Prvky 5.A skupiny

Fosfor - P

 • Tři možnosti výskytu
  • Bílý = terafosfor
   • čtyř atomové molekuly
   • nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v sirouhlíku CS2
  • Červený – řetězovité útvary
   • nerozpustný v CS2
   • není jedovatý
   • na vzduchu se sám nevzněcuje
  • Černý - vzniká působením vysokých tlaků


 • Výroba – z fosfátů ⇒ reakcí s oxidem křemičitým a redukcí uhlíkem
  • - 2Ca3(PO)4 + 6SiO2 +10C → 6CaSiO3 + P4 + 10CO

Sloučeniny

 • Bezkyslíkaté
 • PH4 = jedovatý nepříjemně páchnoucí plyn
 • Difosfan
 • Kyslíkaté
 • Kyselina Fosforná HPO
 • Kyselina Fosforitá HPO2
 • Kyselina Fosforečná H3PO4 – výroba hnojiv (super fosfát)

Arsen - As

 • Jedovatý
 • AsH3 = arsenovodík = arsan
  • Nejznámější sloučenina
  • používá se v lékařství
  • zapáchá po česneku
 • Oxid arsenitý – As2O3 – prudký jed
 • Některé arsenidy i v lékařství


Zdrojem jsou Báry poznámky, tímto jí děkuji za jejich poskytnutí. ;-)

 
ch/5a.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki