Podkmen: Volnoživci(Eleutherozoa)

 •  volně pohybliví
 •  aktivně přijímají potravu

Třída: Hvězdýši (Stellaroidea)

Podtřída: Hvězdice (Asteroidea)

 • asi 1500 druhů
 • mořští živočichové - potřebují asi 3% slanost
 • postré zbarvení
 •  ústřední tělní terč a 5 ramen
 • destičky s ostny, hroty, výčnělky
 • hladká tělní svalovina
 • velmi žravý dravci
 • dýchají žábrami
 • NS v zevním epitelu
 • hmatová ústrojí a jedno váčkovité očko
 • gonochoristi
 • larva=bipinarie → přemění se v brachiolarie → dospělá hvězdice
 • hvězdice růžová
 • hvězdice sluncovitá - 25 ramen, Pacifik

Podtřída: Hadice (Ophiuroidea)

 • zřetelně oddělen střední terč od ramen
 • známo 1900 druhů
 • některé orgánové soustavy chybějí: DS, VS
 • obústní nervový prstenec
 • regenerují chybějící ramena
 • gonochoristi
 • vývin nepřímý - larva = pluteus
 • Ophiactis virens

Třída: Ježovky (Echinoidea)

 • 860 druhů
 • kulovitý tvar
 • 2-3 cm (výjmečně 15cm)
 • pevný krnýř a na povrchu jsou husté, tvrdé, dlouhé ostny
 • trávicí soustavu tvoří tenkostěnná - uvnitř je 5 párů žaber
 • NS uložena pod krunýřem
 • gonochoristi
 • oplození vnější probíhá ve vodě - larva = pluteus
 • ježovka jedlá - podél pobřeží Evropy
 • ježovka dlouhoostná ,ježovka červená, ježovka srdčitá

Třída: Sumýši (Holothuroidea)

 • asi 1000 druhů
 • tzv. vodní plíce - vzdušné vaky
 • většinou gonochoristé
 • larva = aurikularie
 • žijí na dně a zarývají se do bahna
 • Cucumaria = „mořský okurka“
 
bi/sexta/zivocichove/trojlisti/druhousti/ostnokozci/volnozivci.txt · Poslední úprava: 2009-03-24 13:13:06 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki