Svaly hlavy

Mimické

 • v oblasti obličeje
 • upnuty ke kostem i do kůže
 • tvoří mimiku obličeje — typicky lidský znak
 • vazivová blána (galea aponeurotica) kryje lebku a srůstá s kůží, ne které rostou vlasy
 • sval čelní (musculus occipitofrontalis, venter frontalis)
  • svrašťování čela
  • vytahování obočí
 • sval týlní (musculus occipitofrontalis, venter occipitalis)
  • vyrovnává vrásky na čele
 • kruhový sval oční (m. orbicularis oculi)
  • svěrač, který obepíná oční dutinu
  • tvoří podklad víček
  • uzavírá oční štěrbinu
 • kruhový sval ústní (m. orbicularis oris)
  • svalový podklad rtů
  • uzavírá ústní štěrbinu
 • sval tvářový (m. buccinator)
  • masitý podklad tváře
  • přitlačuje tváře k zubům, význam pro žvýkání
 • velký sval lícní (m. zygomaticus maior)
  • zdvíhá ústní koutek
  • „sval smíchu“
 • zdvihač horního rtu a nosního křídla (m. levator labii superioris alaeque nasi)
 • stahovač ústního koutku (m. depressor angluli oris)
 • stahovač dolního rtu (m. depressor labii inferioris)

Žvýkací

 • pohybují dolní čelistí
 • zevní sval žvýkací (m. masseter)
 • sval spánkový (m. temporalis)

Svaly krku

 • před krční páteří, mezi lebkou a hrudníkem
 • uloženy ve vrstvách
 • podkožní sval krční (m. platysma)
 •  málo vyvinutý
 • zdvihač hlavy
 • bradavkový výběžek k. spánkové ↔ k. hrudní
 • celkem dva
 • svaly nadjazylkové (musculi suprahyoidei) a podjazylkové (mi. infrahyoidei)
 • tvoří dno dutiny ústní
 • nadjazylkové — zvedají hrtan a stahují dolní čelist
 •  podjazylkové — stahují hrtan a jazylku dolů
 • svaly kloněné (mi. scaleni)
 • při krční páteři
 • umožňují pohyby hlavy
 • dlouhý sval krku a hlavy (m. longus colii et capiti)
 • spojuje krční a hrudní obatle
 • umožňuje držení a pohyby krční páteře
 
bi/septima/clovek/svaly/hlava.txt · Poslední úprava: 2009-11-25 19:04:05 autor: regnarg
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki