Dýchací soustava

 • okysličování krve,, zajišťuje přívod kyslíku, výměna dýchacích plynů mezi organismem a prostředím
 • dýchání:
  • zevní (plicní) - výměna O2 a CO2 v plicích mezi krví a atmosférou
  • vnitřní (tkáňové) - výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi spolu s oxidačním ději v buňkách a tkáních
 • množství O2 se řídí parc. tlakem 02:
 • když A02 roste, převažuje reakce O2+Hb→HbO2
 • když AO2 klesá, převažuje opačná
 • v plicích je A02 cca 60Torr, v tkáních 40Torr

Dutina nosní

Horní cesty dýchací

2 nosní dírky (choany)

 • ústí do nosohltanu
 • přepůlena kostní přepážkou
 • od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem, hlenové žlázky a hlenový epitel
 • bohatě prokrvená

vedlejší dutiny nosní

 • propojené vlastní dutinou nosní
 • rezonátory hlasu

nosohltan (nasopharmx)

 • Eustachovy trubice do něj ústí
 • ústní část hltanu - překřížení cest dýchacích a cest trávicích

příklopka hrtanová (epiglois)

 • reflexivně se sklápí přes hltan, když polykáme sousto
 • křečovitě stažené dýchací trubice - vykašlávací reflex

Dolní cesty dýchací

Hrtan (larynx)

 • chrupavčitý (epiglotis) - štítná, ohryzek, prstencová, hlasivkové - spojené klouby, vazy a svaly

Hlasivky

 • hlasové vazy
 • vydechovaný vzduch z plic rozechvívá hlas. vazy - výška zvuku (velikost hrtanu, délka a napětí hlas. vazů a rychlost proudícího vzduchu a velikost hlasové štěrbiny)

Průdušnice (trachea)

 • 15 až 20 podkovovitých chrupavek, které jsou vzadu spojeny vazivem a hladkou svalovinou
 • 12-13 cm dlouhá, 1,5-1,8 cm široká
 • vnitřek vystlán sliznicí - tvořena řasinkovým epitelem - očistná fce
 • větví se na 2 průdušky (bronchi, mn. bronchus) - pravá a levá, vyztužený a vystlány jako průdušnice, zanořují a vstupují do plic 2 laloky

Plíce (pulmo, mn. pulmes)

 • párový orgán (pulmo dexter - pravá, 3 laloky; pulmo sinister - levá, 2 laloky kvůli srdci)
 • vlastní orgány zevního dýchní
 • vyplňují téměř celý prostor dutiny hrudní, odděleny ve své střední rovině mezihrudní přepážkou (mediastinum)
 • laloky plicní se dělá na segmenty - každý má vlastní průdušku a svou vlastní cévu - odděleny od sebe vazivem
 • průdušky (tepny a nervy) do plic vstupuje plicní brankou - místo vstupu a výstupu (žíly a cévy)
 • povrch plic kryt tenkou vazivovou blánou = poplicnice - v místě branky přechází v pohrudnici - vystýlá vnitřní povrch hrudníku
 • pohrudniční štěrbina - mezi poplicnicí a pohrudnicí, prostor, kde kloužou po sobě, je vyplněn vazkou tekutinou - surfaktant - usnadňuje dýchací pohyby
 • vnitřní stavba plic - postupně se větví v plicích průdušky (strom) = bronchální strom, na průdušinky (bronchioli, cca d=1mm, nemají chrupavčitou výztuž), větví v plicní lalůčky - 1á-20 váčků, větví ve váčky, vytváří plicní sklípky (alveoly) = výdutě, stěna tvořena 1 vrstevným respiračním epitelem - difúze dýchacích plynů
 • součet všech povrchů útvarů plic: 80-130 mna2 (kůže na těle 1,6-1,8 mna2)

Mechanika dýchání

 • plicní ventilace - výměna dýchacích plynů mezi krví a vnitřním prostředím
 • dýchací pohyby - vdech (inspirium, plíce se rozpínají, aktivní děj, pracují dýchací svaly), výdech (exspirium, plíce se zmenšují)
 • dýchací svaly
  • bránice (oddělujeme dutinou břišní a hrudní), vdech, směřuje dolů, táhne plíce dolů, zvětší se (jako píst)
  • mezi žeberní svaly - způsobí vystoupení žeber
 • kolem plic je podtlak (nitrohrudní) - snadné rozpínání a lepší příjem vzduchu

Pneumotorax

 • porušení plicní blány
 • negativní vnitrohrudní tlak se vyrovná s vnějším, plíce se smrští a je konec

Výdech

 • pasivní děj, bránice se vrací na své místo, žebra poklesnou, z plic se vypustí vzduch
 • vdech=!výdech, v klidu 500ml vzduchu se vymění
 • dechová frekvence 14-18 dechl/min
 • za minutu, minutový dechový objem 7-9 litrů vzduchu
 • v klidu protéká plícemi cca 4l/min
 • při zátěži: 25-30 l krve/min
 • pro dýchání - pomocné dýchací svaly (prsní, zadní, břišní), prohloubení dýchání, částečné ovlivnění dýchání vůlí
 • 2 typy dýchání
  • kostální = žeberní - charakteristické pro ženy
  • abdominální = břišní - pro muže
 • spirometr = měří vitální kapacitu plic
 • celková kapacita plic - veličina složená z vitální kapacity (aktivně vyfouklý vzduch z plic), reziduální (zbytkový objem, to, co zbyde v plicích, nesmí tam zbýt jen vakuum)
 • vitální kapacita (VC) = inspirační rezervní objem (IRO), dechový (respirační) objem (RO), exspirační rezervní objem (ERO)
 • průměrná hodnota VC = 5l (u mužů), 3,5l (u žen)
 • při zvýšené frekvenci dýchání: minutový objem = až 150l

Výměna dýchacích plynů

 • vazba 02 na hemoglobin je labilní, množství závisí na parciálním (=částečnému) tlaku O2 alveolárního vzduchu
 • parc. tlak v O2 má:
  • stoupající tendenci - Hb+O2 → HbO2 (roste v plicích, tlak 8O Torr)
  • klesající tendenci - HbO2 → Hb+ O2 (ve tkáních, tlak 30 Torr)

Vdechovaný vzduch

 • O2 14%
 • CO2 5,5%
 • N 80,3%

Vzduch vydechovaný

 • O2 16%
 • CO2 4%

V atmosféře

 • 02 21%
 • N2 79%
 • CO2 0,03%

Řízení dýchání

 • nervové
  • z prodloužené míchy (zde je dýchací centrum, rytmické podvědomé dýchání) nebo z koncového a středního mozku (vůle), lze regulovat frekvenci a hloubku dýchání
  • vnitřní proprioreceptory v dých svalech a trubicích - reakce na podněty (kašlání), tlumí či stimulují fci centra v prodloužené míše
 • látkové
  • chemoreceptory v cévách a dýchacím centru - reagují na změny CO2 a pH v krvi, regulují rychlost frekvence dechu
 • na frekvenci dýchání vliv mají i emoce

Nemoci DS

 • astma (astma bronchiale) - postihuje průdušky a průdušinky,
  • alergická reakce (na zvýšenou námahu, léky, infekci…) → křečovité stahy dých. svalů průdušinek → dušnost, kašel, můžou selhat plíce
 • TBC
  • bakteriální onemocnění (Micobacteria tuberculosis), vniká do plicní tkáně, lze léčit
 • Záněty horních cest dýchacích (KHCDú
  • virová onemocnění
  • průvodní jev např. rýma, často zaviněno chřipkou
 • infekční zánět průdušek (branchitida)
 • rakovina
 • pneumotorax - proděravění hrudní stěny, smrštění plic díky vyrovnání tělesného tlaku s vnějším
 • šíření infekce - kapénková infekce (kejchání, kašlání, …)
  • např. rýma, chřipka, dětské choroby jako plané neštovice, TBC
 
bi/septima/clovek/dychaci_soustava.txt · Poslední úprava: 2010-02-24 22:01:56 autor: hrebenarova.ef
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki