Trávicí soustava

Dutina ústní (cavum oris)

 • ústní otvor ohraničen rty (podklad: kruhový s. ústní)
  • fce: mimika, mluvení
  • krycí epitel rtů mírně zrohovatělý, bez pigmentace → prosvítá červené zabarvení krve — typicky lidský znak
 • po straně jsou tváře (podklad: s. tvářový) - přidržují sousta při žvýkání
 • patro — odděluje ústní d. od nosní d.
  • tvrdé patro - kostěný podklad - horní čelist a kosti patrové
  • měkké patro - vazivové, na zadním okraji je čípek a po jeho stranách mandle patrové („krční mandle“) — lymfoidní tkáň, zduřují
 • jazyk (lingua)
  • z příčně pruh. svaloviny
  • vzadu kořen, tělo, vpředu hrot
  • pohyblivý
  • horní strana je pokryta sliznicí, jejíž součástí jsou papily (bradavky) s chuťovými pohárky
 • zuby (dentes)
  • vytvářejí dvě řady - horní a dolní čelist
  • 2 generace - mléčný a „trvalý“ chrup
  • řezáky I, špičáky C, třenové z. P, stoličky M
  • zubní vzorec mléčného chrupu:
     | 2 1 2
     -|-------
     | 2 1 2
  • trvalý chrup:
     | 2 1 2 3
     -|----------
     | 2 1 2 3
  • typy zubů
   • řezáky - korunka dlátovitého tvaru, 1 kořen, kousání soust
   • špičáky - hrotovitá k., 1 dlouhý kořen, uchopování a oddělování soust
   • třenové z. - na korunce 2 hrboly, 1 kořen, rozmělňování
   • stoličky - na korunce 4-5 hrbolů, 2-3 kořeny, rozmělňování
  • první zub (zpravidla dolní řezák) v 6ti měsicích, dokončení 30 měsíců → 1. dentice
  • první zub vypadává v 6ti letech a je nahrazen trvalým → začíná 2. dentice
  • v 25 letech je výměna hotova

Zub

|\--  --/| korunka
|  '-'  | 
|     |
| |---| | krček
| |dř | | 
 | | eň| |------------ dáseň
| |---| |
| |  | | 
 \ |  | /
 / /  \\
 |||  ||| kořen
 |||  |||
 -   - vstup a výstup cév a nervů

Slinné zlázy

 • malé slinné žlázy
  • roztroušeny v dutině ústní
  • neustále produkují husté sliny
 •  velké slinné žlázy
  • řidší sliny na podnět (jídlo v ústech)
  • příušní žlázy
   • nad 2. hodní stoličkou
  • podčelistní žl.
   • pod jazykem v oblasti uzdičky
  • podjazykové žl.
 • sliny:
  • bezbarvá vazká tekutina
  • pH 7-8
  • 99% H2O
  • org. látky
   • mucin (vazkost)
   • ptyalin (trávicí enzym)
   • thiocyanát (desinf. účinky)
  • soli Ca2+, Na+, K+; F-, PO43-
  • celkem přes 1l/den

Hltan (pharynx)

 • příčně pruhovaná svalovina+sliznice
 • 12-14cm
 • 3 oddíly
  • nosohltan
   • vyúsťují choany, Eustachovy trubice
   • za zadní straně lymfoidní tkáň — nosohltanová mandle
  •  ústní část — křížení TS a DS
  • hrtanová část — ve výšce C6

Jícen (oesophagus)

 • 25-28cm
 • část krční, hrudní, břišní-pod bránicí
 • sliznice
 • svalovina (horní třetina z příčně pruhované, zbytek z hladké)
 • podslizniční vazivo
 • vazivový obal
 • sousta dopravována aktivními pohyby — *peristaltikou

Žaludek (ventriculus, gaster)

 * vakovitý tvar, V=1-2 l

 • části
  • česlo — vstup jícnu
  • žaludeční dno
  • tělo žaludku
  • vrátník — zúžená část →dvanáctník
 • stěna
  • sliznice vytvářející řasy
  • různé žlázy
  • hladká svalovina ve 3 vrstvách — peristaltické pohyby
 • šťáva
  • pH 1-2
  • 99% voda
  • org. látky
   • pepsinogen (→pepsin — štěpí bílkoviny)
   • lipasa (štěpí mléčné tuky)
   • chymosin (sráží mléko na tvarohovitou sraženinu)
   • mucin (ochranný film na žaludeční sliznici)
  • HCl → pH (+desinfikuje potravu, pH zamezí kvasné procesy → ničí organismy)
 • potrava bohatá na cukry/tuky/bílkoviny zůstane v žaludku 2/4/8 hodin

Tenké střevo (intestinum tenue)

 • dvanáctník (duodenum)
  • 25-30 cm (12 palců)
  • podkovovitý tvar
 • lačník (jejinum)
  • místo nejintenzivnějšího trávení a vstřebávání
  • 3/5 celkové délky
  • „věčně prázdný“
  • rovnoběžné kličky
 • kyčelník (ileum)
  • 2/5 délky
  • podélné kličky
 • stěna — sliznice vylučující střevní šťávu:
  • tekutina nažloutlá lehce alkalická — neutralizuje kyselou tráveninu
  • sacharáza, laktáza, maltáza — štěpí cukry
  • erepsin, střev. lypáza — štěpí tuky
  • hlenovité látky — ochraná funkce
  • 1-3 l/den
 • vychlípeniny — klky - 0,2-1mm; 5-10 mil.; 20-40/mm2
  • pohyblivé
  • pokryté resorbčním epitelem
  • nervy, krevní a mízní vlásečnice
  • zvětšují plochu střeva, vstřebávají rozložené živiny
  • další výběžky — mikroklky — tvarově upravené buňky na povrchu klků
 • podslizniční vazivo
 • hladká svalovina — peristaltické a kývavé pohyby
 • vazivová blána
 • kličky tenkého střeva jsou zavěšeny na okruží (část pobřišnice — vazivová blána v břišní dutině)

Tlusté střevo (intestinum crassum)

 • délka 1.5 m, šířka 5-8 cm
 • slepé střevo (caecum)
  • rudiment; význam má u bíložravců
  •  v pravé kyčelní jámě
  • ústí do něj kyčelník tenkého s.
 • červovitý přívěsek (appendix vermiformis)
  • obsahuje lymfoidní tkáň
  • někdy vznikne zánět — appendicitida
   • může vést až k protržení (perforaci)
   •  důležitá je včasná diagnóza
   • diagnóza: lehnout na záda, pokrčit nohy, uvolnit břišní svaly, stlačit McBurneyův bod (střed úsečky spojující hřeben kyčelní kosti a pupek), pokud bolestivě zatrne, appendicitida
 •  vzestupný tračník (colon ascendens)
 • příčný tračník (c. transversum)
 • sestupný tračník (c. descendens)
 • esovitý tračník = esovitá klička (c. sigmoideum)
 • konečník (rectum) - na konci řitní otvor uzavřený kruhovými svěrači; sliznice je citlivá na tlak
 • příčné zúženiny se střídají s polokruhovými výpuky
 • málo hladké svaloviny
 • žádné klky, ale slepé záhyby - krypty
 • četné žlázky uvolňující hlen
 • k peristaltickým pohybům dochází jen několikrát denně
 • obydleno střevní mikroforou -
  • bakterie vytvářející vytamín B12 a K
  • kvasí a rozkládají tráveninu
  • vytvářejí scatol, indol, metan, sulfan, kys. mléčnou, NH3 a CO2
 • tvorba stolice
  • nerozložitelné zbytky potravy
   • vláknina — nerozložitelné polysacharidy (např. celulóza) — význam pro peristaltiku
  • odloupané epitelové b. z různých částí TS
  • voda, anorg. látky
  • produkty rozkladu žlučových barviv
  • odumřelé bakterie a jejich metabolity
 • vyprázdnění = defekace
  • reflexní děj částečně ovlivněn vůlí
  • centrum v obl. bederní míchy
  • obvykle 1/den

Přídatné žlázy TS

Játra (hepar)

 • největší žláza těla, 1.5 kg
 • v pravém podžebří v brániční klenbě
 • jaterní jamka - vstup vrátnicové žíly (funkční oběh) a tepny jaterní (výživa jater) do jater
 • dva laloky, pravý > levý
 •  složeny z jaterních lalůčků (~ 100 000)
 • lálůčky z trámečků — 2 řady jaterních buněk
  │ │    │ │    │ │
  │ ├───────┤3├───────┤ │ 1. jaterní b.
  │ │    │ │    │ │   a - kervní pól
  │ │a 1 b│ │b 1 a│ │   b - žlučový pól
  │2│    │ │    │ │ 2. krevní vlásečnice
  │ ├───────┤ ├───────┤ │ 3. štěrbina
  │ │    │ │    │ │
  │ │    │ │    │2│
  │ │    │ │    │ │

Funkce

 •  metabolismus všech tří živin
 • NEtvoří trávicí enzymy
 • syntéza plazmatických bílkovin
 • vznik močoviny
  NH₂
  |
  C=O
  |
  NH₂
 • glukoneogeneze — (v malé míře) tvorba glukózy
 • přeměna přebytečných sacharidů v tuky
 • zásobárna Fe a vytaminů A, D, B12

Žluč (fel, chole)

 • tvoří se neustále (~1l/den) v jaterních b.
 • Složení
  • 97% vody
  • soli žlučových kyselin (př. k. cholová)
  • žlučová barviva (bilirubin)
  • cholesterol — steroidní povaha
  • anorg. soli, mastné kyseliny, tuky
 • Funkce
  • hromadí se ve žlučníku, vylučována do dvanáctníku
  •  neutralizuje kyselou tráveninu žaludku
  • emulguje tuky
  • umožňuje vstřebávání tuku a vitaminů rozpustných v tucích (A,D,E,K)
  • stupňuje střev. peristaltiku
  • k odvádění některých škodlivin
 • žlučové cesty
  • pravý a levý žlučovod
  •  → společný vývod jaterní
  • → žlučník (50-80 ml, hromadění a zahuštění)
  •  → žlučovod
  • → dvanáctník (společně s vývodem slinivky břišní)

Slinivka břišní

 • nezbytná
 • uložena v ohybu dvanáctníku
 • protáhlý tvar, 14-18 cm
 • tvořena lalůčky → vývodné kanálky → hlavní vývod → dvanáctník
 • žláza s vnitřní i vnější (pankreatická šťáva → TS) sekrecí
 • pankreatická šťáva
  • pH = 7-8
  • 0.5-1 l/den
 • voda
 • org. látky — trávicí enzymy
  • trypsin — štěpí bílkoviny
  • amylasy — štěpí polysacharidy
  • lipasy — štěpí tuky
 • anorg. látky — NaHCO3 → zásaditá povaha

Dutina břišní

 * vystálna pobřišnicí (peritaneum)

 • vazivová blána
 • vytváří řasy
  • okruží střeva (meseuterium)
  •  velká předstěra (omentum maius)
  • malá předstěra (omentum minus) — před žaludkem

Nemoci TS

 • zubní kaz
  • nedostatečná hygiena
  •  nedostatek minerálů ve výživě
 • paradontóza
  • zuby se začínají uvolňovat
  • chronický zánět závěsného aparátu zubu
 • peptický vřed
  • postihuje žaludek i dvanáctník
  • zánět sliznice žaludku/dvanáctníku
  • mnoho příčin - např. Helicobacter pylori (bakterie)
 • cirrhóza jater
  • nevratné poškození, tkáň jater nahrazena nefunkčním vazivem
  • příčina může být nadměrná konzumace alkoholu, léků, …
 • nádory
  • zejména vlivem kouření nebo škodlivinami v potravě
  • např. rakovina tlustého střeva
 • průjem
  • původ infekční, nádorový, zkažená potrava nebo momentální psychický stav
 • zácpa
  • může způsobovat nedostatek vlákniny v potravě nebo nedostatek pohybu
 • žlučové kameny
  • ve žlučových cestách se vysráží některé složky žluči → ucpání
  • podobné projevy jako při žloutence, ale není infekční
  • často silné bolesti
 
bi/septima/clovek/travici_soustava.txt · Poslední úprava: 2010-02-26 08:27:48 autor: dwiggy
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki