Svaly trupu

Svaly hrudníku

 • uloženy ve vrstvách
 • velký sval prsní
  • kost hrudní ↔ hrana hrbolu k. pažní
  • přitahuje paži k hrudníku
  • pomocný dýchací sval — zdvihá žebra
 • pod ním malý sval prsní
  • předpažení, pomocný dýchací sval
 • sval podkličkový
  • klíční kost ↔ 1. žebro
  • přitahuje a stlačuje ramena
 • přední sval pilovitý
  • žebra ↔ lopatka
  • oddaluje lopatku, stáčí paži nahoru (→ upažení, předpažení, vzpažení)
  •  zdvihá žebra
 • vnější a vnitřní mezižeberní svaly (mi. intercostales externi et interni)
  •  vnitřní — zdvih, vnější — pokles
 • bránice (diaphragma)
  • plochý sval
  • odděluje dutinu hrudní a břišní — typicky savčí znak
  • otvory pro aortu, žíly a jícen
  • hlavní dýchací sval

Svaly břicha

 • uloženy ve vrstvách
 • přímý sval břišní (m. rectus abdominis)
  •  podélně rozdělen vazivovou přepážkou, vodorovně třemi šlachovými přepážkami
  • umožňuje předklon a břišní lis
 •  zevní a vnitřní šikmý sval břišní (m. obliqus abdominus externus et internus)
  • účastní se břišního lisu, předklonu a rotace trupu
 • příčný sval břišní (m. transversus abdominis)
  • v nejhlubší vrstvě
  • břišní lis
 • čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum)
  • podél páteře
  • napřimuje páteř, uklání trup

Svaly zad

 • podélně rozsáhlé, taškovitě přes sebe
 • sval trapézový (m. trapezius)
  • kost týlní ↔ trnové výběžky krčních obratlů, k. klíční
  • zajišťuje polohu lopatky, otáčení hlavy
 • pod ním sval rhombický (m. rhomboideus)
  • přitahuje lopatku k tělu
 • široký sval zádový (m. latissimus dorsi)
  • na bederní obratle, k. křížovou, hřeben kosti kyčelní, kost pažní
  • rotace paže dovnitř, zapažení a připažení
 • zadní sval pilovitý horní a dolní (m. sertus posterior superior inferior)
  • vnitřní vrstva
  • podpora dýchacích pohybů
 • vzpřimovač páteře (m. erector spinae)
  •  napřimuje páteř
  • umožňuje rotaci trupu
 • zdvihač řitní (m. levator anii)
  • tvoří pánevní dno (spodek dutiny břišní)
  • prochází jím močová trubice, vagína
  • část tvoří svěrač konečníku
 
bi/septima/clovek/svaly/trup.txt · Poslední úprava: 2009-11-25 19:31:28 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki