Třída: Hlavonožci (Cephalopoda)

 • největší, nejdokonalejší měkkýši
 • tělo
  • hlava - koncentrace nervových ganglií; komorové oči; statocysty
  • trup
 • noha přeměněna na ramena a nálevku
 • pohyb pomocí ramen (příčně pruhovaná svalovina) a ploutevní části
 • únikový pohyb - nasátí vody nálevkou → reaktivní pohyb; žlázy vypouštějí barvivo
 • TS: zobákovité čelisti, radula, sliny (toxiny, enzymy) → jícen → vole → žaludek → střeva s několika uzly → vyústění
 • krevní výdutě; srdce v osrdečníku
 • krevní barvivo - hemocyanin - volně vázáno na krevní plazma
 • žábry vyčnívají do plášťové dutiny
 • VS: párovité ledviny
 • gonochoristé s přímým vývojem; výrazný pohlavní dimorfismus
 • hektokoktylové rameno - obsahuje spermatofor

Zástupci:

 • loděnka hlubinná (Nautilus pompilius)
 • sépie obecná - pod kůží - oválná vápenatá destička → tzv. sépiová kost
 • chobotnice pobřežní - 8 stejně dlouhých ramen
 • Octopus macropus - častý výskyt ve středomoří
 • argonaut pelagický
 • Architeuthis (krakatice) - patrně největší bezobratlí živočichové; loveni vorvani; obyvatelé velkých hloubek
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/mekkysi/skorapkovci/hlavonozci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki