Třída: Mlži (Bivalvia, Lamellibranchiata)

 • měkké bilaterálně souměrné tělo
 • složeni s trupu a nohy; hlava redukována
 • tělo kryto dvouchlopňovým pláštěm - lastury
 • na hřbetě lastury - vaz (ligumentum)
 • lastury uzaviratelné jedním nebo dvěma svěrači
 • tělní svalovina - převážně noha
 • TS: ústní dutina → hltan → jícen → válcovitý žaludek → hepatopankreas → střevo s několika kličkami → vyvrhovací otvor
 • CS: otevřená
 • DS: žábry
 • VS: pár metanefridií
 • NS: gangliová, respektuje bilaterální souměrnost těla; ganglia - mozkové, nožní, útrobní
 • statocysty
 • gonochoristi i hermafroditi
 • larva - glochidie

Zástupci

 • slávka jedlá
 • perlotvorka mořská
 • hřebenatka jakubská
 • ústřice jedlá
 • škeble rybničná
 • velevrub malířský
 • perlorodka říční - vzácný výskyt na Šumavě
 • srdcovka jedlá
 • sášeň lodní
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/mekkysi/skorapkovci/mlzi.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki