Řízení tělesné teploty

 • poikilotermní živočichové - studenokrevní - bezobratlí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi
 • homoiotermní živočichové - teplokrevní - ptáci, savci
 • termolegurace spočívá v
  1. Tvorba tepla
   1. chemická termolegurace
    • transformace chemické energie → část energie se uvolňuje v podobě tepla
    • 2/3 Q se vyrobí v koster. svalech, 1/3 v srdci, játrech, ledvinách
   2. svalový třes
    • reflexní stahy kosterní svaloviny, krátkodobé záškuby, automaticky ustává při zahřání
   3. netřesová termogeneze
    • odbourávání hnědé tukové tkáně
    • pouze u novorozenců
  2. Výdej tepla - fyzikální termoregulace
   1. sáláním a vyzařováním (55%)
    • pokud teplota prostřední je nižší než teplota těla
    • umožněno rozšířením kožních cév
   2. vedením (1%)
    • přímý kontakt s chladnějším prostředním
   3. prouděním (15%)
    • vítr, proud vody, který se pohybuje kolem těla
   4. vypařováním (18%, ale nejúčinnější)
    • při vyšší teplotě prostředí a při nižší vlhkosti vzduchu
    • pomocí dýchacích cest a potních žlaz
   • výdej tepla snížíme izolací kožního povrchu pomocí oblečení nebo kontrakcí kožních cév
 • průměrná tělesná teplota 36,5°C
 • v průběhu dne teplota kolísá mezi 36°C - 37°C
 • tělesná teplota řízena
  1. nervově - termoregulační centrum v prodloužené míše a v hypotalamu - reaguje na teplotu protékající krve
  2. hormonálně - hormony štítné žlázy a nadledvin (adrenalin a nonadrenalin)
 • stav tepelné pohody - člověk nepociťuje pocit tepla ani chladu (oblečený člověk 20°C, slečený 29°C)
 • hypertermie - přehřátí - využíváno jako obraná reakce (horečka)
  • pyrogeny - látky, které ovlivňujé termoregulační centrum v mozku
  • maximálně 42°C - ohrožuje život
  • subjektivní pocit zimy - zimnice - kontrakce podkožních cév (nepř. pod vlivem ethanolu)
 • hypotermie - podchlazení
  • krátkodobě snese člověk 25°C
  • je možné umělé podchlazení - využívá se při chirurgických výkonech
 • dospělý zdravý člověk snese +70°C, v suché sauně i 100°C
 • úžeh - přímé sluneční paprsky na hlavu → překrvení omozečnice → vyšší teplota, mdloba, nevolnost, apod.
 • nejteplejší (teplotní jádro) — játra, hluboko uložené svaly, srdce, ledviny
 • nejchladnější — špička nosu, ušní boltce (22°C - 24°C)
 
bi/septima/clovek/termoregulace.txt · Poslední úprava: 2010-04-03 09:09:51 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki