Společné vlastnosti

 • Ušlechtilé kovy
 • V elementární podobě téměř netvoří sloučeniny

Měď - Cu

 • Výskyt
  • Chalkopyrit (CuFeS2)
  • Chalkozín (Cu2S)
  • Covellín (CuS)
  • Cuprit (Cu2O)
  • Malachýt (CuCO3 • Cu(OH)2) – odrůda do modra = azurit
 • Výroba
  • 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2
  • pražení sulfidických rud
 • Laboratorní příprava
  • CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4
 • Vlastnosti
  • Načervenalý kov
  • vynikající vodič elektřiny i tepla
  • dlouhodobým působením vzduchu vzniká na povrchu zelená měděnka
  • reakce s kyselinou dusičnou (zředěnou)
   • 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
  • reakce s kyselinou dusičnou (koncentrovanou)
   • Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • Použití
  • v elektrotechnice – dobrý vodič
  • potravinářský průmysl (pivovarnictví)
  • Součást slitin – Mosaz (Cu + Zn), Bronz (Cu + Sn), Alpaka (Cu + Ni)
  • ražení pamětních mincí (Cu + Ag)
 • Sloučeniny
  • Oxid měďný – Cu2O
   • červený, ve vodě nerozpustný, prášek
  • Oxid měďnatý – CuO
   • černý prášek, jemný
   • nerozpustný ve vodě
   • vznik tepelným rozkladem Cu(CO3)
  • Modrá skalice – CuSO4 • 5H2O
   • elektrické pokovování, hubení škůdců, čištění bazénů
   • CuCl2 • 2H2O – dihydrát chloridu měďnatého
   • zelené krystaly
   • rozpustný ve vodě (mění barvu na modrou)

Stříbro - Ag

 • Výskyt
  • Argentit = sulfid stříbrný (Ag2S)
 • Vlastnosti
  • ušlechtilý kov
  • nejlepší vodič elektřiny i tepla
  • nerozpouští se v neoxidujících kyselinách, ani ve zředěné kyselině sírové
  • reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou
   • 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4+ 2NO + 4H2O
  • dobře se rozpouší v kyselině dusičné
   • 3Ag + 4HNO3 → AgNO3 + NO + 2H2O
  • červenání stříbra působením sulfanu
 • Použití
  • Galvanické postříbřování
  • elektrotechnika, zrcadla, pamětní mince a plakety, šperky
 • Sloučeniny
  • Dusičnan stříbrný – AgNO3
   • v černobílé fotografii
   • ve farmacii – lapis (na bradavice)
   • v analitické chemii jako srážecí činidlo
    • NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

Zlato - Au

 • Výskyt
  • v ryzí formě v malém množství v horninách → rozpadají se → zlato v písku → rýžování (naleziště – Jílové u Prahy)
 • Výroba
  • ?
 • Vlastnosti
  • žlutý, lesklý, měkký kov
  • kujné a tažné
  • nejušlechtilejší
  • odolává působení kyselin a zásad
  • rozpouští se ve směsi kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3 = Lučavka Královská
 • Použití
  • šperky
   • bílé (Au + Pt), žluté (Au + Ag), červené (Au + Cu)
   • 9, 14 a 24 karátů
  • zlaté mince, pozlacování, zdravotnictví
 • Sloučeniny
  • Cassiův purpur – AuCl3
   • barvení skla na rubínovou barvu
 
ch/1b.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:07 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki