Antická literatura

Řecká literatura

 • tři období
  • archaické (8. - 6. st. př.n.l.)
  • klasické (5. - 4. st. př.n.l.)
  • helénistické (3. - 1. st. př.n.l.)

Archaické období

 •  v dílech mají hlavní roli bohové
 • dva eposy — Ilias, Odyssea
  • nejstarší hrdinské eposy světa
  • námět: pověst o trojské válce

Homér

 •  Illias
  • ~16 000 veršů
  • posledních 41 dnů dobývání Tróje (z 30 let)
  • hl. hrdina Achyles
   • syn bohyně
   • namočen v živé vodě → nezranitelnost, držen za patu → slabé místo
   • povolán do bitvy o Tróju, zasažen trojským princem Paridem do paty → umírá
 • Odyssea
  • ~12 000 veršů
  • vypráví o cestě Odyssea domů
  • popisuje pět let z desetileté cesty

Poezie

 • básnířka Sapfó
  • působila na ostrově Lesbos
  • založila školu na výchovu dívek z vyšších rodin
 • básník Anakreon
  • témata: víno, ženy, zpěv
  • jednoduché zábavné básně, často napodobované
 • rozvoj bajek — Ezop (řecký otrok)

Klasické období

 • vznik městských států, athénská demokracie
 • vzniká hlavně drama
 • drama
  • hráli pouze muži, v maskách
  • diváci též jen muži
  • hrálo se v amfiteátrech
  • vzinklo na oslavu boha vína Dionýsa
  • mytologické náměty
  • původně hlavní jednací osobou sbor, těžiště se postupně přesouvá na náčelníka sboru
 • dramatici: Aischylos, Sofoklés, Euripidés

Aischylos

 • ~70-90 her, dochovalo se 7
 • v jeho hrách jsou lidé zodpovědni za své činy, trestáni bohy
 • zavádí druhého herce, objevuje se dialog
 • Oresteia
  • Agamemnon se vrací z trojské války
  • na prahu svého domu zabit svou manželkou a jejím milencem
  • syn (Orestes) oba v pomstě zabije, dostává se před soud s bohy, ale je očištěn

Sofoklés

 • ~120 tragédií, dochovalo se 7
 • zavádí třetího herce
 • prvky dramatičnosti, napětí, zápletky
 • Král Oidipus
  • drama člověka, který se snaží uniknout sudbě
  • proklet bohy, všude kolem něj dochází k neštěstí
  • oslepí se, aby neviděl, co způsobuje
 • Antigona
  • dcera Oidipova, po jeho smrti se vrací do Théb
  • bratrovražedný boj, její bratři se vzájemně zabijí
  • králem se stává Kreon
  • Antigona je přes zákaz pohřbí
  • za trest zaživa zazděna
  • bohové ji osvobodí, ale již je mrtvá
  • Kreon se obává bohů, žádá smrt
  • ale oni ho za trest nechají žít se svou vinou

Euripidés

 • do tragédií se dostává psychologická analýza postav
 • postavy mají své emoce, odkrývá jejich nitro, zejména žen
 • deus ex machina
  • do děje zasahuje vyšší moc, která zvrátí jeho průběh
  • realizováno spuštěním sošky boha na jeviště
 • Medeia
  • Medeia — královská dcera, která se zamilovala do Iasona
  • ten byl vůdcem Argonautů
  • Medeia odjíždí s Iasonem na Korynt
  • Iason se zde zamiluje do dcery vládce Kreonta, chce si ji vzít
  • Medeia jí připraví šaty napuštěné jedem, které se poté samovznítí
  • pro dokončení zkázy zabije i jejich dva syny
  • v závěru přemýšlí nad svými činy

Aristofanés

 • autor komedií
 • Lysistrate
  • ženy odepírají mužům manželské povinnosti, dokud budou válčit
  • nakonec sjednán mír

Helénistické období

 • spojeno s rozvojem filosofie, historie, řečnictví

Historie

 • Herodotos
  • „otec historie“
  • Dějiny
   • devět svazků dějin
   • první zpracování historie světa

Filosofie

:!: Podrobněji viz ZSV

 • Platón
  • žák Sokratův, sepsal jeho myšlenky
  • Ústava
   • popis ideální společnosti, které vládnou filosofové
 • Sokratés
  • odsouzen k vypití číše bolehlavu za to, že „kazil“ athénskou mládež
 • Aristotelés
  • vychovatel Alexandra Makedonského
  • Poetika
   • jednota místa, času a děje (hra by se měla odehrávat na jednom místě, během jednoho dne, jedna zápletka)
   • základy literární teorie

Řečnictví

 • Démosthénes
  • vystupoval proti Filipu Makedonskému → filipiky

Římská literatura

 •  navazuje na řeckou, přejímá mnoho prvků

Drama

Plautus

 • autor komedií
 • do her vnesl tzv. zvěvné árie → podobné operetám
 • Komedie o hrnci
  • předloha pro Molièrovu (FIXME link) hru Lakomec
  • hlavní hrdina — Euklio — najde poklad — hrnec s penězi
  • chce provdat dceru za bohatého muže, aby ušetřil na věně, ta ale miluje jiného
  • nakonec jeho otrok ukradne Eukliovi hrnec
  • konec hry se nedochoval

Seneca

 • politik, filosof, dramatik
 • vychovatel Nerona
 • zpracovával řeckou mytologii
  • Zuřící Herkules

Poezie

Catullus

 • autor milostné lyriky
 • nejznámější báseň Nenávidím a muluji

Vergilisus

 • Aeneis
  • 12 zpěvů, ~10 000 veršů
  • vypráví o trojském hrdinovi Aeneovi, který se po pádu Tróje vydává na pokyn bohů hledat novou vlast pro sebe a své druhy
  • nakonec se usídlí u řeky Tibery
 • básnické sbírky
  • Zpěvy rolnické
  • Zpěvy pastýřské

Horatius

 • autor satir
 • Satiry — sbírka útočných satir

Ovidius

 • Umění milovat
  • rady mužům/ženám k nalezení a získání partnera
 • Proměny (Metamorfózy)
  • sbírka ~250 řecko/římských bájí
  • základem vždy nějaká proměna (ve zvíře, rostlinu, věc…)

Próza

Petronius

 • autor prózy
 • působil na dvoře císaře Nerona
 • Satirikon
  • zesměšňuje negativní jevy římské společnosti
 
cj/antika.txt · Poslední úprava: 2011-05-20 14:58:19 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki