Obecné vlastnosti přechodných prvků

  • Všechny jsou kovy
  • Označují se jako d prvky
  • Nereagují spolu navzájem
  • Většinou reagují s kyselinami
  • Ve sloučeninách mají různá oxidační čísla
  • Většinou tvoří komplexní sloučeniny = koordinačně kovalentní sloučeniny
  • V přírodě se vyskytují hlavně v podobě oxidů a sulfidů
  • Zpracovávají se metalurgicky = zpracování kovů z příslušných rud redukčními pochody (činidla: C, Co, Al, Mg)
 
ch/b_obecne.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki