Svaly končetin

 • sval ležící na části bližší trupu pohybuje částí vzdálenější

Svaly horní končetiny

Svaly paže

 • sval deltový (m. deltoideus)
  • klíční kost, nadpažek, lopatka ↔ drsnatina k. pažní
  • upažení, předpažení, zapažení, rotace paže
  •  masitý reliéf ramene
 • dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)
  • dutina ramenního kloubu, hákovitý výběžek lopatky ↔ drsnatina k. vřetenní pod loketním kloubem
  • ohyb paže v loket. kloubu, podíl na supinaci předloktí
 • hluboký sval pažní (m. brachialis)
  • kost pažní ↔ k. loketní
  • ohýbá paži v lokti
 • trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
  • na zadní straně paže
  • lopatka, 2x kost pažní ↔ k. loketní
  • natahuje paži

Svaly předloktí

 • dlouhé, složité

 * větší počet svalů v několika vrstvách

 • začínají na kosti pažní nebo předloktí, končí na předloktí nebo ruce
 • pronatory, jemná motorika prstů
 • pohyby předloktí, ruky, prstů

Svaly ruky

 • pouze na dlaňové straně
 • většinou krátké svaly
 • tvoří palcový a malíkový val

Svaly dolní končetiny

Svaly stehna

 • začínají na pánvy
 • uloženy v několika vrstvách
 • sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas)
  • ohýbá a vytáčí stehno ven
  •  předklání trup
 • napínač povázky stehenní (m. tenzor fascie latae)
  • ohyb, přitažení a vnitřní rotace stehna
 • čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris)
  • pánev, 3x kost stehenní ↔ k. holenní
  • na dolním konci mohutná šlacha uzavírající čéšku
  • natahuje koleno, při přednožení přitahuje stehno k břichu
 • sval krejčovský (m. sartorius)
  • nejdelší sval těla
  • ohýbá, přitahuje a zevně rotuje v kyčelním kloubu
  • pánev ↔ vnitřní strana kolena („úhlopříčně“)
 • velký, střední a malý sval hýžďový (m. gluteus maximus, medius, minimus)
  • kyčelní kost ↔ velký chocholík a drsnatina k. stehenní
  • vzpřímují postavu, stoupání do schodů, skákání
  • pohyb dolní končetiny v kyčelním kloubu
 • dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris)
  •  kost sedací, k. stehenní ↔ k. lýtková
  •  rotace v kyč. kloubu, ohyb a rotace kolena
 • sval poloblanitý (m semimembranosus) a pološlašitý (m. semitendinosus)
  • ohyb a rotace kolena

Svaly bérce

 • na přední straně
  • přední sval holenní (m. tibialis anterior)
  • dlouhý natahovač prstů (m. extensor digitorum longus)
  • dlouhý natahovač palce (m. extensor halucis longus)
  • natahují nohu
 • na zadní straně
  • trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae)
   • masitý podklad lýtka
   • chůze, vzpřímený postoj
   • ohýbá bérec v koleni, ohýbá chodidlo
   • jeden z úponů Achylovou šlachou ke kosti patní
  • sval chodidlový (m. plantaris)
   • upíná se k Achylově šlaše
  •  ohybače prstů a palce
   •  zajišťují podélnou klenbu nohy
  • pronující svaly
   • zajišťují pronaci, podélnou a příčnou klenbu nohy

Svaly nohy

 • na hřbetní straně natahovače prstů a palce
 • na chodidlové straně přitahovače, ohybače a odtahovače prstů
 
bi/septima/clovek/svaly/koncetiny.txt · Poslední úprava: 2009-11-25 20:17:22 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki