Podkmen: Bezlebeční (Cephalochordata)

 • mořští
 • rybovitý tvar těla
 • 25 druhů
 • jednovrstevná pokožka
 • obžaberní prostor
 • hltan je upraven k filtraci vody
 • vnitřní segmentace těla
 • hlavový a ocasní konec těla
 • NS – je shodná s obratlovci, chybí mozek
 • CS – uzavřená, chybí vakovité srdce
 • po celé délce nervové trubice jsou primitivní smyslové orgány
 • velký počet vylučovacích orgánů ústících do obžaberního prostoru
 • velký počet gonád (pohlavní žlázy)
 • Kopinatec plžovitý
  • konce těla zašpičatělé
  • z vadní části je ocasní ploutvička na hřbetě nepárový ploutevní lem
  • od ústního otvoru směrem k obžabernímu jsou 2 lemy
  • struna hřbetní
  • nad chordou nervová trubice
  • svalovina je na bocích těla rozdělená na myomery
  • příčně pruhovné svalstvo
  • trávicí trubice – ústní štěrbina, 30 hmatových tykadel→ hltan,180 žaberních štěrbin+ obžaberní prostor→ žaberní dutina→ řitní otvor
  • DS – celým povrchem těla, pomocí cév žaberního koše
  • CS – uzavřená, bezbarvá krev
  • z ektoblastu vzniká pokožka a nervstvo
  • z mezoblastu vzniká svalstvo, celá kostra, cévní soustava, VS, část RS
  • z entoblastu vzniká trávicí trubice a související orgány
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/strunatci/bezlebecni.txt · Poslední úprava: 2009-04-07 19:18:04 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki