Tělní tekutiny

 • pro zajištění metabolismu je nutný stálý přísun živin v tekutině, která zprostředkovává spojení mezi organismem a vnějším prostředím
 • dynamická rovnováha = homeostáza
 • základem všech tělních tekutin a vnitřního prostředí je voda
 • různý podíl vody v různém věku
 • dospělý 50-60%
 • dítě 80%
 • dělení:
 • nitrobuněčná (intracelulární)
 • mimobuněčná (extracelulární)
  • krev
  • cirkuluje v uzavřené cévní soustavě
  • zprostředkovává přenos dýchacích plynů mezi vnějším a vnitřním prostředím
  • tkáňový mok
  • přenáší látky mezi krví a buňkami
  • míza = lymfa
  • vzniká filtrací tkáňového moku
  • přenáší zažitiny (rozložené ztrávené látky)
  • cirkuluje v mízních cévách, které ústí do cévní soustavy

Krev (sanquis)

 • neprůhledná vazská tekutina červené barvy
 • na dospělého člověka 5-6 litrů, což je 6-8% hmotnosti
 • neustále se obnovuje a zaniká
 • 54ml krve/den → za rok se obnoví 3x
 • život je ohrožen při náhlé ztrátě 1,5l krve, nebo pomalé ztrátě 2,5l
 • transportuje kyslík, CO2, živiny, metabolity, hormony i teplo
 • udržuje pH (tzn. acidobazickou rovnováhu) cca 7,4 (lehce alkalický)
 • obranné reakce imunitního systému

Složení krve

 • tekutou složku vytváří plasma (na rozdíl od fyziky v ženském rodě)
 • zaujímá 3-3,5l (cca 3/5 krve)
 • průhledná nažloutlá tekutila
 • stálé složení
  • 91% je voda
  • 8% organické látky
  • plasmatické bílkoviny (globuliny, fibrinogen, albuminy, protrombin)
   • na bílkoviny se vážou minerály, hormony, tuky, voda
   • některé imunitní reakce (globulin)
   • fibrinogen se srází na fibrin a zastavuje krvácení (=hemostáze)
  • glukóza
   • pohotový zdroj energie, neustále je odebírán buňkami
   • hladina glukózy = glykemie (0,8-1,1g/l)
   • hypo/hyperglykemie
  • lipidy
  • kys. mléčná
  • cholesterol
   • bývá vázán na lipopreteiny
   • HDL (high density lipoprotein) - „hodný“
   • LDL (low density lipoprotein) - „zlý“
  • barviva
  • hormony
  • 1% anorganické látky
  • K+, Na+, Ca2+
  • HCO3-, Cl- 3 2
  • osmoticky aktivní - udržují tlak (a pH)
  • 9/10 vodní roztok NaCl se používá jako imitace plasmy
 • červené krvinky (erytrocyty)
  • zralé savčí červené krvinky jsou bezjaderné
  • tvar „promáčklé lentilky“ (shora kruhová, z boku činkovitá) aby měla větší povrch
  • průměr 7,4 mikrometru, tloušťka 2,1 mikrometru
  • hemoglobin - červené krevní barvivo
  • v 1l krve u mužů 0,46l červených krvinek, u žen 0,41l červených krvinek
  • hematokryt = (oběm červených krvinek)/(oběm ve kterém měříme)
  • v 1l u mužů 5*1012, u žen 4,5*1012 kusů
  • vážou se na hemoglobin: hem Fe2+ + globin
  • Hb |+ O2 →(vratná reakce) HbO2 = oxyhemoglobin FIXME
  • Hb +CO2 →(vratná reakce) HbCO2 = karbominhemoglobin
  • Hb +CO →(!!!nevratná reakce!!!) HbCO = karboxyhemoglobin (nevratná, proto hemoglobin vyřazen z transportní činnosti)
  • červená krvinka žije 90-120 dní
  • erytropoéza=tvorba červených krvinek, která probíhá v kostní dřeni
  • v embryonálním vývoji vznikají z mezodermu a později se tvorba přesune do červené kostní dřeni
  • k tvorbě krvinek je potřeba zásoba železa (10-15mg denně)
  • hemolýza = zánik červených krvinek, probíhá ve slezině, v játrech, hemoglobin se rozpadne na Fe + bilirubin(žlučové barvivo)
  • sedimentace krve - u mužů 2-5 mm/hod, u žen 3-8 mm/hod
 • krevní destičky (trombocyty)
  • bezjaderné elementy nepravidelného tvaru
  • stálý počet 250.109/l
  • význam pro hemostázu — zástava krvácení
  • při zranění zúžení cév, hromadění destiček, srážení krve
  • fibrinogen → fibrin — opora pro nahromaděné krevní destičky → vzniká krevní koláč (sraženina, trombus)
  • hemofylie — vrozená krvácivost, malá srážlivost krve
  • embolie — sraženina v krevním řečišti
 • bílé krvinky (leukocyty)
  • jaderné buňky
  • v krvi, lymfě, mízních uzlinách, brzlíku, slezině ← tkáních
  • množství kolísá 4–9.1/l, nejméně ráno po probuzení, počet stoupá po jídle, námaze, zánětlivém onemocnění
  • žijí hodiny až celý život
  • dělení podle přítomnosti granul
   • granulocyty – mají granuly
    • neutrofilní granulocyty – barveny neutrální látkou, nejpočetnější
    •  bazofilní granulocyty
    • eosinofilní granulocyty – barví se eonsinem na červeno
   • agranulocyty – nemají granuly
    • lymfocyty
    • monocyty
  • schopnost bránit se proti antigenům (patogenním organismům, cizorodým látkám) = imunita – chrání stabilitu vnitřního prostředí organismu
   • imunita nespecifická (vrozená)
    • obrana proti bakteriím — granulocyty, monocyty — ve styku s cizí buňkou se zvětší, pohltí ji a zničí
   • imunita specifická
    • uplatňují se lymfocyty
    •  B-lymfocyty — spouští tvorbu imunoglobulinu, vážou antigeny na sebe
    • T-lymfocyty — buněčná obrana, rozpoznají vlastní buňky, ostatní zničí tvorbou cytotoxických látek
  • podpora imunity (imunizace)
   • aktivní imunizace = očkování s malým množstvím viru, na který org. vytvoří protilátky
   • pasivní imunizace = očkování s hotovými protilátkami
  • protilátky se můžou vytvářet i proti vysokomolekulárním substancím, které vnikly do těla dýcháním nebo požitím → alergická reakce
   • vdechnuté → astma
   • požité → ekzém
  • při obranné reakci obranná látka naváže alergen a vyplaví se histamin, na který tělo reaguje otokem (edémem), což je stav ohrožující život (anafylaktický šok)
  • alergeny: pyly, prach, srst, roztoči, jahody

Krevní skupiny

 • krev má antigenní vlastnosti
 • antigeny:
 • antigeny/aglutinogeny - glykoproteiny, schlukovatelné, na plasmatické membráně erytrocytů
 • aglutininy = protilátky, bílkoviny v krevní plasmě
 • v krevní plasmě jedince chybí aglutininy proti vlastním aglutinogenům
 • členěno podle soustavy AB0

Soustava AB0

krevní skupina aglutinogeny: aglutininy: zastoupení
A A antiB 41,5%
B B antiA 14,1%
AB AB - 6,6%
0 - antiA,antiB 37,5%
 
bi/septima/clovek/telni_tekutiny.txt · Poslední úprava: 2010-01-04 22:44:44 autor: mysska.k
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki