Chrom - Cr

 • Výskyt
  • Chromit ( Cr2O3 • FeO )
 • Výroba
  • Velmi čistý chrom - Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3 - aluminotermická reakce
  • z Chromitu - Cr2O3 • FeO → ferrochrom (70% chromu, 30% železa) - v elektrické peci, 1300°
 • Vlastnosti
 • tvrdý, stříbrolesklý kov
 • na vzduchu velmi stálý
 • na povrchu pokryt Cr2O3, který brání oxidaci do hloubky
 • Použití
 • nerezivějící sloučeniny
 • galvanické pochromování
 • Sloučeniny
 1. Chromité
 • Oxid chromitý - Cr2O3
 • barvivo – chromová zeleň, dříve pigmentace bankovek
 • nerozpustný ve vodě, kyselinách ani zásadách
 • příprava – rozklad dichromanu amonného
 • (NH)2Cr2O7 → Cr2O3 + H2O + N2
 • Hydroxid chromitý – Cr(OH)3
 • šedozelená sraženina
 • rozpustný v kyselinách
 • Kamenec draselnochromitý – fialové krystaly
 • K2Cr2O7 + H2SO4 + 3SO2 11 H2O → 2KCr(SO4)2 + 12 H2O
 1. Chromové
 • Oxid chromový - CrO3
 • silně oxidující hydroskopická látka
 • bouřlivě reaguje s kyselinou chlorovodíkovou
 • 2 CrO3 + 16 HCL → 3Cl2 + 6 H2O + 2CrCl3
 • kyselina chromová – H2CrO4
 • pouze v roztoku
 • soli – žlutá barva
 • kyselina dichromová – H2CrO7
 • soli – oranžová barva
 • rozpustné chromany jsou jedovaté
 • použití chromanů – úprava růží, barviva – žlutý ultramarín (BCrO4), chromová žluť (PbCrO4), zinková žluť (ZnCrO4)

Molybden - Mo

 • Výskyt
  • molybdenit (MoS2)
 • Výroba
  • redukce MoO3 vodíkem
 • Vlastnosti
  • vysoká teplota tání
  • odolné proti kyselinám
 • Použití
  • přísady do oceli (lepší mechanické vlastnosti, odolnost vůči korozi)

Wolfram - W

 • Výskyt
  • wulfenit (PbMoO4)
  • scheelit = wolframan vápenatý - (CaWO4)
 • Výroba
  • redukce WO3 vodíkem
 • Vlastnosti
  • vysoká teplota tání
  • odolné proti kyselinám
 • Použití
  • přísady do oceli (lepší mechanické vlastnosti, odolnost vůči korozi)
  • vlákna do žárovek


Zdrojem jsou Báry poznámky, tímto jí děkuji za jejich poskytnutí. ;-)

 
ch/6b.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki