Uhlík - C

 • Elementární forma výskytu – grafit (tuha), diamant
 • Velké množství sloučenin
  • vápenec
  • uhličitan bařečnatý = magnesit
  • uhličitan železnatý = siderit = ocelek
  • uhličitan vápenatohořečnatý = dolomit
 • Součást fosilních látek (uhlí, ropa, zemní plyn)
 • Biogení prvek – součást rostlin a živočichů, základní prvek organické chemie
 • Technické druhy uhlíku - CH4 > C + 2H2 = saze – gumárenský průmysl
 • aktivní uhlí = živočišné uhlí
 • koks – rozkladem uhlí za nepřítomnosti vzduchu

Sloučeniny - Bezkyslíkaté Karbidy - CaC2 - CaC2 + H2O > C2H2 + Ca(OH)2

 1. Svítidlo
 2. SiC - brousek

Sirouhlík - CS2

 1. jedovatá kapaliny
 2. páry na vzduchu vybuchují
 3. rozpouštědlo, výroba umělého hedvábí, celofán

Kianovodík – HCN

 1. zapáchá po hořkých mandlích
 2. jedovatá kapalina, slabá kyselina

Hexakyanoželeznatan draselný – K4[Fe(CN)6] = ferokyanid draselný

 1. žlutá krevní sůl

Hexakyanoželezitan draselný – K4[Fe(CN)6] = ferikyanid draselný

 1. červená krevní sůl

- Kyslíkaté Oxid uhelnatý – CO

 1. bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu
 2. vzniká nedokonalím spalováním uhlí

C + O2 > CO2

				CO2 + C > CO

Oxid uhličitý - CO2

 1. rozpustný ve vodě

- plyn, vyskytuje se i v tuhé podobě = suchý led

 1. výroba: tepelný rozklad vápence

CaCO3 > CO2 + CaO

 1. laboratorní příprava

CaCO3 + 2HCl> CO2 + CaCl2 + H2O

 1. použití - výroba organických látek
  1. výroba uhličitanů
  2. součást pěnových hasících přístrojů
  3. sycení šumivých nápojů

Kyselina uhličitá – H2CO3

 1. vzniká rozpouštěním CO2 + H2O > H2CO3
 2. nestálá, slabá
 3. hydrogen uhličitan amonný – NH4HCO3
  1. cukrářské droždí
 4. hydrogen uhličitan sodný – NaHCO3

- kypřící prášek do pečiva - jedlá soda - uhličitan sodný - Na2CO3 = soda - varianty – bezvodá = kalcinovaná soda - dekahydrát = krystalická soda

 1. výroba – Solvoyův způsob

NaCl + CO2 + NH3 + H2O > NH4Cl + NaHCO3

							   2 NaHCO3 > Na2 + CO3 + CO2 + H2O
				- uhličitan draselný – K2 CO3
							  = potuš
							  - použití – při výrobě skla

- v papírenském průmyslu

							  - výroba: KOH+ CO2 > K2 CO3 + H2O

Křemík Si Vyskytuje se pouze ve sloučeninách Oxidační číslo IV, mezi Si a C je rozdíl, Si také tvoří řetězce, ale netvoří násobné vazby Výskyt – oxid křemičitý – SiO2 = křemen

 1. čirý = křišťál
 2. fialový = ametyst
 3. žlutý = citrýn
 4. růžoví = růženín
 5. hnědý = záhněda
 6. černý = morion

- hydratovaný oxid křemičitý - SiO2 x nH2O

					   = opál

-součást živců – ortoklas

  - plagioklas
	- albid

Přírodní sloučeniny – pazourek - kaolín - světlá a tmavá slída - mastek - křemenný písek

 
ch/4a.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki