Kmen: Polostrunatci (Hemichordata, Enteropneusta)

 • 80 druhů
 • 2mm - 2.5m
 • mořští živočichové
 • červovitě protáhlé nebo vakovité tělo
 • tělo složeno ze 3 oddílů:
  • prosoma (žalud)
  • mesosoma (límec)
  • metasoma (trup)
 • vývojové znaky:
  1. jícen spojuje dutinu těla se zevním prostředím - žeberními otvory (štěrbinami) se dovnitř dostává voda, kde je rozpuštěn

kyslík

 1. v oblasti hřebtu je vychlípenina hltanu = notochord - tyčinkovitý tvar, podobný tvar, jako struna hřbetní
 2. na hřbetní straně těla je nervový pruh ponořen pod pokožku - předpoklad trubicovité nervové soustavy strunatců
 • nepřímý vývin - larva = „tornarie“

Třída: Žaludovci (Balanoglosta)

 • mají notochor
 • 2 řady žaberních štěrbin
 • gonochoristi
 • žaludovec malý

Třída: Graptoliti (Graptolitha)

 • paleozoličtí živočiši - žili ve starších prvohorách
 • žili v koloniích
 • byly pokládáni za příbuzné láčkovců
 • zachovali se jako černé otisky
 • Monograptus
 • Spirograptus
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/polostrunatci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki