Nervová soustava

obrázek neuronu

 • NS člověka je trubicovitá
 • ovládá, řídí a kontroluje činnost všech částí organismu
 • umožňuje reakce na změny vnitřního a vnějšího prostředí
 • místo vyšší nervové a psychické činnosti
 • nervová buňka (neuron) - viz obrázek
  • vysoce specializovaný typ buňky
  • základní morfologická a funkční jednotka NS
  • uskutečňuje své funkce pouze v rámci určitého množství neuronů spolu s dalšími tělesnými buňkami (sama je k ničemu)
 • gliové buňky (neuroglie)
  • tvoří oporný a výživný systém NS
  • spotřebují 20% glukosy v těle
 • FIXME tady něco chybí
 • šedá hmota — tvořena těly neuronů
 • bílá hmota — tvořena výběžky neuronů
 • činnost neuronů = rychlé změny ve vlsatnostech cytoplazmatické membrány a přesuny iontů = podráždění
 • membrána neuronu
  • vnitřní strana nabyta kladně a naopak = membránový potenciál
  • uvnitř plasmatické membrány je vysoký obsah K+, nízký obsah Na+
  • membrána je propustná pro K+,Cl-+ málo propustná pro Na+ a nepropustná pro fosfáty (P,ATP,ADP) a bílkoviny nad 5 uhlíků
 • nervový vzruch
  • vlna elekt. negativity
  • rychlost šíření 1-120 ms^-1
  1. prahový podnět - podnět o min. velikosti, který vyvolává akční potenciál:
  2. depolarizace náboje - vymění se vnitřní a vnější náboj, což vede k propustnosti pro Na+
  3. repolarizace - K+ pronikají ven
  4. vrácení do předchozího stavu
 • synaptický knoflík
  • obsahuje krom mitochondrií váčky s mediátorem
  • obalen presynaptickou membránou
  • oddělen synaptickou štěrbinou od postsynaptické membrány
 • synapse = funkční spojení neuronů
  • nedochází k fůzi buněčného obsahu!
  • excitační/inhibiční
 • vzruch = akční potenciál
 • reflex
  • funkční jednotka nervového řízení
  • odpověď org. na změny vnitřního/vnějšího prostředí
 • reflexní oblouk
  • čidlo(receptor) –dostředívá dráha–> centrum –odstředivá dráha–> efektor - vytváří odpověď.

Dělení

 • NS
  • CNS
   • mícha
   • mozek
  • obvodové = periferní nervy - zajišťují spojení mezi CNS a obvodovou NS
   • mozkové nervy - 12 párů (trojklanný nerv, lícní nerv, sluchově rovnovážný n.)
   • míšní nervy - 31 párů
   • útrobní nervy

Hřbetní mícha (medula spinalis)

 • 40-45cm dlouhý provazec nervové tkáně
 • uložena v páteřním kanálu
 • silná zhruba jako malíček
 • spojovací článek mezi mozkem a ostatními částmi těla
 • centrum jednodušších reflexů
  • udržování napětí cévních stěn
  • vyprazdňování močového měchýře, konečníku
  • vylučování potu

Nervové dráhy míšní

Dráhy vzestupné (ascendentní)

 • vycházejí z jader v šedé hmotě zadních sloupců
 • převádějí vzruchy vyvolané bolestí, teplem, chladem a tlakem do příslušné korové oblasti
 • vedou vzruchy ze svalových, šlachových a kloubních tělísek (proprioreceptorů v nich) — zpětná vazba, kontroluje, jestli se sval napne, jak má, jestli se šlacha nenatáhne příliš, etc.

Dráhy sestupné (descendentní)

 • motorické (hybné) dráhy, vedou do kosterních svalů
 • vychází z šedé hmoty mozku přes přední a postranní míšní provazce do motorických buněk předních míšních sloupců
 • pyramidová dráha
  • kříží se v obl. prodloužené míchy (z pravé poloviny mozku do levé poloviny míchy a naopak)
  • dráha práce — inervuje jemné svaly ruky
  • dráha řeči
  • přívod impulzů z mozku k volním pohybům příčně prohovaných svalů
 • extrapyramidová dráha
  • udržování svalového napětí
  • automatické a poloautomatické mimovolní pohyby (nemusíme myslet např. na taneční kroky)

Obaly a dutiny CNS

Obaly (meningy)

 • tvrdá plena = podlebice (dura mater)
  • vazivová blána
  • pod vnitřní plochou lebečních kostí — nejsvrchnější obal mozku
 • měkká plena vnější = pavučnice (arachnoidea)
  • pod tvrdou plenou
  • jemná pojivová blána
 • měkká plena vnitřní = omozečnice (pia mater)
  • hodně prokrvená
 • štěrbinovitý prostor mezi obaly vyplněn mozkomíšním mokem
  • čirá bezbarvá tekutina
  • hlavní složkou voda
  • malé množství bílkovin, glukosy, lipidů
  • Na+, Cl-, Mg2+, Ca2+
  • mozek v něm „plave“ → tlumí nárazyvyživovací, dopravní (distribuční) funkce

Dutiny

FIXME OBRÁZEK

 • centrální kanál míšní
  • prochází středem šedé hmoty míšní
 • IV. komora mozková
  • v prodloužené míše
  • nepárová
 • kanálek Sylviův
 • III. komora mozková
  • nepárová
 • komory postranní
  • v obou polokoulích
  • podkovovitý tvar
  • spojeny kanálky s III. komorou

Mozek (encefalon)

 • uložen v mozkovně
 • průměrná hmotnost 1,5 kg
 • velký žrout energie (u novorozenců spotřebuje 60% O2, u dospělých 20-25%)
 • spotřeba glukosy 5.5 g/h
 • prodloužená mícha
 • Varolův most
 • mozeček
 • střední mozek
 • mezimozek
 • koncový mozek

Prodloužená mícha (medula oblongata)

 • centrum životně důležitých obranných nepodmíněných reflexů
  • mrkací, slzení, vykašlávací, kýchací, zvracecí
 • potravové reflexy
  • sání, slinění, polykání, sekrece žaludečních šťáv
 • dýchací centrum

Varolův most (pons)

 • před prodlouženou míchou jako příčný val
 • spojovací útvar mezi mozkovou kůrou a mozečkem

Mozeček (cerebellum)

 • vyplňuje zadní jámu lební
 • na povrchu mozešková kůra z šedé hmoty
 • uvnitř bílá hmota — vytváří rozvětvenou kresbu („strom života“)
 • oboustraně propojen se zbytkem mozku a míchou
 • ovlivňuje napětí kosterních svalů, reguluje rovnováhu, koordinace pohybů

Střední mozek (mezencefalon)

 • nejmenší oddíl mozku
 • průchodiště vzestupných a sestupných drah
 • čtverohrbolí
  • výběžky typické pro savce
  • zprostředkovává pohybové reakce očí, hlavy a celého těla
  • jednnoduché zrakové a sluchové reflexy — stažení/roztažení zornice, mrkání, koordinace pohybů
 • ručí za činnost bazálních ganglií — nervové uzliny na spodině mozku

Mezimozek (diencefalon)

 • překrytý koncovým mozkem
 • hrbol mezimozkový (talamus)
  • nadřazené centrum pro soustředění informací ze všech smyslových orgánů vyjma čichového
  • centrum emocí
 • podhrbolí (hypotalamus)
  • nadřazené centrum pro vegetativní (základní životní) funkce
  • termoregulace, osmoregulace (ADH), krevní tlak, spánek, sytost a hlad
  • místo setkání nervové a hormonální regulace
 • „přepojovací centrum“ dostředivých a odstředivých drah mezi koncovým mozkem a vývojově staršími částmi

Koncový (velký) mozek (telencefalon)

 • složen ze dvou polokoulí (hemisfér) oddělených podélnou štěrbinou
 • v její hloubce se nechází vazník (corpus callosum, kalózní těleso), který je spojuje
 • na povrchu plášť (pallium) z šedé hmoty, vnitřek z bílé
 • dva typy povrchových útvarů — závity (gyrus, -i), brázdy (sulcus, -i)
 • čelní lalok (lobus frontalis)
 • temenní lalok
 • spánkový lalok (lobus temporalis)
 • týlní lalok (lobus occipitalis)

Mozková kůra

 • bohatě gyrifikována
 • povrch 2200 cm2
 • >14 miliard neuronů
 • řízení veškeré činnosti organismu
 • sídlo vyšší nervové činnosti
 • schopna registrace, analýzy, syntézy vzruchů a odpovědi na ně
 • korová centra
  • menší části kůry, většinou párové
  • projekce informací z různých částí těla
  • Brocovo řečové centrum
   • nepárové (většina praváků v levé hemisféře)
   • pravý dolní roh čelního laloku
  • motorické centrum
   • praváci lépe vyvinuté v levé hemisféře a naopak → lateralita
   • v čelním laloku před centrální brázdou (sulcus centralis) — na zadní straně
  • centrum kožní citlivosti
   • při předním konci temenního laloku těsně za centrální brázdou
   • veškeré hmatové podněty z povrchu těla
  • zrakové centrum
   • na vnitřní straně týlního laloku
  • sluchové centrum primární
   • spánkový lalok
   • jen registruje akustický podnět, bez porozumění
  • sluchové centrum sekundární
   • část spánkového aloku
   • porozumění řeči
  • chuťové centrum
   • nad postranní jámou za zadním centrálním závitem
  • čichové centrum
   • na spodině čelního laloku

Obvodové (periferní) nervy

 • oboustrané propojení CNS s orgány a tkáněmi celého těla

Nervy mozkové

 • vystupují ze spodiny mozku
 • 12 párů (přes jendnotné číslo „nerv“ máme na mysli vždy celý pár)
 • některé pouze senzorické, jiné senzitivní nebo pouze motorické
 • I. nerv čichový (nervus olfactorius)
  • číchová sliznice → čichové centrum
  • senzorický
 • II. nerv zrakový (nervus opticus)
  • sítnice → zrakové centrum
 • III. nerv okohybný (nervus oculomotorius)
  • motorický
  • inervuje okohybné svaly
 • IV. nerv kladkový
  • okohybné svaly
 • V. nerv trojklanný (nervus trigenius)
  • dvě větve senzorické (ze sliznice dutiny nosní a ústní, bolestivé počitky ze zubů a kůže obličeje)
  • jedna větev smíšená
 • VI. nerv odtahovací (nervus abducens)
  • okohybné svaly
 • VII. nerv lícní (nervus facialis)
  • smíšený
  • motorická vlákna — mimické svaly
  • sekreční vlákna — podčelistní slinná žláza
 • VIII. nerv předsíňohlemýžďový (nervus vestibulocochlearis)
  • senzorický
  • informace z vestibulárního ústrojí (statokynetické čidlo — ústrojí rovnováhy) a středního ucha
 • IX. nerv jazykohltanový (n. glossopharyngeus)
  • smíšený
  • dostředivá vlákna — informace z chuťových čidel
  • odstředivá vlákna — svaly hltanu, příušní slinná žláza
 • X. nerv bloudivý (n. vagus)
  • smíšený
  • senzitivní vlákna — dolní cesty dýchací, plíce, aorta
  • sekretorická vlákna — slizniční žlázy DS a TS
  • odstředivá vlákna — parasympatikus — inervuje srdce, hladké svalstvo TS, slinivku břišní, slezinu, ledviny, nadledviny
 • XI. nerv přídatný (n. accesorius)
  • motorický
  • zdvihače hlavy, trapézový sval
 • XII. nerv podjazykový
  • motorický
  • svaly jazyka

Míšní nervy

 • vystupují z postranních rýh jako tzv. přední (motorické) a zadní (senzorické) míšní kořeny, v páteřním kanálu se spojují, dále smíšené
 • 8 párů krčních :!:
 • 12 párů hrudních
 • 5 párů bederních
 • 5 párů křížových
 • 1 pár kostrční
 • (31 párů celkem)

Vegetativní (útrobní) nervy

Schéma vegetativního nervstva

 • Legenda:
  • FIXME máte někdo lepší obrázek?
  • 1. mozek
  • 2. hrudní a bederní mícha
  • 3. křížová mícha
  • 4. vegetativní motoneurony v CNS
  • 5. parasympatická ganglia
  • 6. sympatická ganglia
  • 7. sympatické nervy
 • zajišťují koordinovanou činnost útrobních org., hladkého svalstva, srdečního svalu, žlaz
 • řízení nezávislé na vědomí a vůli
 • reflexy probíhají autonomně
 • odstředivá část reflex. oblouku přerušena v nervovém uzlu (gangliu), kde se odpojuje vegetativní nervstvo od CNS
 • stimulace/inhibice činnosti výkonných orgánů
 • sympatikus
  • vychází z buněk v bederní a hrudní míše
  • zprvu společný průběh s míšními nervy
  • pak odbočuje → párový provazec ganglií — sympatický kmen — uložený podél páteře
  • zde začínají další vlákna do jednotlivých útrobních orgánů
  • v okolí organů vytváří nervové pleteně
 • parasympatikus
  • vychází z mozkus spolu s některými mozkovými nervy a z křížové míchy spolu s míšními nervy
  • parasympatická ganglia
 • každý vnitřní orgán má inervaci sympatickou i parasympatickou
 • působení sympatiku a parasympatiku je protichůdné
 • sympatikus
  • podporuje katabolické procesy (uvolňování energie)
  • povzbuzuje srdeční činnost, zrychluje krevní oběh
  • zpomaluje trávicí procesy
  • rozšíření očních zornic
  • zvýšená sekrece potu, u zvířat vzpřimování chlupů
  • příprava organismu na zátěž
  • mediátory — adrenalin, noradrenalin (→ adrenervní vlákna)
 • parasympatikus
  • antagonista sympatiku
  • podporuje anabolismus
  • povzbuzuje činnost TS
  • mediátor — acetylcholin (→ cholinervní vlákna)

Nervová činnost

 • soubor funkcí CNS umožňující CNS umožňující organismu kontakt s vnějším prostředím
 • základní fyziologická jednotka nervové činnosti je reflex — odpověď organismu na podněty z vnějšího i vnitřního prostředí pomocí NS
 • reflex může probíhat jen po určité dráze — reflexním oblouku
         ___________    
        |      |
 dostředivá _->| centrum |-\ odstředivá 
   dráha /  |___________| | dráha
   ______|_____     ____v______
  |      |    |      |
  | receptor |    | efektor | 
  |____________|    |___________|
    (čidlo)       (výkonný org.)
 • reflexy nepodmíněné
  • vrozené, dědičné, trvají po celý život
  • na týž podnět vždy stejná reakce
  • vždy po stejné dráze
  • centra: šedá hmota všech částí CNS vyjma koncového mozku
  • složitější soustava/řetězec nepodmíněných reflexů = instinkt
 • reflexy podmíněné
  • získané v průběhu individuálního života
  • na týž podnět se mohou vybavit různé odpovědi
  • podstata vzniku — dočasné spojení mezi ohnisky podráždnění v mozkové kůře
  • vznikají a, nejsou-li upevňovány, zanikají
  • centra v mozkové kůře
 • nervová činnost
  • nižší — prostřednictvím nepodmíněných reflexů
  • vyšší — prostřednictvím podmíněných reflexů
 • individuální zkušenost se v mozkové kůře ukládá v podobě paměťových stop
 • paměť
  • krátkodobá (primární) — několik vteřin
  • dlouhodobá (sekundrární) — nejspíš vyvolává i morfologické změny ve struktuře nervových buněk — příliš neprobádáno
 • paměť
  • senzorická — uchovává informace získané smyslovými org.
  • symbolická — uchovává informace v podobě symbolů (číselné, slovní, …)
 • učení
  • vtiskování (imprinting)
   • sociální forma učení
   • v raných vývojových stádiích
  • přivykání (habituace)
   • spíše u zvířat
   • ochočování — postupné snížení citlivosti vůči určitým opakovaným podnětům
  • tradice
   • přenos naučeného chování z jedince na jedince, z generace na generaci
  • učení vhledem
   • pochopení vztahů a souvislostí mezi jednotlivými podněty
 • podnětem podmíněného reflexu u člověka může být i tzv. signál
 • souhrnem těchto signálů je signální soustava
  • 1. signální soustava
   • signály jsou odrazem reality
   • vyšší živočichové a člověk
   • umožuje reakce na aktuální životní situace
   • u člověka záklaní formou učení brzy po narození
   • základ konkrétního myšlení
  • 2. signální soustava
   • signály — abstraktní podněty, symboly zastupující realitu
   • základ myšlení, řeči a práce
   • pouze člověk
 
bi/septima/clovek/nervova_soustava.txt · Poslední úprava: 2010-06-11 08:56:08 autor: lefty
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki