Mangan - Mn

 • Výskyt
  • burel = pyrolujsit = oxid manganičitý (MnO2)
 • Výroba
  • 3Mn3O4 + 8Al → 9Mn + 4Al2O3
  • vyrábí se ve formě ferromanganu (50% Mn, 50% Fe)
 • Vlastnosti
  • šedý kov
  • tvrdý, křehký
 • Použití
  • výroba manganové oceli
  • dříve – odporové spirály
 • Sloučeniny
  • MnCl2 • 4H2O
   • rozpustný ve vodě
   • MnO2 + 4 HCL → MnCl2 + Cl2 + 2H2O</sub>
  • Burel - MnO2
   • černý prášek, silné oxidovadlo, katalyzátor
   • barvení skla na fialovo
  • KMnO4
   • tvoří fialové krystaly
   • rozpustný ve vodě
   • slabý roztok – desinfekce
   • KMnO4 + 16 HCL → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O


Zdrojem jsou Báry poznámky, tímto jí děkuji za jejich poskytnutí. ;-)

 
ch/7b.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki