Oběhová soustava

Srdce (corpeardia)

 • dutý sval z příčně pruhované svaloviny se schodovitými můstky (to patří k hladké svalovině) ⇒ svalovina srdeční
 • stahy - rytmické (smrštění = systola, ochabnutí = diastola)
 • mezi pravou a levou plící za kostí hrudní
 • povrch srdce - vazivová blána epitard (?) = přísrdečník, pod ním myokard - svalovina, perikard = osrdečník (zaobaluje celé srdce), endokard = vnitřní blána srdeční
 • 4 díly - 2 síně, 2 komory - odděleny přepážkou ⇒ nemísí se krev
 • pravá síň (atrium dextrum), levá síň (atrium sinistrum), pravá komora (ventriculus dexter), levá komora (ventriculus sinister), trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis, mezi PS a PK), dvojcípá chlopeň (valva nitralis/bicuspidalis, mezi LS a LK)
 • mezi komorami a síněmi jsou otvory uzavřené chlopněmi
 • na PS napojena horní dutá žíla (vena cava superior, přívod odkysličené krve z horní části těla) a dolní dutá žíla (vena cava inferior, přívod z dolní části těla)
 • do LS přitéká okysličená krev 4 pláními žílami (vene pulmonales) z plic
 • z PK vychází kmen plicní (truncus pulmonalis) = plicní tepna
 • z LK vychází nejsilnější tepna lidského těla = srdečnice (aorta)

Fce srdce

 • celé srdce je v diastole = ochablé ⇒ přítok (chlopně uzavřeny) krve do PS (od) a LS (ok)⇒pak obě síně v systole = smrštění (otevření cípatých chlopní)⇒komory plné
 • minutový objem srdeční: 5-6 litrů
 • při zátěži: 5-8x větší
 • převodní systém srdeční (FIXME obrázek, uzlík vícesíňový, Hisův můstek, Tavarova raménka, Purkyňova vlákna, uzlíček síňový (pace-maker)
 • poloměsíčité chlopně (uzavírají se) v plicní a v aortě

Výživa srdce

 • věncovité (koronární) tepny

Projevy srdeční činosti

 • údery srdečního hrotu
 • srdeční ozvy - zvukové projevy otevírání a zavírání chlopní
 • akční srdeční potenciály - Elektrokardiogram = EKG (zaznamenává puls)
 • tep=puls

.R

              .
              . .
     P        - . 
     .-       -  .         T
   .-- ---     -  .        .--.
 .----   ---    -  .        -  -
.-       -   -   .       -   ----
         .   -   .     -----      --
         .  -   .    --         
         .  -   .   -
         .  -   -   -
         . -    .  .
          .-     . .
          Q     . .
               . .
               ..
               .S
* -P = systola síní, dochází k depolarizaci síní (mění se náboj na povrchu jejich membrán)
* P-Q = převodník vzruchu můstku, depolarizace komor
* Q,R,S,T = systola komor
* T- = repolarizace

Cévy

 • tepny (artérie)
  • vedou od srdce
  • vysoký tlak
  • silné stěny
  • středně silné tepny mají ve svých stěnách hladké svalstvo
 • vlásečnice (kapiláry)
  • mezi systémy tepen a žil
  • jednovrstevné stěny umožnující výměnu látek mezi tkání a krví
  • část tepenní - látky z krve do tkání
  • část žilní - látky do žil
 • žíly (vény)
  • vedou krev z žilní části vlásečnic k srdci
  • tenčí stěny
  • velké žíly v obl. dolních konč., obsahují kapsičkovité chlopně zabraňující zpětnému chodu krve
 • rychlost v tepnách - 40m/s
 • rychlost ve vlásečnicích - 0,1-0,5 mm/s
 • v aortě - 0,4 m/s

Tlak krve

 • vzniká tak, že úzké tepny a tepénky kladou krvi odpor ⇒ tím vzniká tlak na stěny
 • systolický a diastolický (cca 100-120 / 60-80 mmHg = 14-16/8-11 kPa)
 • vyšší tlak - hypertenze (nemoc, porucha oběh. soustavy)
  • způsobený např přílišným solením, špatným životním stylem apod, tabákem.
 • měření pomocí tonometru
  • rtuťový - poměrně přesný
  • na levé paži se zaškrtí tepna a postupně se uvolňuje
  • fonendoskopem se poslouchá tep v lokti
  • když doktor uslyší tep, odečte syst. tlak, když ho slyšet přestane, odečte diastol. tlak

Cévní soustava

Krevní oběh

 • začíná v levé komoře srdečnicí=aortou resp. její částí aortou vzestupnou (aorta ascendens)
pr. podkl. tp.↑ ↑ pravá společná krkavice
        \/ ↑ levá společná krkavice
kmen hlavopažní \ |  ↑
        /----→\/ levá podkličková tepna
        /    \
        ↑    ↓
        |    | aorta sestupná (hrudní)
           --|-- (bránice)
            | aorta břišní
            | (ve výšce obratle L4)
           / \
p. spol. tp. kyčelní ↓  ↓ levá spol. tp. kyčelní
 • žíly vystupující z konč. vytvoří pravou a levou spol. žílu kyčelní a ta se spojuje v dolní dutou žílu v břišní dutině
 • z levé končetiny: pravá žíla hrdelní
 • z pravé končetiny: pravá podklíčková žíla - do síně (konec oběhu)

Malý oběh

 • pravá síň
 • kmen plicní (plicní tepna - jediná která vede odkys. krev pod tlakem)
 • vlásečnice - plicní sklípky
 • 4 plicní žíly
 • levá síň

Vrátnicový (portální) oběh

 • vede krev se vstřeb. živinami do jater
 • vrátnicová žila (vena portae)

Tep (puls)

 • tlaková vlna šířící se z aorty
 • normálně 60-70tepů za minutu
 • při zátěži 110/120 tepů/min

Rychlost krve

 • aorta - 0,4m/s
 • vlásečnice 0,5mm/s

Proudění krve žílami

 • vracejí krev do srdce
 • tlak je podstatně nižší - nestačí k návratu
 • napomáhají i kosterní svaly

Řízení oběhu krve

 • reflexně i pomocí hormonů
 • centrum pro řízení srdce a cév je v prodloužené míše

Onemocnění cévní soustavy

 • ateroskleróza - ukládání v cévách látek, které souvisí s metabolismem cholesterolu
  • sedlina v žíle se utrhne, krev ji unáší řečištěm, dojde k ucpání v užším místě ⇒ ohrožení života
  • příslušná část těla ztrácí přísun kyslíku a živin
 • infarkt myokardu - může způsobit ucpání tepny - např. věnčitá tepna → infarkt myocardu nebo cévní mozková příhoda
 • cévní mozková příhoda - mozková mrtvice, ucpání cév vyživujících mozek, při nedostatku živin v šedé kůře mozkové, ochrnutí na jistou část těla, ohrožení i vegetativních fcí
 • varixy - křečové žíly - hlavně dolní končetiny, pokud stěny velkých žil křehké, tvoří se při jednostranném namáhání výdutě - zůstává zde žilní krev
 • krev se nevrací do srdce
 • dědičné
 • 10% lídí nad 18 let
 • prevence: nezatěžování dolních končetin (jízda na kole, číšnictví, tanec)

Tkáňový mok

 • podstatná část extracelulárních tělních tekutin, mezi buňkami, zajišťuje životní podmínky tkáňových buněk, umožňuje látkovou výměnu
 • zprostředkovatel mezi krví a tkání
 • z vlásečnic živiny difundují do tkáňového moku a z něj do buněk a naopak
 • 10-16% hmotnosti těla, 12 litrů tkáňového oku
 • složení: - stejné jako plazma, akorát bez bílkovin - ultrafiltrát krevní plazmy

Míza = lymfa

 • pouze obratlovci
 • vzniká z tkáň. moku
 • obíhá v systému, který se nazývá mízní soustava - mízní cévy
 • přenos zplodin látkové přeměny a zažitin
 • 2x méně bílkovin než v plazmě, složení podobné jako krevní plazma, 40x10na9 l Lymfocytů (?)
 • tkáňový mok - ultrafiltrát krevní plazmy
 • přenáší zplodiny metabolismu
 • klky

Mízní vlásečnice

 • sítě ve všech orgánech kromě CNS, chrupavce a očních bulvách

Mízní cévy

 • síťovitě upravené tenkostěnné trubice

Mízní kmeny

 • mízovou hrudní (ductus thoracius) - ústí na soutoku levé žíly hrdelní a levé podklíčkové žíly, sbírá mízu z dolních částí těla, dutiny břišní a hrudní
 • pravostranný kmen mízní (ductus lymphaticus dexter) - sbírá mízu z hlavy, krku a horních končetin, ústí do soutoku pravé žíly hrdelní a pravé podklíčkové žíly
 • krevní peristaltiky, tlak stoků napomáhá vysávání mízy

Mízní uzliny

 • nakupení lymfatické tkáně
 • míza se filtruje, zachycení patogenních mikroorganismů, toxinů a jiných částic
 • nachází se v okolí ušního boltce, podél obou stran krku, oblasti krkovice, dolní okraj dolní čelisti, podpažní jamky, břišní aorta, tříselná krajina
 
bi/septima/clovek/cevni_soustava.txt · Poslední úprava: 2010-02-25 21:25:52 autor: fhlasek
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki