**
 +    * **Zpěvy pastýřské**
 +
 +=== Horatius ===
 +  * autor satir
 +  * **Satiry** --- sbírka útočných satir
 +
 +=== Ovidius ===
 +  * **Umění milovat**
 +    * rady mužům/ženám k nalezení a získání partnera
 +  * **Proměny** (Metamorfózy)
 +    * sbírka ~250 řecko/římských bájí
 +    * základem vždy nějaká proměna (ve zvíře, rostlinu, věc...)
 +
 +==== Próza ====
 +=== Petronius ===
 +  * autor prózy
 +  * působil na dvoře císaře Nerona
 +  * **Satirikon**
 +    * zesměšňuje negativní jevy římské společnosti
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
 
cj/antika.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 14:58:19 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki