Podkmen: Paplži (Amphineura)

  • ploché, dorsoventrálně zploštělé tělo, podlouhle vejčité
  • plášť - silná kutikula s vápenatými šupinami, ostny, destičkami
  • mořští živočichové
  • gonochoristé s nepřímým vývojem

Třída: Červovci (Aplacophora)

  • protáhlé tělo
  • žijí na mořském dně

Třída: Chrousnatky (Placophora)

  • dorsoventrálné zploštělé tělo
  • žijí v příbojové zóně přisedlé k podkladu

Zástupci

  • chrousnatka středomořská
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/mekkysi/paplzi.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki