Kmen: Kroužkovci (Annelida)

 • homonomní článkování (segmentace) = stejnocenné články
 • velikost: 2-10 mm (až 3 m)
 • 17 000 druhů
 • triblastika → coleomata
 • Tělo:
  • jednovrstevná pokožka (epidermis) - navenek ještě kutikula
  • kožně svalový vak - fce: pohyb
  • NS: žebříčkovitá , v přední části těla- podhltanová a nadhltanová zauzlina spojeny obhltanovou smyčkou (prstencem) → vybíhají 2 břišní pruhy - spojeny příčnou spojkou (komisury)
  • statocysty
  • chemoreceptory
  • občas jednoduché oči
  • CS: uzavřená, hřbetní (krev odzadu dopředu) a břišní céva (zpředu dozadu)
  • VS: metanefridie
  • TS: prostupuje celým tělem
  • DS: někteří nemají žádnou ⇒ celým povrchem těla, vodní kroužkovci - žábry(keříčkovité vychlípeniny)
  • RS: gonochoristi, hermafroditi, mořští - i vývoj přes larvu (trochofora)
 • výskyt: moře, sladké vody, suchozemské

Třída: Mnohoštětinatci (Polychaeta)

 • asi 13 000 druhů
 • převážně mořští
 • parapodia = kuželovité výrustky, kde jsou štětinky s žábrami
 • rozmnožování: gonochoristi → trochofora(pokročilejší gastrula) → (segmentace=článkování) → dospělý jedinec

zástupci

 • nereidka hnědá (dravá)
 • afroditka plstnatá
 • palolo zelený (rozmnožovací cyklus synchronizován s měsíčními fázemi, larva=trochofora)
 • rournatci (paraziti mušlí)

Třída: Opaskovci (Clitellata)

 • nemají parapodia
 • clitellum=rozmnožovací opasek
 • bahno, půda, voda
 • hermafroditi s přímým vývinem

Podtřída: Máloštětinatci(Oligochaeta)

 • 7-600 článků se šětinkami
 • CS: uzavřená

zástupci:

 • žížala obecná (9-30 cm, tmavě růžová barva břišní část světlejší s prosvítající břišní cévou, opasek)
 • žížala hnojní (masitě červená barva, při podráždění vylučuje zapáchající sekret)
 • Megaskolides australis (3m)
 • žížalice pestrá (na stromech)
 • nitěnky

Podtřída: Pijavice (Hirudinea)

 • dorzoventrálně sploštělé tělo bez štetin, každý článek na povrchu segmentován
 • vnější parazité
 • v oblasti ústního otvoru slinné žlázy→hirudin zabraňující srážení krve
 • hermafroditi

zástupci:

 • chobotnatka rybí
 • pijavka lékařská(10-15cm)
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/prvousti/clankovci/krouzkovci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki