Svalová soustava

 • základ — sval (musculus, -i)
 • ~ 40% hmotnosti těla, nejobjemnější soustava
 • ~ 600 svalů
 • většinou párové, často v několika vrstvách

Dělení svalů

Podle hystologické stavby

 • svaly hladké
  • tvoří stěny vnitřních orgánů (trávicí trubice, velké cévy, močovody, děloha)
  • dlouhé vřetenovité buňky nápadným jádrem
  •  silné stahy probíhající a odeznívající pomalu
  • neunavitelné, neovladatelné vůli
 • svaly příčně pruhované
  • podstata kosterních svalů
  • stahy probíhají rychle a rychle odeznívají, jsou silné
  • unavitelné, ovladatelné vůlí
 •  srdeční sval (myocard)
  • činnost probíhá rychle
  • neřízen vůlí, pracuje jako celek
 • do svalové soustavy počítáme jen svaly příčně pruhované — s kostrou tvoří funkční celek — opěrnou a pohybovou soustavu

Podle utváření

 • dlouhé
 • ploché (sval čelní)
 • krátké (oblast krku, svaly prstů, obličeje)
 • kruhové (kruhový sval oční, ústní)
 • paprsčité (velký sval prsní)

Podle funkce

 • ohybače (flexory)
 • natahovače (extensory)
 • přitahovače (adduktory)
 • odtahovače (abduktory)
 • svěrače (sfingtery)
 • rozvěrače (dilatátory)

Podle celkového vzhledu a stavby

 • sval dvojhlavý (musculus biceps)
 • sval trojhlavý (musculus triceps)
 • sval čtyřhlavý (musculus kvadriceps)

Podle průběhu svalových snopců

 • přímé (m. rectus)
 • šikmé (m. obligus)
 • příčné (m. transversus)

Podle krajiny, kde se nacházejí

 • svaly prsní, hýžďové, břišní, …

Význam

 • zajišťují lokomoci (pohyb z místa na místo)
 • zajišťují polohu těla, jeho částí a vnitřních orgánů
 • tvorba tepla (~ 2/3 podíl)

Stavba

 • vlákna příčně pruhované svaloviny vznikají splynutím několika buněk → soubuní (syncitium) — několik jader
 • ve svalovém vlákně se střídají světlé a tmavé úseky — různé vláknité bílkoviny — myosin a aktin
 • svalové buňky → svalová vlákna (myofibrily) → svalové snopečky → svalové snopce → svalové bříško
 • na povrchu tenká vazivová blána — svalová ovázka
 • svalové šlachy — upnutí ke kosti
 •  do svalů vedou cévy a nervy
 •  všechny svaly vykazují i v klidu určité napětí — tonus
 • svyly jsou dráždivé — elektricky, chemicky
 • svalový stah
  • stah izotonický — zkrácení ve směru podélné osy
  • stah izometrický — vzrůst napětí, ale sval se již nezkracuje

svaly-popsane-2.jpg

Složit s podstránkami
 
bi/septima/clovek/svaly.txt · Poslední úprava: 2009-12-16 21:56:24 autor: 50cent
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki