Biologie

Oběhová soustava

Srdce (corpeardia)
 • dutý sval z příčně pruhované svaloviny se schodovitými můstky (to patří k hladké svalovině) ⇒ svalovina srdeční
 • stahy - rytmické (smrštění = systola, ochabnutí = diastola)
 • mezi pravou a levou plící za kostí hrudní
 • povrch srdce - vazivová blána epitard (?) = přísrdečník, pod ním myokard - svalovina, perikard = osrdečník (zaobaluje celé srdce), endokard = vnitřní blána srdeční
 • 4 díly - 2 síně, 2 komory - odděleny přepážkou ⇒ nemísí se krev
 • pravá síň (atrium dextrum), levá síň (atrium sinistrum), pravá komora (ventriculus dexter), levá komora (ventriculus sinister), trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis, mezi PS a PK), dvojcípá chlopeň (valva nitralis/bicuspidalis, mezi LS a LK)
 • mezi komorami a síněmi jsou otvory uzavřené chlopněmi
 • na PS napojena horní dutá žíla (vena cava superior, přívod odkysličené krve z horní části těla) a dolní dutá žíla (vena cava inferior, přívod z dolní části těla)
 • do LS přitéká okysličená krev 4 pláními žílami (vene pulmonales) z plic
 • z PK vychází kmen plicní (truncus pulmonalis) = plicní tepna
 • z LK vychází nejsilnější tepna lidského těla = srdečnice (aorta)
Fce srdce
 • celé srdce je v diastole = ochablé ⇒ přítok (chlopně uzavřeny) krve do PS (od) a LS (ok)⇒pak obě síně v systole = smrštění (otevření cípatých chlopní)⇒komory plné
 • minutový objem srdeční: 5-6 litrů
 • při zátěži: 5-8x větší
 • převodní systém srdeční (FIXME obrázek, uzlík vícesíňový, Hisův můstek, Tavarova raménka, Purkyňova vlákna, uzlíček síňový (pace-maker)
 • poloměsíčité chlopně (uzavírají se) v plicní a v aortě
Výživa srdce
 • věncovité (koronární) tepny
Projevy srdeční činosti
 • údery srdečního hrotu
 • srdeční ozvy - zvukové projevy otevírání a zavírání chlopní
 • akční srdeční potenciály - Elektrokardiogram = EKG (zaznamenává puls)
 • tep=puls

.R

              .
              . .
     P        - . 
     .-       -  .         T
   .-- ---     -  .        .--.
 .----   ---    -  .        -  -
.-       -   -   .       -   ----
         .   -   .     -----      --
         .  -   .    --         
         .  -   .   -
         .  -   -   -
         . -    .  .
          .-     . .
          Q     . .
               . .
               ..
               .S
* -P = systola síní, dochází k depolarizaci síní (mění se náboj na povrchu jejich membrán)
* P-Q = převodník vzruchu můstku, depolarizace komor
* Q,R,S,T = systola komor
* T- = repolarizace
Cévy
 • tepny (artérie)
  • vedou od srdce
  • vysoký tlak
  • silné stěny
  • středně silné tepny mají ve svých stěnách hladké svalstvo
 • vlásečnice (kapiláry)
  • mezi systémy tepen a žil
  • jednovrstevné stěny umožnující výměnu látek mezi tkání a krví
  • část tepenní - látky z krve do tkání
  • část žilní - látky do žil
 • žíly (vény)
  • vedou krev z žilní části vlásečnic k srdci
  • tenčí stěny
  • velké žíly v obl. dolních konč., obsahují kapsičkovité chlopně zabraňující zpětnému chodu krve
 • rychlost v tepnách - 40m/s
 • rychlost ve vlásečnicích - 0,1-0,5 mm/s
 • v aortě - 0,4 m/s
Tlak krve
 • vzniká tak, že úzké tepny a tepénky kladou krvi odpor ⇒ tím vzniká tlak na stěny
 • systolický a diastolický (cca 100-120 / 60-80 mmHg = 14-16/8-11 kPa)
 • vyšší tlak - hypertenze (nemoc, porucha oběh. soustavy)
  • způsobený např přílišným solením, špatným životním stylem apod, tabákem.
 • měření pomocí tonometru
  • rtuťový - poměrně přesný
  • na levé paži se zaškrtí tepna a postupně se uvolňuje
  • fonendoskopem se poslouchá tep v lokti
  • když doktor uslyší tep, odečte syst. tlak, když ho slyšet přestane, odečte diastol. tlak

Cévní soustava

Krevní oběh
 • začíná v levé komoře srdečnicí=aortou resp. její částí aortou vzestupnou (aorta ascendens)
pr. podkl. tp.↑ ↑ pravá společná krkavice
        \/ ↑ levá společná krkavice
kmen hlavopažní \ |  ↑
        /----→\/ levá podkličková tepna
        /    \
        ↑    ↓
        |    | aorta sestupná (hrudní)
           --|-- (bránice)
            | aorta břišní
            | (ve výšce obratle L4)
           / \
p. spol. tp. kyčelní ↓  ↓ levá spol. tp. kyčelní
 • žíly vystupující z konč. vytvoří pravou a levou spol. žílu kyčelní a ta se spojuje v dolní dutou žílu v břišní dutině
 • z levé končetiny: pravá žíla hrdelní
 • z pravé končetiny: pravá podklíčková žíla - do síně (konec oběhu)
Malý oběh
 • pravá síň
 • kmen plicní (plicní tepna - jediná která vede odkys. krev pod tlakem)
 • vlásečnice - plicní sklípky
 • 4 plicní žíly
 • levá síň
Vrátnicový (portální) oběh
 • vede krev se vstřeb. živinami do jater
 • vrátnicová žila (vena portae)
Tep (puls)
 • tlaková vlna šířící se z aorty
 • normálně 60-70tepů za minutu
 • při zátěži 110/120 tepů/min
Rychlost krve
 • aorta - 0,4m/s
 • vlásečnice 0,5mm/s
Proudění krve žílami
 • vracejí krev do srdce
 • tlak je podstatně nižší - nestačí k návratu
 • napomáhají i kosterní svaly
Řízení oběhu krve
 • reflexně i pomocí hormonů
 • centrum pro řízení srdce a cév je v prodloužené míše
Onemocnění cévní soustavy
 • ateroskleróza - ukládání v cévách látek, které souvisí s metabolismem cholesterolu
  • sedlina v žíle se utrhne, krev ji unáší řečištěm, dojde k ucpání v užším místě ⇒ ohrožení života
  • příslušná část těla ztrácí přísun kyslíku a živin
 • infarkt myokardu - může způsobit ucpání tepny - např. věnčitá tepna → infarkt myocardu nebo cévní mozková příhoda
 • cévní mozková příhoda - mozková mrtvice, ucpání cév vyživujících mozek, při nedostatku živin v šedé kůře mozkové, ochrnutí na jistou část těla, ohrožení i vegetativních fcí
 • varixy - křečové žíly - hlavně dolní končetiny, pokud stěny velkých žil křehké, tvoří se při jednostranném namáhání výdutě - zůstává zde žilní krev
 • krev se nevrací do srdce
 • dědičné
 • 10% lídí nad 18 let
 • prevence: nezatěžování dolních končetin (jízda na kole, číšnictví, tanec)
Tkáňový mok
 • podstatná část extracelulárních tělních tekutin, mezi buňkami, zajišťuje životní podmínky tkáňových buněk, umožňuje látkovou výměnu
 • zprostředkovatel mezi krví a tkání
 • z vlásečnic živiny difundují do tkáňového moku a z něj do buněk a naopak
 • 10-16% hmotnosti těla, 12 litrů tkáňového oku
 • složení: - stejné jako plazma, akorát bez bílkovin - ultrafiltrát krevní plazmy
Míza = lymfa
 • pouze obratlovci
 • vzniká z tkáň. moku
 • obíhá v systému, který se nazývá mízní soustava - mízní cévy
 • přenos zplodin látkové přeměny a zažitin
 • 2x méně bílkovin než v plazmě, složení podobné jako krevní plazma, 40x10na9 l Lymfocytů (?)
 • tkáňový mok - ultrafiltrát krevní plazmy
 • přenáší zplodiny metabolismu
 • klky
Mízní vlásečnice
 • sítě ve všech orgánech kromě CNS, chrupavce a očních bulvách
Mízní cévy
 • síťovitě upravené tenkostěnné trubice
Mízní kmeny
 • mízovou hrudní (ductus thoracius) - ústí na soutoku levé žíly hrdelní a levé podklíčkové žíly, sbírá mízu z dolních částí těla, dutiny břišní a hrudní
 • pravostranný kmen mízní (ductus lymphaticus dexter) - sbírá mízu z hlavy, krku a horních končetin, ústí do soutoku pravé žíly hrdelní a pravé podklíčkové žíly
 • krevní peristaltiky, tlak stoků napomáhá vysávání mízy
Mízní uzliny
 • nakupení lymfatické tkáně
 • míza se filtruje, zachycení patogenních mikroorganismů, toxinů a jiných částic
 • nachází se v okolí ušního boltce, podél obou stran krku, oblasti krkovice, dolní okraj dolní čelisti, podpažní jamky, břišní aorta, tříselná krajina

Choroby opěrné a pohybové soustavy

 • osteoporóza (řídnutí kostí)
  •  ztráta minerální hmoty kostní tkáně
  • způsobena např. nedostatkem vápníku
  • vzniká též ve vyšším věku, zvláště u žen
  • zvýšená lámavost kostí
 • vady páteře
  • plochá záda
   • nedostatečné prohnutí páteře
   • příčina — ochablost svalů
  • kulatá záda
   • hrudní a krční páteř vytváří viditelný oblouk
   • příčina — ochablost šíjového svalstva, věk
  • bočitost páteře (scholióza)
   • abnormální vybočení páteře na jednu stranu
   • příčina — jednostranné zatížení páteře
  • prohnutá záda
   • abnormální lordóza
  • vyhřeznutí ploténky (ischias)
 • revmatoidní artritida
  • zánětlivé onemocnění kloubů
  • autoimunitní choroba
  • velice bolestivé
 • artróza
  • degenerace kloubů a onemocnění kloubních chrupavek
  • bolest kloubů, obtížnější pohyb
  • ve vyšším věku
 • zlomenina (fraktura)
  • porušení celistvosti kosti
  • dost nepříjemné — zlomeniny otevřené, zlomeniny šroubovité
 • podvrtnutí (distorze)
  • nejčastěji postihuje hlezenní kloub
 •  vykloubení (luxace)
 • dna, též podagra
  • metabolické onemocnění — porucha dusíkatého metabolismu
  • v kloubech se hromadí kyselina močová a její soli
  • otoky, bolestivé záchvaty obzvlášť při konzumaci některých potravin (vnitřnosti, maso, káva, čokoláda, …)
 •  plochá noha
  • zborcení nožní klenby
 • porušení celistvosti šlach a svalů — velmi bolestivá zranění

Dýchací soustava

 • okysličování krve,, zajišťuje přívod kyslíku, výměna dýchacích plynů mezi organismem a prostředím
 • dýchání:
  • zevní (plicní) - výměna O2 a CO2 v plicích mezi krví a atmosférou
  • vnitřní (tkáňové) - výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi spolu s oxidačním ději v buňkách a tkáních
 • množství O2 se řídí parc. tlakem 02:
 • když A02 roste, převažuje reakce O2+Hb→HbO2
 • když AO2 klesá, převažuje opačná
 • v plicích je A02 cca 60Torr, v tkáních 40Torr
Dutina nosní
Horní cesty dýchací
2 nosní dírky (choany)
 • ústí do nosohltanu
 • přepůlena kostní přepážkou
 • od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem, hlenové žlázky a hlenový epitel
 • bohatě prokrvená
vedlejší dutiny nosní
 • propojené vlastní dutinou nosní
 • rezonátory hlasu
nosohltan (nasopharmx)
 • Eustachovy trubice do něj ústí
 • ústní část hltanu - překřížení cest dýchacích a cest trávicích
příklopka hrtanová (epiglois)
 • reflexivně se sklápí přes hltan, když polykáme sousto
 • křečovitě stažené dýchací trubice - vykašlávací reflex
Dolní cesty dýchací
Hrtan (larynx)
 • chrupavčitý (epiglotis) - štítná, ohryzek, prstencová, hlasivkové - spojené klouby, vazy a svaly
Hlasivky
 • hlasové vazy
 • vydechovaný vzduch z plic rozechvívá hlas. vazy - výška zvuku (velikost hrtanu, délka a napětí hlas. vazů a rychlost proudícího vzduchu a velikost hlasové štěrbiny)
Průdušnice (trachea)
 • 15 až 20 podkovovitých chrupavek, které jsou vzadu spojeny vazivem a hladkou svalovinou
 • 12-13 cm dlouhá, 1,5-1,8 cm široká
 • vnitřek vystlán sliznicí - tvořena řasinkovým epitelem - očistná fce
 • větví se na 2 průdušky (bronchi, mn. bronchus) - pravá a levá, vyztužený a vystlány jako průdušnice, zanořují a vstupují do plic 2 laloky
Plíce (pulmo, mn. pulmes)
 • párový orgán (pulmo dexter - pravá, 3 laloky; pulmo sinister - levá, 2 laloky kvůli srdci)
 • vlastní orgány zevního dýchní
 • vyplňují téměř celý prostor dutiny hrudní, odděleny ve své střední rovině mezihrudní přepážkou (mediastinum)
 • laloky plicní se dělá na segmenty - každý má vlastní průdušku a svou vlastní cévu - odděleny od sebe vazivem
 • průdušky (tepny a nervy) do plic vstupuje plicní brankou - místo vstupu a výstupu (žíly a cévy)
 • povrch plic kryt tenkou vazivovou blánou = poplicnice - v místě branky přechází v pohrudnici - vystýlá vnitřní povrch hrudníku
 • pohrudniční štěrbina - mezi poplicnicí a pohrudnicí, prostor, kde kloužou po sobě, je vyplněn vazkou tekutinou - surfaktant - usnadňuje dýchací pohyby
 • vnitřní stavba plic - postupně se větví v plicích průdušky (strom) = bronchální strom, na průdušinky (bronchioli, cca d=1mm, nemají chrupavčitou výztuž), větví v plicní lalůčky - 1á-20 váčků, větví ve váčky, vytváří plicní sklípky (alveoly) = výdutě, stěna tvořena 1 vrstevným respiračním epitelem - difúze dýchacích plynů
 • součet všech povrchů útvarů plic: 80-130 mna2 (kůže na těle 1,6-1,8 mna2)
Mechanika dýchání
 • plicní ventilace - výměna dýchacích plynů mezi krví a vnitřním prostředím
 • dýchací pohyby - vdech (inspirium, plíce se rozpínají, aktivní děj, pracují dýchací svaly), výdech (exspirium, plíce se zmenšují)
 • dýchací svaly
  • bránice (oddělujeme dutinou břišní a hrudní), vdech, směřuje dolů, táhne plíce dolů, zvětší se (jako píst)
  • mezi žeberní svaly - způsobí vystoupení žeber
 • kolem plic je podtlak (nitrohrudní) - snadné rozpínání a lepší příjem vzduchu
Pneumotorax
 • porušení plicní blány
 • negativní vnitrohrudní tlak se vyrovná s vnějším, plíce se smrští a je konec
Výdech
 • pasivní děj, bránice se vrací na své místo, žebra poklesnou, z plic se vypustí vzduch
 • vdech=!výdech, v klidu 500ml vzduchu se vymění
 • dechová frekvence 14-18 dechl/min
 • za minutu, minutový dechový objem 7-9 litrů vzduchu
 • v klidu protéká plícemi cca 4l/min
 • při zátěži: 25-30 l krve/min
 • pro dýchání - pomocné dýchací svaly (prsní, zadní, břišní), prohloubení dýchání, částečné ovlivnění dýchání vůlí
 • 2 typy dýchání
  • kostální = žeberní - charakteristické pro ženy
  • abdominální = břišní - pro muže
 • spirometr = měří vitální kapacitu plic
 • celková kapacita plic - veličina složená z vitální kapacity (aktivně vyfouklý vzduch z plic), reziduální (zbytkový objem, to, co zbyde v plicích, nesmí tam zbýt jen vakuum)
 • vitální kapacita (VC) = inspirační rezervní objem (IRO), dechový (respirační) objem (RO), exspirační rezervní objem (ERO)
 • průměrná hodnota VC = 5l (u mužů), 3,5l (u žen)
 • při zvýšené frekvenci dýchání: minutový objem = až 150l
Výměna dýchacích plynů
 • vazba 02 na hemoglobin je labilní, množství závisí na parciálním (=částečnému) tlaku O2 alveolárního vzduchu
 • parc. tlak v O2 má:
  • stoupající tendenci - Hb+O2 → HbO2 (roste v plicích, tlak 8O Torr)
  • klesající tendenci - HbO2 → Hb+ O2 (ve tkáních, tlak 30 Torr)
Vdechovaný vzduch
 • O2 14%
 • CO2 5,5%
 • N 80,3%
Vzduch vydechovaný
 • O2 16%
 • CO2 4%
V atmosféře
 • 02 21%
 • N2 79%
 • CO2 0,03%
Řízení dýchání
 • nervové
  • z prodloužené míchy (zde je dýchací centrum, rytmické podvědomé dýchání) nebo z koncového a středního mozku (vůle), lze regulovat frekvenci a hloubku dýchání
  • vnitřní proprioreceptory v dých svalech a trubicích - reakce na podněty (kašlání), tlumí či stimulují fci centra v prodloužené míše
 • látkové
  • chemoreceptory v cévách a dýchacím centru - reagují na změny CO2 a pH v krvi, regulují rychlost frekvence dechu
 • na frekvenci dýchání vliv mají i emoce
Nemoci DS
 • astma (astma bronchiale) - postihuje průdušky a průdušinky,
  • alergická reakce (na zvýšenou námahu, léky, infekci…) → křečovité stahy dých. svalů průdušinek → dušnost, kašel, můžou selhat plíce
 • TBC
  • bakteriální onemocnění (Micobacteria tuberculosis), vniká do plicní tkáně, lze léčit
 • Záněty horních cest dýchacích (KHCDú
  • virová onemocnění
  • průvodní jev např. rýma, často zaviněno chřipkou
 • infekční zánět průdušek (branchitida)
 • rakovina
 • pneumotorax - proděravění hrudní stěny, smrštění plic díky vyrovnání tělesného tlaku s vnějším
 • šíření infekce - kapénková infekce (kejchání, kašlání, …)
  • např. rýma, chřipka, dětské choroby jako plané neštovice, TBC

Hormonální soustava

:!: TODO :!:

Hypotalamo-hypofyzalní komplex
Hypotalamus
 • neurosekreční buňky
 • vylučují
  1. hormony, které se hromadí v zadním laloku hypofýzy
  2. spouštěče (liberiny) a inhibitory (statiny)
   • nejsou hormony v pravém slova smyslu
   • nutné pro činnost předního laloku hypofýzy
Hypofýza (podvěsek mozkový)
 • spojena s hypotalamem stopkou
 • nachází se v tureckém sedle (vyhloubenina k. klínové)
Přední lalok (adenohypofýza)
 • růstový (somatotropní) hormon STH
  • bílkovinná povaha
  • podporuje syntézu a využití bílkovin → růst těla (prodlužovací růst kostí, hojení ran, etc.)
  • nadměrná produkce → gigantismus (~2,40m)
  • nedostatek → nanismus (<1m)
  • po uzavření epifyzálních štěrbin kostí (~18 let) se při nadprodukci zvětšují jen chrupavčité části těla (nos, ušní boltec, …) — akromegalie
 • glandotropní hormony
  • bílkoviny
  • ovlivňují činnost dalších žláz
  • thyreotropní hormon TSH
   • řídí činnost štítné žlázy
  • adenokortikotropní hormon ACTH
   • řídí sekreci hormonů kůry nadledvin
  • folikulostimulační hormon FSH
   • stimuluje spermatogenezi a zrání Graffových folikulů ve vaječnících
  • intersticiální buňky stimulující hormon ICSH (=luteinizační h. LH)
   • stimuluje vmezeřenou tkáň pohlavních žláz
   • vliv na sekreci testosteronu a ženských pohlavních hormonů
   • spolu s FSH urychlují zrání folikulů a tvorbu tzv. žlutého tělíska
  • luteotropní hormon LTH = prolaktin
   • vliv na mléčné žlázy a mateřské instinkty
 • β-endorfin
  • „vnitřní opiát“
  • ovlivňuje centrum emocí
Střední lalok
 • u člověka redukovaný, nevytváří hormony
 • u nižších obratlovců melanoforový h. — ovlivňuje barvoměnu
Zadní lalok (neurohypofýza)
 • není endokrinní tkání
 • hromadí hormony hypotalamu
 • oxytocin
  • bílkovina
  • ovlivňuje kontrakce buněk hladké svaloviny
  • význam při porodu a vypuzování mléka
 • vasopresin (antidiuretický h.) ADH
  • zvyšuje zpětnou resorbci vody v ledvinách
Epifýza (šišinka, nadvěsek mozkový)
 • výběžek stropu mezimozku
 • melatonin
  • množství závisí na intenzitě světla
  • řídí cirkadiální biorytmus („biologické hodiny“ založené na střídání dne a noci)
  • brzdí tvorbu pohlavních hormonů
Štítná žláza (glandula thyreoidea)
 • ve tkáni váčky (folikuly), uvnitř bílkovinná substance — thyreoglobulin — její součástí hormon thyroxin a trijódthyronin
 • pro činnost štítné žlázy potřeba jódu
 • účinkem thyreotropního h. se hormony dostávájí do krve

 * celkový vliv na metabolismus a jeho intenzitu

 • termoregulační funkce (zvýšení tvorby tepla)
 • zvyšují tvorbu bílkovin — nepřímo podporuje růst
 • hyperfunkceBasedova choroba
  • vyšší úroveň metabolismu
  • trvale zvýšená tělesná teplota
  • vystouplé oči (exorbitismus)
 • hypofunkce
  • v dětství a mládí — celkově opožděý fyzický a duševní vývoj = kretenismus
   • může být vyvoláno nedostatkem jódu v tomto období
  • v dospělosti — snížení metabolismu, únava, ospalost = myxedém
Příštítná tělíska (glandulae parathyreoidae)
 •  čtyři malé útvary na zadní straně štítné žlázy
 • parathormon PTH
  • zvyšuje propustnost buňek pro Ca+ a PO3
  • působí na ledviny — snižuje resorbci fosforu, zvyšuje resorbci vápníku
  • z kostí uvolňuje Ca → demineralizace
  • ve střevech zvyšuje vstřebávání vápníku z potravy za přítomnosti vitamínu D
  • v oční čočce zabraňuje ukládání FIXME
 • hyperfunkce
  • nižší hladina Ca
  • zvýšená dráždivost svalů
  • může vzniknout zákal oční čočky
Slinivka břišní (pankreas)
 • žláza s vnitřní i vnější sekrecí
 • endokrinní tkáň — Langerhansovy ostrůvky
 • α-buňky → inzulin
 • β-buňky → glukagon
 • inzulin
  • zvyšuje propustnost buň. membrán pro glukosu a pro aminokyseliny
  • reguluje využití glukosy v buňkách
  • hypofunkce — cukrovka (diabetes) 1. typu
   • hladina cukru zůstává vysoká
   • 2. typ — normální vylučování inzulinu, ale buňky na něj nereagují
 • glukagon
  • antagonista inzulinu
  • zvyšuje odbourávání (jaterního) glykogenu
Nadledviny (glandulae suprarenales)
 • nacházejí se u předního konce ledvin
Kůra (cortex)
 • produkuje steroidní hormony — (FIXME)kortikoidy
 • aldosteron
  • zvyšuje resorbci Na+ v ledvinách
  • podporuje vylučování draselných kationtů
 • glukokortikoidy
  • kortizol
   • podporuje syntézu sacharidů z nesacharid. látek (glukoneogenezi)
   • zvýšené uvolňování při zátěži org.
   • protizánětlivý, protialergický
   • hypofunkce — vyčerpanost, zažívací obtíže, hubnutí, hnědé zbarvení kůže (Addisonova nemoc)
 • androgeny — mužské pohl. hormony
 • estrogeny + gastrogeny — ženské pohlav. hormony
Dřeň
 • epidermální původ — modifikovaná ganglia
 • stresové hormony — adrenalin, noradrenalin — příprava na zátěž
 • adrenalin
  • aktivizuje štěpení glykogenu
  • rozšíření (dilatace) cév ve svalech
  • zvyšuje systoly srdce → zvýšení krevního tlaku
  • rozšiřuje průdušky
 • noradrenalin
  • zúžení některých cév → omezení průtoku krve v „méně potřebných“ oblastech (např. TS)
  • zpomalení střevní peristaltiky
Pohlavní žlázy
Varlata
 • androgeny = mužské pohlavní hormony
  • v intersticiálních buňkách
  • steroidní hormony
  • testosteron
   • ovlivňuje vývoj mužských pohlavních orgánů a druhotných pohlavních znaků
   • vliv na „mužský“ druh chování
   • druhotný anabolický účinek (nárůst svalové hmoty)
Vaječníky
 • estrogeny = ženské pohlavní hormony
  • estradiol, estron, estriol
  • ovlivňují vývoj ženských pohlavních orgánů a druhotných pohlavních znaků
  • ovlivňují vývoj sexuálního chování ženského typu
  • řídí zrání folikulů ve vaječnících
  • stimulují vývoj děloží sliznice (periodicky)
  • vedlejší účinky — zadržení vody v těle, dispozice Ca v kostech, osifikace, srážení krve
 • progesteron
  • ve žlutém tělísku
  • brzdí dozrávání dalších folikulů
  • brzdí přechod děložní sliznice ze stádia FIXME
  • ovlivňuje graviditu
Další endokrinní orgány
 • placenta
  • choriogonadotropin
   • udržuje v činnosti žluté tělísko
   • blokuje dozrávání dalších folikulů v době těhotenství
 • dříve za endokrinní žlázu považován brzlík — jakýsi antagonista pohlavních hormonů (činný jen v dětství) — nepotvrdilo se
 • tzv. tkáňové hormony

Kožní soustava

Kůže (cutis)
 • odděluje vnitřní a vnější prostředí těla
 • 1.6 až 1.8 mm²
 • tloušťka 1-4mm, nejsilnější na zádech, nejtenčí — oční víčka
 • celková hmotnost 4-4.5 kg
 • Funkce
  • ochrana před mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy
  • ochrana před vnějšími mikroorganismy
  • termoregulační funkce
  • obsahuje různá čidla
  • zásobní orgán — podkožní tuk, krev
  • přeměna provitamínu D za pomoci UV na vitamín D
  • vylučovací a vstřebávací schopnost
Pokožka (epidermis)
 • svrchní vrstva kůže
 • mnohovrstevný dlaždicovitý epitel
 • svrchní vrstvy odumírají, rohovatí a průběžně se olupují (při rohovatění se ukládá keratin=rohovina)
 • v hlubší vrstvě melanocyty
  • obsahují kožní barvivo melanin
  • ochrana před UV
  • různé množství podle věku, rasy
Škára (corium)
 • pevná, pružná vazivová vrstva
 • směrem k pokožce vybíhá v papily
  • k výživě a intervaci pokožky
  • patrné na bříšcích prstů, dlaních, chodidlech → papilární linie (dermatoglyfy)
 • četná kolagenní a elastická vlákna, s věkem elasticity ubývá
Podkožní vazivo (tela subcutanea)
 • síť kolagenních a elastických vláken
 • umožňuje posun kůže
Kožní deriváty
 • chlupy, vlasy, obočí, řasy
 • vyrůstají z vlasového váčku v oblasti škáry
 • na dně každého váčku vlas. cibulka zásobená cévami a nervy — jediná živá část
 • zbytek tvořen převážně rohovinou
 • do vlasového váčku ústí mazová žláza
 • pigmentovány melaniny
  • eumelanin — tmavě hnědý
  • feomelanin — červenohnědý
  • v různém množství a poměru tvoří všechny barvy vlasů
 • stavba (v průřezu) — ve středu dřeň, kolem ní kůra
 • pokud se mezi dření a kůrou objeví vzduch, vzniká stříbřité zbarvení
 • vlasy
  • silnější, delší
  • vyrůstají v oblasti hlavy
  • plochý, mírně roztřepený konec (od zastřižení)
  • prům. 80-100 tisíc vlasů
 • chlupy
  • kratší, slabší, do špičky
  • na ostat. částech kromě hlavy
 • obočí — v oblasti nadobočních oblouků
 • řasy — 200–250/víčko
 • nehty
  • mechanická ochrana prstů
  • zrohovatělá destička v obl. posledního prstního článku
  • vyrůstá z nehtového lůžka u nehtového kořene
 1. primární ochlupení
  • pokrývá povrch těla v průběhu nitroděložního vývoje
  • opadává před narozením
 2. sekundární ochlupení
  • před a po narození1)
  • disperzní chlupy (předloktí, bérec, …)
  • nehty, řasy, obočí
 3. terciální ochlupení
  • v období puberty
  • podpaždí, stydká krajina, vnější genitálie, zevní zvukovod, nosní vchod, vousy
  • rychlost růstu vousů — 0.3–0.45 mm/den
Kožní žlázy
 • mazové žlázy
  • produkují maz (nenasycené mastné kys., bílkoviny, soli) — 1–2 g/den
  • chrání chlupy a kůži před vysycháním, před nabobtnáváním ve vodě, baktericitní účinky
 • potní žlázy
  • 2.5 mil., nerovnoměrně rozloženy
  • dlaně, chodidla, čelo, podpaží, nos
  • vylučují pot
   • vzniká z tkáňového moku
   • voda, NaCl, mastné kys., močovina, k. močová, volné aminokyseliny, k. mléčná
   • 100ml–10l za den
  • FIXME
 • pachové (apokrinní) žlázy
  • podpaží, genitálie, nosní vchod
 • mléčné žlázy
  • párová, laločnatá žláza
  • 15-20 laloků
  • v tukovém vazivu
  • vývody — mlékovody — v obl. prsní bradavky — okolo tmavě pigmentovaný prsní dvorec
  • v oblasti mléčné lišty (táhnoucí se od podpažních jamek k tříslům)
  • FIXME
Nemoci kožní soustavy
 • ekzémy
  • nenakažlivé
  • alergická odezva
  • atopický ekzém
 • lupénka (psoriáza)
 • poruchy pigmentace — oheň (nahromadění kožních cévek)
 • bradavice — rohovatění
 • vředy
 • ztráta pigmentace — vznik bělavých flíčků
 • rakovina kůže (melanom)
 • akné

Nervová soustava

obrázek neuronu

 • NS člověka je trubicovitá
 • ovládá, řídí a kontroluje činnost všech částí organismu
 • umožňuje reakce na změny vnitřního a vnějšího prostředí
 • místo vyšší nervové a psychické činnosti
 • nervová buňka (neuron) - viz obrázek
  • vysoce specializovaný typ buňky
  • základní morfologická a funkční jednotka NS
  • uskutečňuje své funkce pouze v rámci určitého množství neuronů spolu s dalšími tělesnými buňkami (sama je k ničemu)
 • gliové buňky (neuroglie)
  • tvoří oporný a výživný systém NS
  • spotřebují 20% glukosy v těle
 • FIXME tady něco chybí
 • šedá hmota — tvořena těly neuronů
 • bílá hmota — tvořena výběžky neuronů
 • činnost neuronů = rychlé změny ve vlsatnostech cytoplazmatické membrány a přesuny iontů = podráždění
 • membrána neuronu
  • vnitřní strana nabyta kladně a naopak = membránový potenciál
  • uvnitř plasmatické membrány je vysoký obsah K+, nízký obsah Na+
  • membrána je propustná pro K+,Cl-+ málo propustná pro Na+ a nepropustná pro fosfáty (P,ATP,ADP) a bílkoviny nad 5 uhlíků
 • nervový vzruch
  • vlna elekt. negativity
  • rychlost šíření 1-120 ms^-1
  1. prahový podnět - podnět o min. velikosti, který vyvolává akční potenciál:
  2. depolarizace náboje - vymění se vnitřní a vnější náboj, což vede k propustnosti pro Na+
  3. repolarizace - K+ pronikají ven
  4. vrácení do předchozího stavu
 • synaptický knoflík
  • obsahuje krom mitochondrií váčky s mediátorem
  • obalen presynaptickou membránou
  • oddělen synaptickou štěrbinou od postsynaptické membrány
 • synapse = funkční spojení neuronů
  • nedochází k fůzi buněčného obsahu!
  • excitační/inhibiční
 • vzruch = akční potenciál
 • reflex
  • funkční jednotka nervového řízení
  • odpověď org. na změny vnitřního/vnějšího prostředí
 • reflexní oblouk
  • čidlo(receptor) –dostředívá dráha–> centrum –odstředivá dráha–> efektor - vytváří odpověď.
Dělení
 • NS
  • CNS
   • mícha
   • mozek
  • obvodové = periferní nervy - zajišťují spojení mezi CNS a obvodovou NS
   • mozkové nervy - 12 párů (trojklanný nerv, lícní nerv, sluchově rovnovážný n.)
   • míšní nervy - 31 párů
   • útrobní nervy
Hřbetní mícha (medula spinalis)

 • 40-45cm dlouhý provazec nervové tkáně
 • uložena v páteřním kanálu
 • silná zhruba jako malíček
 • spojovací článek mezi mozkem a ostatními částmi těla
 • centrum jednodušších reflexů
  • udržování napětí cévních stěn
  • vyprazdňování močového měchýře, konečníku
  • vylučování potu
Nervové dráhy míšní
Dráhy vzestupné (ascendentní)
 • vycházejí z jader v šedé hmotě zadních sloupců
 • převádějí vzruchy vyvolané bolestí, teplem, chladem a tlakem do příslušné korové oblasti
 • vedou vzruchy ze svalových, šlachových a kloubních tělísek (proprioreceptorů v nich) — zpětná vazba, kontroluje, jestli se sval napne, jak má, jestli se šlacha nenatáhne příliš, etc.
Dráhy sestupné (descendentní)
 • motorické (hybné) dráhy, vedou do kosterních svalů
 • vychází z šedé hmoty mozku přes přední a postranní míšní provazce do motorických buněk předních míšních sloupců
 • pyramidová dráha
  • kříží se v obl. prodloužené míchy (z pravé poloviny mozku do levé poloviny míchy a naopak)
  • dráha práce — inervuje jemné svaly ruky
  • dráha řeči
  • přívod impulzů z mozku k volním pohybům příčně prohovaných svalů
 • extrapyramidová dráha
  • udržování svalového napětí
  • automatické a poloautomatické mimovolní pohyby (nemusíme myslet např. na taneční kroky)
Obaly a dutiny CNS
Obaly (meningy)
 • tvrdá plena = podlebice (dura mater)
  • vazivová blána
  • pod vnitřní plochou lebečních kostí — nejsvrchnější obal mozku
 • měkká plena vnější = pavučnice (arachnoidea)
  • pod tvrdou plenou
  • jemná pojivová blána
 • měkká plena vnitřní = omozečnice (pia mater)
  • hodně prokrvená
 • štěrbinovitý prostor mezi obaly vyplněn mozkomíšním mokem
  • čirá bezbarvá tekutina
  • hlavní složkou voda
  • malé množství bílkovin, glukosy, lipidů
  • Na+, Cl-, Mg2+, Ca2+
  • mozek v něm „plave“ → tlumí nárazyvyživovací, dopravní (distribuční) funkce
Dutiny

FIXME OBRÁZEK

 • centrální kanál míšní
  • prochází středem šedé hmoty míšní
 • IV. komora mozková
  • v prodloužené míše
  • nepárová
 • kanálek Sylviův
 • III. komora mozková
  • nepárová
 • komory postranní
  • v obou polokoulích
  • podkovovitý tvar
  • spojeny kanálky s III. komorou
Mozek (encefalon)
 • uložen v mozkovně
 • průměrná hmotnost 1,5 kg
 • velký žrout energie (u novorozenců spotřebuje 60% O2, u dospělých 20-25%)
 • spotřeba glukosy 5.5 g/h
 • prodloužená mícha
 • Varolův most
 • mozeček
 • střední mozek
 • mezimozek
 • koncový mozek
Prodloužená mícha (medula oblongata)
 • centrum životně důležitých obranných nepodmíněných reflexů
  • mrkací, slzení, vykašlávací, kýchací, zvracecí
 • potravové reflexy
  • sání, slinění, polykání, sekrece žaludečních šťáv
 • dýchací centrum
Varolův most (pons)
 • před prodlouženou míchou jako příčný val
 • spojovací útvar mezi mozkovou kůrou a mozečkem
Mozeček (cerebellum)
 • vyplňuje zadní jámu lební
 • na povrchu mozešková kůra z šedé hmoty
 • uvnitř bílá hmota — vytváří rozvětvenou kresbu („strom života“)
 • oboustraně propojen se zbytkem mozku a míchou
 • ovlivňuje napětí kosterních svalů, reguluje rovnováhu, koordinace pohybů
Střední mozek (mezencefalon)
 • nejmenší oddíl mozku
 • průchodiště vzestupných a sestupných drah
 • čtverohrbolí
  • výběžky typické pro savce
  • zprostředkovává pohybové reakce očí, hlavy a celého těla
  • jednnoduché zrakové a sluchové reflexy — stažení/roztažení zornice, mrkání, koordinace pohybů
 • ručí za činnost bazálních ganglií — nervové uzliny na spodině mozku
Mezimozek (diencefalon)
 • překrytý koncovým mozkem
 • hrbol mezimozkový (talamus)
  • nadřazené centrum pro soustředění informací ze všech smyslových orgánů vyjma čichového
  • centrum emocí
 • podhrbolí (hypotalamus)
  • nadřazené centrum pro vegetativní (základní životní) funkce
  • termoregulace, osmoregulace (ADH), krevní tlak, spánek, sytost a hlad
  • místo setkání nervové a hormonální regulace
 • „přepojovací centrum“ dostředivých a odstředivých drah mezi koncovým mozkem a vývojově staršími částmi
Koncový (velký) mozek (telencefalon)
 • složen ze dvou polokoulí (hemisfér) oddělených podélnou štěrbinou
 • v její hloubce se nechází vazník (corpus callosum, kalózní těleso), který je spojuje
 • na povrchu plášť (pallium) z šedé hmoty, vnitřek z bílé
 • dva typy povrchových útvarů — závity (gyrus, -i), brázdy (sulcus, -i)
 • čelní lalok (lobus frontalis)
 • temenní lalok
 • spánkový lalok (lobus temporalis)
 • týlní lalok (lobus occipitalis)
Mozková kůra
 • bohatě gyrifikována
 • povrch 2200 cm2
 • >14 miliard neuronů
 • řízení veškeré činnosti organismu
 • sídlo vyšší nervové činnosti
 • schopna registrace, analýzy, syntézy vzruchů a odpovědi na ně
 • korová centra
  • menší části kůry, většinou párové
  • projekce informací z různých částí těla
  • Brocovo řečové centrum
   • nepárové (většina praváků v levé hemisféře)
   • pravý dolní roh čelního laloku
  • motorické centrum
   • praváci lépe vyvinuté v levé hemisféře a naopak → lateralita
   • v čelním laloku před centrální brázdou (sulcus centralis) — na zadní straně
  • centrum kožní citlivosti
   • při předním konci temenního laloku těsně za centrální brázdou
   • veškeré hmatové podněty z povrchu těla
  • zrakové centrum
   • na vnitřní straně týlního laloku
  • sluchové centrum primární
   • spánkový lalok
   • jen registruje akustický podnět, bez porozumění
  • sluchové centrum sekundární
   • část spánkového aloku
   • porozumění řeči
  • chuťové centrum
   • nad postranní jámou za zadním centrálním závitem
  • čichové centrum
   • na spodině čelního laloku
Obvodové (periferní) nervy
 • oboustrané propojení CNS s orgány a tkáněmi celého těla
Nervy mozkové
 • vystupují ze spodiny mozku
 • 12 párů (přes jendnotné číslo „nerv“ máme na mysli vždy celý pár)
 • některé pouze senzorické, jiné senzitivní nebo pouze motorické
 • I. nerv čichový (nervus olfactorius)
  • číchová sliznice → čichové centrum
  • senzorický
 • II. nerv zrakový (nervus opticus)
  • sítnice → zrakové centrum
 • III. nerv okohybný (nervus oculomotorius)
  • motorický
  • inervuje okohybné svaly
 • IV. nerv kladkový
  • okohybné svaly
 • V. nerv trojklanný (nervus trigenius)
  • dvě větve senzorické (ze sliznice dutiny nosní a ústní, bolestivé počitky ze zubů a kůže obličeje)
  • jedna větev smíšená
 • VI. nerv odtahovací (nervus abducens)
  • okohybné svaly
 • VII. nerv lícní (nervus facialis)
  • smíšený
  • motorická vlákna — mimické svaly
  • sekreční vlákna — podčelistní slinná žláza
 • VIII. nerv předsíňohlemýžďový (nervus vestibulocochlearis)
  • senzorický
  • informace z vestibulárního ústrojí (statokynetické čidlo — ústrojí rovnováhy) a středního ucha
 • IX. nerv jazykohltanový (n. glossopharyngeus)
  • smíšený
  • dostředivá vlákna — informace z chuťových čidel
  • odstředivá vlákna — svaly hltanu, příušní slinná žláza
 • X. nerv bloudivý (n. vagus)
  • smíšený
  • senzitivní vlákna — dolní cesty dýchací, plíce, aorta
  • sekretorická vlákna — slizniční žlázy DS a TS
  • odstředivá vlákna — parasympatikus — inervuje srdce, hladké svalstvo TS, slinivku břišní, slezinu, ledviny, nadledviny
 • XI. nerv přídatný (n. accesorius)
  • motorický
  • zdvihače hlavy, trapézový sval
 • XII. nerv podjazykový
  • motorický
  • svaly jazyka
Míšní nervy
 • vystupují z postranních rýh jako tzv. přední (motorické) a zadní (senzorické) míšní kořeny, v páteřním kanálu se spojují, dále smíšené
 • 8 párů krčních :!:
 • 12 párů hrudních
 • 5 párů bederních
 • 5 párů křížových
 • 1 pár kostrční
 • (31 párů celkem)
Vegetativní (útrobní) nervy

Schéma vegetativního nervstva

 • Legenda:
  • FIXME máte někdo lepší obrázek?
  • 1. mozek
  • 2. hrudní a bederní mícha
  • 3. křížová mícha
  • 4. vegetativní motoneurony v CNS
  • 5. parasympatická ganglia
  • 6. sympatická ganglia
  • 7. sympatické nervy
 • zajišťují koordinovanou činnost útrobních org., hladkého svalstva, srdečního svalu, žlaz
 • řízení nezávislé na vědomí a vůli
 • reflexy probíhají autonomně
 • odstředivá část reflex. oblouku přerušena v nervovém uzlu (gangliu), kde se odpojuje vegetativní nervstvo od CNS
 • stimulace/inhibice činnosti výkonných orgánů
 • sympatikus
  • vychází z buněk v bederní a hrudní míše
  • zprvu společný průběh s míšními nervy
  • pak odbočuje → párový provazec ganglií — sympatický kmen — uložený podél páteře
  • zde začínají další vlákna do jednotlivých útrobních orgánů
  • v okolí organů vytváří nervové pleteně
 • parasympatikus
  • vychází z mozkus spolu s některými mozkovými nervy a z křížové míchy spolu s míšními nervy
  • parasympatická ganglia
 • každý vnitřní orgán má inervaci sympatickou i parasympatickou
 • působení sympatiku a parasympatiku je protichůdné
 • sympatikus
  • podporuje katabolické procesy (uvolňování energie)
  • povzbuzuje srdeční činnost, zrychluje krevní oběh
  • zpomaluje trávicí procesy
  • rozšíření očních zornic
  • zvýšená sekrece potu, u zvířat vzpřimování chlupů
  • příprava organismu na zátěž
  • mediátory — adrenalin, noradrenalin (→ adrenervní vlákna)
 • parasympatikus
  • antagonista sympatiku
  • podporuje anabolismus
  • povzbuzuje činnost TS
  • mediátor — acetylcholin (→ cholinervní vlákna)
Nervová činnost
 • soubor funkcí CNS umožňující CNS umožňující organismu kontakt s vnějším prostředím
 • základní fyziologická jednotka nervové činnosti je reflex — odpověď organismu na podněty z vnějšího i vnitřního prostředí pomocí NS
 • reflex může probíhat jen po určité dráze — reflexním oblouku
         ___________    
        |      |
 dostředivá _->| centrum |-\ odstředivá 
   dráha /  |___________| | dráha
   ______|_____     ____v______
  |      |    |      |
  | receptor |    | efektor | 
  |____________|    |___________|
    (čidlo)       (výkonný org.)
 • reflexy nepodmíněné
  • vrozené, dědičné, trvají po celý život
  • na týž podnět vždy stejná reakce
  • vždy po stejné dráze
  • centra: šedá hmota všech částí CNS vyjma koncového mozku
  • složitější soustava/řetězec nepodmíněných reflexů = instinkt
 • reflexy podmíněné
  • získané v průběhu individuálního života
  • na týž podnět se mohou vybavit různé odpovědi
  • podstata vzniku — dočasné spojení mezi ohnisky podráždnění v mozkové kůře
  • vznikají a, nejsou-li upevňovány, zanikají
  • centra v mozkové kůře
 • nervová činnost
  • nižší — prostřednictvím nepodmíněných reflexů
  • vyšší — prostřednictvím podmíněných reflexů
 • individuální zkušenost se v mozkové kůře ukládá v podobě paměťových stop
 • paměť
  • krátkodobá (primární) — několik vteřin
  • dlouhodobá (sekundrární) — nejspíš vyvolává i morfologické změny ve struktuře nervových buněk — příliš neprobádáno
 • paměť
  • senzorická — uchovává informace získané smyslovými org.
  • symbolická — uchovává informace v podobě symbolů (číselné, slovní, …)
 • učení
  • vtiskování (imprinting)
   • sociální forma učení
   • v raných vývojových stádiích
  • přivykání (habituace)
   • spíše u zvířat
   • ochočování — postupné snížení citlivosti vůči určitým opakovaným podnětům
  • tradice
   • přenos naučeného chování z jedince na jedince, z generace na generaci
  • učení vhledem
   • pochopení vztahů a souvislostí mezi jednotlivými podněty
 • podnětem podmíněného reflexu u člověka může být i tzv. signál
 • souhrnem těchto signálů je signální soustava
  • 1. signální soustava
   • signály jsou odrazem reality
   • vyšší živočichové a člověk
   • umožuje reakce na aktuální životní situace
   • u člověka záklaní formou učení brzy po narození
   • základ konkrétního myšlení
  • 2. signální soustava
   • signály — abstraktní podněty, symboly zastupující realitu
   • základ myšlení, řeči a práce
   • pouze člověk

Opěrná soustava

 • kostra (skelet) — pasivní pohybový aparát („věšák na svaly“) — soubor jednotlivých kostí
 • něco přes 100 kostí — rozdíly i mezi jedinci a v průběhu vývinu (př. kost čelní, pánevní, …)
Dělení kostí
Podle tvaru a velikosti
 • kosti dlouhé (př. kosti končetin)
 • kosti ploché (př. lopatka, kost četlní, …)
 • kosti krátké (př. obratle)
 • kosti drobné (XXX)
Kost
 • kost (os) je pevná forma pojivové tkáně, která tvoří většinu kostry obratlovců
 • u všech ostatních obratlovců kostra v embryonálním stadiu chrupavčitá, časem téměř celá kostnatí (X připojení žeber ke kosti hrudní, spona stydká, meziobratlové ploténky — pozůstatky struny hřbetní)
 • kostní tkáň
  • základní hmota — nebuněčná — bílkoviny, anorganická složka (hydroxyapatit Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2, CaCO3, NaCl)
  • u starších osob převládá anorg. složka → křehnutí kostí
  • kostní buňky — vyskytují se v několika generacích
   • osteoblasty (kostitvorné b.) — nediferencované
   • osteocyty (kostní b.)
Stavba kosti — od kraje dovnitř
 • na povrchu živá blána — okostice (perios) — obsahuje cévy, nervy
 • kostitvorné buňky — umožňují hojení zlomenin
 • kost hutná (kompaktní; substantia compacta)

hustě uspořádaná kostní tkáň — lamely kruhovitě uspořádány kolem Haversových kanálků obsahujících cévy

 • kost houbovitá (substantia spongiosa)

tvořena tenkými trámečky vytvářejícími architektoniku kosti vytvářející se v závislosti na mechanickém namáhání kosti

 • dutina vyplněná kostní dření (medula osium) — červená, krvetvorná tkáň — časem se většina přemění na nažloutlou tukovitou tkáň — morek
Růst a vývoj kostí
 • většina kostí vzniká z chrupavek, menšina kostnatěním vaziva (kosti lební klenby — čelní, tmení, týlní, spánkové,…, část kosti klíční)
 • proces přeměny těchto tkání — kostnatění (osifikace)
  • do chrupavky vnikají cévy a podél nich se dostávají kostitvorné buňky
  • → vytvoření tzv. osifikačních center
  • dlouhé kosti osifikují uprostřed těla a v hlavicích → tři části, mezi nimi epifizální štěrbiny se zachovanou chrupavčitou tkání schopnou růstu — kostnatí jako poslední — spolu s tím končí růst (~18 let)
  • podle stupně osifikace kostí lze určit přibližné stáří člověka — takzvaný kostní věk
Spojení kostí
 • pevně
  • chrupavkou (žebra ke kosti hrudní, spona stydká v obl. pánve)
  • vazivem (lebeční kosti)
  • srůstem kostí (kost pánevní z kyčelní, sedací a stydké)
 • kloubně — dotykem dvou nebo více kostí
Kloub (articulatio)
 • hlavice
 • jamka
 • kloubní plochy (povrch hlavice a jamky) kryty sklovitou (hyalinní) chrupavkou
 • kloubní dutina krytá kloubním pouzdrem — u větších kloubů vyplněna kloubním mazem

Klouby

 • kulovité (př. ramenní — jeden z nejpohyblivějších)
 • sedlovité
 • závěsové

FIXME chce to obrázek

Kostra (skelet)

Kostra končetin
 • základní stavební plán: pletenec, kostra volné končetiny
Konstra horní končetiny
 • uspůsobena k uchopování a k práci
 • velmi pohyblivé kloby
Pletenec
 • kost klíční (clavicula)
  • párová
  • esovitě prohnutá kost
  • povrchové uložení
  • „lžičkovitá“ část otočena k ramenu
 • lopatka (scapula)
  • plochá kost trojúhelníkovitého tvaru
  • hřeben (spina scapule)
  • výběžek nadpažkový (acromion) — „tvrdá boule v rameni“; jejich vzdálenost určuje šířku ramen
  • výběžek hákovitý (processus coracoideus) — pozůstatek kosti krkavčí
 • kloub ramenní (articulatio humeri) — velký rozsah, hlavice ~ 1/3 koule
KVK
Kostra paže
 • kost pažní (humerus)
  • dlouhá kost
  • orientace: hlavice směřuje k tělu, jamka musí být vzadu
  • v dolní části velký a malý hrbolek — do jámy mezi nimi zapadá kost loketní
 • kloub loketní (articulatio cubiti)
  • flexe (přitažení), extenze (natažení), supinace (otočení dlaně nahoru), pronace(otočení dlaně dolů)
Kostra předloktí
 • kost vřetenní (radius)
  • ori: když je předloktí s dlaní nahoru (supinace), jdou rovnoběžně — kost vřetenní na straně palce, kost loketní na straně malíku
  • horní epifýza — válcovitá hlavička
  • dolní epifýza — koulbní plošky pro zápěstní kůstky, bodcovitý výběžek (hmatná boule na zápěstí)
 • kost loketní (ulna)
  • dlouhá kost
  • horní epifýza zapadá do jámy k. vřetení
 • horní kloub ruční = kloub vřetenozápěstní (articulatio radiocarpea)
Kostra ruky
 • kosti zápěstní (ossa carpi)
  • krátké kosti, kloubně spojeny
  • uspořádány do dvou řad po čtyřech
  • kost loďkovitá (os scaphoideum), kost poloměsíčitá (os lunatum), kost trojhranná (os triquetrum), kost hráškovitá (os pissiforme)
  • kost trapézová (os trapezium), kost trapézovitá (os trapezoideum), kost hlavatá (os capitatum), kost hákovitá (os hamatum)
  • kosti záprstní (ossa metacarpalia)
   • tvoří kostěný podklad dlaně
   • = záprstí
 • články prstů (phalanges)
  • dlouhé články spojené klouby
  • celkem 14
  • palec 2 články, ostatní prsty tři
Konstra dolní končetiny
Pletenec
 • tvořený kostmi pánevními
 • kost pánevní (os coxae)
  • srůstá ze tří kostí: kyčelní (os ilium), sedací (os ischii) a stydké (os pubis)
  • všechny se stýkají v oblasti jámy kyčelního kloubu
 • pravá + levá kost pánevní + kost křížová = pánev (pelvis)
  • mísovitá
  • velká pánev (pelvis major) — „prostor uvnitř nahoře“ — ohraničená lopatami kyčelních kostí)
  • malá pánev (pelvis minor) — „prostor uvnitř dole“ — ohraničená křížovou, sedacími a stydkými kostmi
 • spona stydká (symphysia pubis) - spojení pánevních kostí
 • kloub kyčelní (articulatio coxae)
  • pohyby: rotace
KVK
 • analogie: stehno ≘ paže, bérec ≘ předloktí, noha ≘ ruka
Kostra stehna
 • kost stehenní (femur)
  • největší kost
  • lehce prohnutá
  • horní epifýza - obloukovitá hlavice, připojena k diafýze úzkým krčkem pod úhlem 125°
  • výběžky: velký a malý chocholík (trochanter major/minor)
  • na dolní epifýze dva mohutné hrboly
  • orientace: hlavicí k tělu a chocholíky umístěny vzadu (jsou na ně upnuty hýžďové svaly)
 • kloub kolenní (articulatio genus)
  • menisky = kompenzační chrupavky po stranách kolene
  • pohyby: flexe, extenze
 •  čéška (patella)
Kostra bérce
 • kost holenní (tibia)
  • horní epifýza má 2 komplementární kloubní hrboly
  • diafýza typicky trojboký tvar
  • ostrá hrana pokryta jen kůží
  • dolní epifýza — výběžek tvořící základ vnitřního kotníku
  • vždy na vnitřní (palcové) straně
 • kost lýtková (fibula)
  • na vnjěší (malíkové) strně
  • na dolní epifýze výběžek→ vnější kotník
Kostra nohy
 • kosti zánártní (ossa tarsi), zánártí = tarsus
  • celkem 7 kostí
  • kost patní (calcaneus)
  • kost hlezenní (talus)
   • kloubní plocha hlezenního kloubu
  • kost loďkovitá (os naviculare)
  • kost krychlová (os cuboideum)
  • 3x kost klínová (os cuneiforme)
 • kloub hlezenní
  • snadno se podvrtne
 • kosti nártní (ossa metatarsalia)
 • články prstů (phalanges)
  • palec ze 2, ostatní ze 3 článků
Kostra hlavy = lebka (cranium)
 • mozková část = neurocranium
 • obličejová část =splanchnocranium
 • n > s
 • vše spojeno pomocí švů, jen dolní čelist kloubně
 • pohlavní rozdíly:
  • velikost (m>ž)
  • nadoboční oblouky (m>ž)
  • muži mají větší prohlubeň nad nosem
  • zuby žen svírají úhel což tvoří klešťovitý skus a dosedají na sebe
  • horní zuby mužů jsou předsunuté a skus je nůžkovitý
  • brada je u mužů výraznější
  • muži mají delši bradavkovité výběžky - pokud se položí bez dolní čelisti na stůl dotýkají se ho
Mozková část
 • „kostěné pouzdro na mozek“
 • lební klenba(calva)
 • spodina lební (basis)
 • kost týlní (os occipitale)
  • nepárová
  • uprostřed dolní části velký otvor týlní (foramen magnum)
  • zevní hrbol týlní, od něj vybíhají 3 páry nuchálních čas
 • kost klínová (os sphenoidale)
  • nepárová, tvoří lební bázi
  • složitý tvar („motýl“ nebo „netopýr“)
  • tělo, do stran velká a malá křídla
 • kost temenní (os parientale)
  • párová, tvoří vrchol lební klenby
 • kost čichová (os ethmoindale)
  • nepárová
  • dírkovaná ploténka — prochází čichový nerv
  • svislá ploténka — horní část nosní přepážky
  • nosní skořepy
 • kost spánková (os temporale)
  • párová
  • šupina — na boční straně lebky
  • lícní výběžek — polovina jařmového oblouku
  • bodcovitý výběžek — zavěšena na něm jazylka
  • bradavkový výběžek — upíná se na něj velký zdvihač hlavy
 • kost skalní (os petrosum)
  • 100% komptaktní, nejtvrdší kost těla
  • obsahuje kostěný labyrint vnitřního ucha
 • kost bubínková (os tympanicum)
  • kostěný podklad zevního zvukovodu
 • jazylka (oshyoideum)
  • na ní zavěšen hrtan
Švy hlavy
 • Věncový(korunový)
  • mezi čelní a temenní kostí
  • Sutura coronalis
 • sutura sagitallis
  • mezi temenními kostmi
 • sutura lambdoidea
  • mezi týlní a temenní
 • sutura squamoza
  • mezi temenní a šupinou spánkovou
 • 5-8% obyvatel
  • sutura metopica
  • uprostřed kosti čelní

Obličejová část
 • horní čelist (maxilla)
  • párová
  • 4 výběžky
   • výběžek čelní(processus frontalis)
   • výběžek lícni(processus zygomaticus)
 • kosti patrové (ossa palatina)
 • kost lícní (os zygomatikum)
  • spánkový výběžek — polovina jařmového oblouku
 spánkový výběžek k. lícní + lícní výběžek k. spánkové = jařmový oblouk(arcus zyggomatikus)
 • kosti nosní (ossa nasalia)
  • párová, určují tvar nosu
 • kost slzní (os lacimale)
 • kost radličná (vomer)
  • dolní součást kostěné nosní přepážky
 • dolní čelist (mandibula)
  • připojena čelistním kloubem ke kosti spánkové
  • bradový výběžek(protuberantia mentalis)
 • v oblasti čelistí podkovovité dásňové výběžky, se zubními lůžky (alveoli dentales)
plochy uvnitř lebky
 • plocha báze lebeční do dutiny lebeční

Kostra trupu
 • páteř (columna vertebralis), hrudník
Páteř
 • 7 krčních obratlů (vertebrae cervicales) C
 • 12 hrudních obratlů (vertebrae thoracicaes) Th
 • 5 bederních obratlů (vertebrae lumbales) L
 • 5 křížových obratlů (vertebrae sacrales) Sc, srostlých v kost křížovou (os sacrum)
 • 4-5 kostrčních obratlů (vertebrae coccygae) Co, zakrnělých a srostlých v kost kostrční (os coccygis) = kostrč
  |  krční lordóza
   \
   | hrudní kyfóza
   |
   /
  |  břišní l.
   \
    | křížová k.
Obratel (vertebra)
 • tělo
 • oblouk
 • výběžky
  • nepárový trnový (dozadu)
  • jeden pár příčných (do stran)
  • dva páry kloubních (nahoru a dolů)
 • mezi těla obratlů vloženy chrupavčité meziobratlové ploténky — tlumí náraz, zvětšují pohyblivost

FIXME bez obrázku ani ránu

Krční obratle
 • C1 nosič (atlas)
  • chybí tělo
  • umožňuje kývavé pohyby hlavy
 • C2 čepovec (axis)
  • tělo zakrnělé
  • nahoru vybíhá výčnělek („zub“ — dens axis)
  • umožňuje otáčivé pohyby hlavy
 • C3-C7
  • malé tělo
  • v příčných výběžcích otvory pro cévy
  • trnový výběžek vidličnatě rozvětven
  • C7 = vertebra prominens
Hrudní obratle
 • dlouhé trnové výběžky sklopené šikmo dolů
 • kloubní plošky pro připojení žeber
Bederní obratle
 • nejmohutnější, nesou tíhu horní části těla
 • výrazné postranní výběžky (pozůstatky břišních žeber)
Křížové obratle
 • srostlé v kost křížovou (os sacrum)
Kostrční obratle
 • zbytky ocasu srostlé v kostrč
Hrudník (thorax)

Žebra (costae)

 • 12 párů
 • protáhlé, oploštělé, obloukovitě ohnuté kosti
 • vpředu připojené ke kosti hrudní chrupavkou a vzadu kloubně
 • 1.-7. pár — žebra pravá — každé přirůstá ke k. hrudní vlastní chrupavkou
 • 8.-10. pár — žebra nepravá — spojena navzájem a nejhornější připojeno k chrupavce 7. páru
 • 11. a 12. pár — žebra volná (plovoucí) — bez předního uchycení

Kost hrudní (sternum)

 • rukojeť, tělo, měčíkovitý výběžek (processus xipheidens)

FIXME obrázek

 hrudník = hrudní obratle + kost hrudní + žebra

Svalová soustava

 • základ — sval (musculus, -i)
 • ~ 40% hmotnosti těla, nejobjemnější soustava
 • ~ 600 svalů
 • většinou párové, často v několika vrstvách
Dělení svalů
Podle hystologické stavby
 • svaly hladké
  • tvoří stěny vnitřních orgánů (trávicí trubice, velké cévy, močovody, děloha)
  • dlouhé vřetenovité buňky nápadným jádrem
  •  silné stahy probíhající a odeznívající pomalu
  • neunavitelné, neovladatelné vůli
 • svaly příčně pruhované
  • podstata kosterních svalů
  • stahy probíhají rychle a rychle odeznívají, jsou silné
  • unavitelné, ovladatelné vůlí
 •  srdeční sval (myocard)
  • činnost probíhá rychle
  • neřízen vůlí, pracuje jako celek
 • do svalové soustavy počítáme jen svaly příčně pruhované — s kostrou tvoří funkční celek — opěrnou a pohybovou soustavu
Podle utváření
 • dlouhé
 • ploché (sval čelní)
 • krátké (oblast krku, svaly prstů, obličeje)
 • kruhové (kruhový sval oční, ústní)
 • paprsčité (velký sval prsní)
Podle funkce
 • ohybače (flexory)
 • natahovače (extensory)
 • přitahovače (adduktory)
 • odtahovače (abduktory)
 • svěrače (sfingtery)
 • rozvěrače (dilatátory)
Podle celkového vzhledu a stavby
 • sval dvojhlavý (musculus biceps)
 • sval trojhlavý (musculus triceps)
 • sval čtyřhlavý (musculus kvadriceps)
Podle průběhu svalových snopců
 • přímé (m. rectus)
 • šikmé (m. obligus)
 • příčné (m. transversus)
Podle krajiny, kde se nacházejí
 • svaly prsní, hýžďové, břišní, …
Význam
 • zajišťují lokomoci (pohyb z místa na místo)
 • zajišťují polohu těla, jeho částí a vnitřních orgánů
 • tvorba tepla (~ 2/3 podíl)
Stavba
 • vlákna příčně pruhované svaloviny vznikají splynutím několika buněk → soubuní (syncitium) — několik jader
 • ve svalovém vlákně se střídají světlé a tmavé úseky — různé vláknité bílkoviny — myosin a aktin
 • svalové buňky → svalová vlákna (myofibrily) → svalové snopečky → svalové snopce → svalové bříško
 • na povrchu tenká vazivová blána — svalová ovázka
 • svalové šlachy — upnutí ke kosti
 •  do svalů vedou cévy a nervy
 •  všechny svaly vykazují i v klidu určité napětí — tonus
 • svyly jsou dráždivé — elektricky, chemicky
 • svalový stah
  • stah izotonický — zkrácení ve směru podélné osy
  • stah izometrický — vzrůst napětí, ale sval se již nezkracuje

svaly-popsane-2.jpg

Svaly hlavy
Mimické
 • v oblasti obličeje
 • upnuty ke kostem i do kůže
 • tvoří mimiku obličeje — typicky lidský znak
 • vazivová blána (galea aponeurotica) kryje lebku a srůstá s kůží, ne které rostou vlasy
 • sval čelní (musculus occipitofrontalis, venter frontalis)
  • svrašťování čela
  • vytahování obočí
 • sval týlní (musculus occipitofrontalis, venter occipitalis)
  • vyrovnává vrásky na čele
 • kruhový sval oční (m. orbicularis oculi)
  • svěrač, který obepíná oční dutinu
  • tvoří podklad víček
  • uzavírá oční štěrbinu
 • kruhový sval ústní (m. orbicularis oris)
  • svalový podklad rtů
  • uzavírá ústní štěrbinu
 • sval tvářový (m. buccinator)
  • masitý podklad tváře
  • přitlačuje tváře k zubům, význam pro žvýkání
 • velký sval lícní (m. zygomaticus maior)
  • zdvíhá ústní koutek
  • „sval smíchu“
 • zdvihač horního rtu a nosního křídla (m. levator labii superioris alaeque nasi)
 • stahovač ústního koutku (m. depressor angluli oris)
 • stahovač dolního rtu (m. depressor labii inferioris)
Žvýkací
 • pohybují dolní čelistí
 • zevní sval žvýkací (m. masseter)
 • sval spánkový (m. temporalis)
Svaly krku
 • před krční páteří, mezi lebkou a hrudníkem
 • uloženy ve vrstvách
 • podkožní sval krční (m. platysma)
 •  málo vyvinutý
 • zdvihač hlavy
 • bradavkový výběžek k. spánkové ↔ k. hrudní
 • celkem dva
 • svaly nadjazylkové (musculi suprahyoidei) a podjazylkové (mi. infrahyoidei)
 • tvoří dno dutiny ústní
 • nadjazylkové — zvedají hrtan a stahují dolní čelist
 •  podjazylkové — stahují hrtan a jazylku dolů
 • svaly kloněné (mi. scaleni)
 • při krční páteři
 • umožňují pohyby hlavy
 • dlouhý sval krku a hlavy (m. longus colii et capiti)
 • spojuje krční a hrudní obatle
 • umožňuje držení a pohyby krční páteře
Svaly končetin
 • sval ležící na části bližší trupu pohybuje částí vzdálenější
Svaly horní končetiny
Svaly paže
 • sval deltový (m. deltoideus)
  • klíční kost, nadpažek, lopatka ↔ drsnatina k. pažní
  • upažení, předpažení, zapažení, rotace paže
  •  masitý reliéf ramene
 • dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)
  • dutina ramenního kloubu, hákovitý výběžek lopatky ↔ drsnatina k. vřetenní pod loketním kloubem
  • ohyb paže v loket. kloubu, podíl na supinaci předloktí
 • hluboký sval pažní (m. brachialis)
  • kost pažní ↔ k. loketní
  • ohýbá paži v lokti
 • trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
  • na zadní straně paže
  • lopatka, 2x kost pažní ↔ k. loketní
  • natahuje paži
Svaly předloktí
 • dlouhé, složité

 * větší počet svalů v několika vrstvách

 • začínají na kosti pažní nebo předloktí, končí na předloktí nebo ruce
 • pronatory, jemná motorika prstů
 • pohyby předloktí, ruky, prstů
Svaly ruky
 • pouze na dlaňové straně
 • většinou krátké svaly
 • tvoří palcový a malíkový val
Svaly dolní končetiny
Svaly stehna
 • začínají na pánvy
 • uloženy v několika vrstvách
 • sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas)
  • ohýbá a vytáčí stehno ven
  •  předklání trup
 • napínač povázky stehenní (m. tenzor fascie latae)
  • ohyb, přitažení a vnitřní rotace stehna
 • čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris)
  • pánev, 3x kost stehenní ↔ k. holenní
  • na dolním konci mohutná šlacha uzavírající čéšku
  • natahuje koleno, při přednožení přitahuje stehno k břichu
 • sval krejčovský (m. sartorius)
  • nejdelší sval těla
  • ohýbá, přitahuje a zevně rotuje v kyčelním kloubu
  • pánev ↔ vnitřní strana kolena („úhlopříčně“)
 • velký, střední a malý sval hýžďový (m. gluteus maximus, medius, minimus)
  • kyčelní kost ↔ velký chocholík a drsnatina k. stehenní
  • vzpřímují postavu, stoupání do schodů, skákání
  • pohyb dolní končetiny v kyčelním kloubu
 • dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris)
  •  kost sedací, k. stehenní ↔ k. lýtková
  •  rotace v kyč. kloubu, ohyb a rotace kolena
 • sval poloblanitý (m semimembranosus) a pološlašitý (m. semitendinosus)
  • ohyb a rotace kolena
Svaly bérce
 • na přední straně
  • přední sval holenní (m. tibialis anterior)
  • dlouhý natahovač prstů (m. extensor digitorum longus)
  • dlouhý natahovač palce (m. extensor halucis longus)
  • natahují nohu
 • na zadní straně
  • trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae)
   • masitý podklad lýtka
   • chůze, vzpřímený postoj
   • ohýbá bérec v koleni, ohýbá chodidlo
   • jeden z úponů Achylovou šlachou ke kosti patní
  • sval chodidlový (m. plantaris)
   • upíná se k Achylově šlaše
  •  ohybače prstů a palce
   •  zajišťují podélnou klenbu nohy
  • pronující svaly
   • zajišťují pronaci, podélnou a příčnou klenbu nohy
Svaly nohy
 • na hřbetní straně natahovače prstů a palce
 • na chodidlové straně přitahovače, ohybače a odtahovače prstů
Svaly trupu
Svaly hrudníku
 • uloženy ve vrstvách
 • velký sval prsní
  • kost hrudní ↔ hrana hrbolu k. pažní
  • přitahuje paži k hrudníku
  • pomocný dýchací sval — zdvihá žebra
 • pod ním malý sval prsní
  • předpažení, pomocný dýchací sval
 • sval podkličkový
  • klíční kost ↔ 1. žebro
  • přitahuje a stlačuje ramena
 • přední sval pilovitý
  • žebra ↔ lopatka
  • oddaluje lopatku, stáčí paži nahoru (→ upažení, předpažení, vzpažení)
  •  zdvihá žebra
 • vnější a vnitřní mezižeberní svaly (mi. intercostales externi et interni)
  •  vnitřní — zdvih, vnější — pokles
 • bránice (diaphragma)
  • plochý sval
  • odděluje dutinu hrudní a břišní — typicky savčí znak
  • otvory pro aortu, žíly a jícen
  • hlavní dýchací sval
Svaly břicha
 • uloženy ve vrstvách
 • přímý sval břišní (m. rectus abdominis)
  •  podélně rozdělen vazivovou přepážkou, vodorovně třemi šlachovými přepážkami
  • umožňuje předklon a břišní lis
 •  zevní a vnitřní šikmý sval břišní (m. obliqus abdominus externus et internus)
  • účastní se břišního lisu, předklonu a rotace trupu
 • příčný sval břišní (m. transversus abdominis)
  • v nejhlubší vrstvě
  • břišní lis
 • čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum)
  • podél páteře
  • napřimuje páteř, uklání trup
Svaly zad
 • podélně rozsáhlé, taškovitě přes sebe
 • sval trapézový (m. trapezius)
  • kost týlní ↔ trnové výběžky krčních obratlů, k. klíční
  • zajišťuje polohu lopatky, otáčení hlavy
 • pod ním sval rhombický (m. rhomboideus)
  • přitahuje lopatku k tělu
 • široký sval zádový (m. latissimus dorsi)
  • na bederní obratle, k. křížovou, hřeben kosti kyčelní, kost pažní
  • rotace paže dovnitř, zapažení a připažení
 • zadní sval pilovitý horní a dolní (m. sertus posterior superior inferior)
  • vnitřní vrstva
  • podpora dýchacích pohybů
 • vzpřimovač páteře (m. erector spinae)
  •  napřimuje páteř
  • umožňuje rotaci trupu
 • zdvihač řitní (m. levator anii)
  • tvoří pánevní dno (spodek dutiny břišní)
  • prochází jím močová trubice, vagína
  • část tvoří svěrač konečníku

Tělní tekutiny

 • pro zajištění metabolismu je nutný stálý přísun živin v tekutině, která zprostředkovává spojení mezi organismem a vnějším prostředím
 • dynamická rovnováha = homeostáza
 • základem všech tělních tekutin a vnitřního prostředí je voda
 • různý podíl vody v různém věku
 • dospělý 50-60%
 • dítě 80%
 • dělení:
 • nitrobuněčná (intracelulární)
 • mimobuněčná (extracelulární)
  • krev
  • cirkuluje v uzavřené cévní soustavě
  • zprostředkovává přenos dýchacích plynů mezi vnějším a vnitřním prostředím
  • tkáňový mok
  • přenáší látky mezi krví a buňkami
  • míza = lymfa
  • vzniká filtrací tkáňového moku
  • přenáší zažitiny (rozložené ztrávené látky)
  • cirkuluje v mízních cévách, které ústí do cévní soustavy
Krev (sanquis)
 • neprůhledná vazská tekutina červené barvy
 • na dospělého člověka 5-6 litrů, což je 6-8% hmotnosti
 • neustále se obnovuje a zaniká
 • 54ml krve/den → za rok se obnoví 3x
 • život je ohrožen při náhlé ztrátě 1,5l krve, nebo pomalé ztrátě 2,5l
 • transportuje kyslík, CO2, živiny, metabolity, hormony i teplo
 • udržuje pH (tzn. acidobazickou rovnováhu) cca 7,4 (lehce alkalický)
 • obranné reakce imunitního systému
Složení krve
 • tekutou složku vytváří plasma (na rozdíl od fyziky v ženském rodě)
 • zaujímá 3-3,5l (cca 3/5 krve)
 • průhledná nažloutlá tekutila
 • stálé složení
  • 91% je voda
  • 8% organické látky
  • plasmatické bílkoviny (globuliny, fibrinogen, albuminy, protrombin)
   • na bílkoviny se vážou minerály, hormony, tuky, voda
   • některé imunitní reakce (globulin)
   • fibrinogen se srází na fibrin a zastavuje krvácení (=hemostáze)
  • glukóza
   • pohotový zdroj energie, neustále je odebírán buňkami
   • hladina glukózy = glykemie (0,8-1,1g/l)
   • hypo/hyperglykemie
  • lipidy
  • kys. mléčná
  • cholesterol
   • bývá vázán na lipopreteiny
   • HDL (high density lipoprotein) - „hodný“
   • LDL (low density lipoprotein) - „zlý“
  • barviva
  • hormony
  • 1% anorganické látky
  • K+, Na+, Ca2+
  • HCO3-, Cl- 3 2
  • osmoticky aktivní - udržují tlak (a pH)
  • 9/10 vodní roztok NaCl se používá jako imitace plasmy
 • červené krvinky (erytrocyty)
  • zralé savčí červené krvinky jsou bezjaderné
  • tvar „promáčklé lentilky“ (shora kruhová, z boku činkovitá) aby měla větší povrch
  • průměr 7,4 mikrometru, tloušťka 2,1 mikrometru
  • hemoglobin - červené krevní barvivo
  • v 1l krve u mužů 0,46l červených krvinek, u žen 0,41l červených krvinek
  • hematokryt = (oběm červených krvinek)/(oběm ve kterém měříme)
  • v 1l u mužů 5*1012, u žen 4,5*1012 kusů
  • vážou se na hemoglobin: hem Fe2+ + globin
  • Hb |+ O2 →(vratná reakce) HbO2 = oxyhemoglobin FIXME
  • Hb +CO2 →(vratná reakce) HbCO2 = karbominhemoglobin
  • Hb +CO →(!!!nevratná reakce!!!) HbCO = karboxyhemoglobin (nevratná, proto hemoglobin vyřazen z transportní činnosti)
  • červená krvinka žije 90-120 dní
  • erytropoéza=tvorba červených krvinek, která probíhá v kostní dřeni
  • v embryonálním vývoji vznikají z mezodermu a později se tvorba přesune do červené kostní dřeni
  • k tvorbě krvinek je potřeba zásoba železa (10-15mg denně)
  • hemolýza = zánik červených krvinek, probíhá ve slezině, v játrech, hemoglobin se rozpadne na Fe + bilirubin(žlučové barvivo)
  • sedimentace krve - u mužů 2-5 mm/hod, u žen 3-8 mm/hod
 • krevní destičky (trombocyty)
  • bezjaderné elementy nepravidelného tvaru
  • stálý počet 250.109/l
  • význam pro hemostázu — zástava krvácení
  • při zranění zúžení cév, hromadění destiček, srážení krve
  • fibrinogen → fibrin — opora pro nahromaděné krevní destičky → vzniká krevní koláč (sraženina, trombus)
  • hemofylie — vrozená krvácivost, malá srážlivost krve
  • embolie — sraženina v krevním řečišti
 • bílé krvinky (leukocyty)
  • jaderné buňky
  • v krvi, lymfě, mízních uzlinách, brzlíku, slezině ← tkáních
  • množství kolísá 4–9.1/l, nejméně ráno po probuzení, počet stoupá po jídle, námaze, zánětlivém onemocnění
  • žijí hodiny až celý život
  • dělení podle přítomnosti granul
   • granulocyty – mají granuly
    • neutrofilní granulocyty – barveny neutrální látkou, nejpočetnější
    •  bazofilní granulocyty
    • eosinofilní granulocyty – barví se eonsinem na červeno
   • agranulocyty – nemají granuly
    • lymfocyty
    • monocyty
  • schopnost bránit se proti antigenům (patogenním organismům, cizorodým látkám) = imunita – chrání stabilitu vnitřního prostředí organismu
   • imunita nespecifická (vrozená)
    • obrana proti bakteriím — granulocyty, monocyty — ve styku s cizí buňkou se zvětší, pohltí ji a zničí
   • imunita specifická
    • uplatňují se lymfocyty
    •  B-lymfocyty — spouští tvorbu imunoglobulinu, vážou antigeny na sebe
    • T-lymfocyty — buněčná obrana, rozpoznají vlastní buňky, ostatní zničí tvorbou cytotoxických látek
  • podpora imunity (imunizace)
   • aktivní imunizace = očkování s malým množstvím viru, na který org. vytvoří protilátky
   • pasivní imunizace = očkování s hotovými protilátkami
  • protilátky se můžou vytvářet i proti vysokomolekulárním substancím, které vnikly do těla dýcháním nebo požitím → alergická reakce
   • vdechnuté → astma
   • požité → ekzém
  • při obranné reakci obranná látka naváže alergen a vyplaví se histamin, na který tělo reaguje otokem (edémem), což je stav ohrožující život (anafylaktický šok)
  • alergeny: pyly, prach, srst, roztoči, jahody
Krevní skupiny
 • krev má antigenní vlastnosti
 • antigeny:
 • antigeny/aglutinogeny - glykoproteiny, schlukovatelné, na plasmatické membráně erytrocytů
 • aglutininy = protilátky, bílkoviny v krevní plasmě
 • v krevní plasmě jedince chybí aglutininy proti vlastním aglutinogenům
 • členěno podle soustavy AB0
Soustava AB0
krevní skupina aglutinogeny: aglutininy: zastoupení
A A antiB 41,5%
B B antiA 14,1%
AB AB - 6,6%
0 - antiA,antiB 37,5%

Řízení tělesné teploty

 • poikilotermní živočichové - studenokrevní - bezobratlí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi
 • homoiotermní živočichové - teplokrevní - ptáci, savci
 • termolegurace spočívá v
  1. Tvorba tepla
   1. chemická termolegurace
    • transformace chemické energie → část energie se uvolňuje v podobě tepla
    • 2/3 Q se vyrobí v koster. svalech, 1/3 v srdci, játrech, ledvinách
   2. svalový třes
    • reflexní stahy kosterní svaloviny, krátkodobé záškuby, automaticky ustává při zahřání
   3. netřesová termogeneze
    • odbourávání hnědé tukové tkáně
    • pouze u novorozenců
  2. Výdej tepla - fyzikální termoregulace
   1. sáláním a vyzařováním (55%)
    • pokud teplota prostřední je nižší než teplota těla
    • umožněno rozšířením kožních cév
   2. vedením (1%)
    • přímý kontakt s chladnějším prostředním
   3. prouděním (15%)
    • vítr, proud vody, který se pohybuje kolem těla
   4. vypařováním (18%, ale nejúčinnější)
    • při vyšší teplotě prostředí a při nižší vlhkosti vzduchu
    • pomocí dýchacích cest a potních žlaz
   • výdej tepla snížíme izolací kožního povrchu pomocí oblečení nebo kontrakcí kožních cév
 • průměrná tělesná teplota 36,5°C
 • v průběhu dne teplota kolísá mezi 36°C - 37°C
 • tělesná teplota řízena
  1. nervově - termoregulační centrum v prodloužené míše a v hypotalamu - reaguje na teplotu protékající krve
  2. hormonálně - hormony štítné žlázy a nadledvin (adrenalin a nonadrenalin)
 • stav tepelné pohody - člověk nepociťuje pocit tepla ani chladu (oblečený člověk 20°C, slečený 29°C)
 • hypertermie - přehřátí - využíváno jako obraná reakce (horečka)
  • pyrogeny - látky, které ovlivňujé termoregulační centrum v mozku
  • maximálně 42°C - ohrožuje život
  • subjektivní pocit zimy - zimnice - kontrakce podkožních cév (nepř. pod vlivem ethanolu)
 • hypotermie - podchlazení
  • krátkodobě snese člověk 25°C
  • je možné umělé podchlazení - využívá se při chirurgických výkonech
 • dospělý zdravý člověk snese +70°C, v suché sauně i 100°C
 • úžeh - přímé sluneční paprsky na hlavu → překrvení omozečnice → vyšší teplota, mdloba, nevolnost, apod.
 • nejteplejší (teplotní jádro) — játra, hluboko uložené svaly, srdce, ledviny
 • nejchladnější — špička nosu, ušní boltce (22°C - 24°C)

Trávicí soustava

Dutina ústní (cavum oris)
 • ústní otvor ohraničen rty (podklad: kruhový s. ústní)
  • fce: mimika, mluvení
  • krycí epitel rtů mírně zrohovatělý, bez pigmentace → prosvítá červené zabarvení krve — typicky lidský znak
 • po straně jsou tváře (podklad: s. tvářový) - přidržují sousta při žvýkání
 • patro — odděluje ústní d. od nosní d.
  • tvrdé patro - kostěný podklad - horní čelist a kosti patrové
  • měkké patro - vazivové, na zadním okraji je čípek a po jeho stranách mandle patrové („krční mandle“) — lymfoidní tkáň, zduřují
 • jazyk (lingua)
  • z příčně pruh. svaloviny
  • vzadu kořen, tělo, vpředu hrot
  • pohyblivý
  • horní strana je pokryta sliznicí, jejíž součástí jsou papily (bradavky) s chuťovými pohárky
 • zuby (dentes)
  • vytvářejí dvě řady - horní a dolní čelist
  • 2 generace - mléčný a „trvalý“ chrup
  • řezáky I, špičáky C, třenové z. P, stoličky M
  • zubní vzorec mléčného chrupu:
     | 2 1 2
     -|-------
     | 2 1 2
  • trvalý chrup:
     | 2 1 2 3
     -|----------
     | 2 1 2 3
  • typy zubů
   • řezáky - korunka dlátovitého tvaru, 1 kořen, kousání soust
   • špičáky - hrotovitá k., 1 dlouhý kořen, uchopování a oddělování soust
   • třenové z. - na korunce 2 hrboly, 1 kořen, rozmělňování
   • stoličky - na korunce 4-5 hrbolů, 2-3 kořeny, rozmělňování
  • první zub (zpravidla dolní řezák) v 6ti měsicích, dokončení 30 měsíců → 1. dentice
  • první zub vypadává v 6ti letech a je nahrazen trvalým → začíná 2. dentice
  • v 25 letech je výměna hotova
Zub
|\--  --/| korunka
|  '-'  | 
|     |
| |---| | krček
| |dř | | 
 | | eň| |------------ dáseň
| |---| |
| |  | | 
 \ |  | /
 / /  \\
 |||  ||| kořen
 |||  |||
 -   - vstup a výstup cév a nervů
Slinné zlázy
 • malé slinné žlázy
  • roztroušeny v dutině ústní
  • neustále produkují husté sliny
 •  velké slinné žlázy
  • řidší sliny na podnět (jídlo v ústech)
  • příušní žlázy
   • nad 2. hodní stoličkou
  • podčelistní žl.
   • pod jazykem v oblasti uzdičky
  • podjazykové žl.
 • sliny:
  • bezbarvá vazká tekutina
  • pH 7-8
  • 99% H2O
  • org. látky
   • mucin (vazkost)
   • ptyalin (trávicí enzym)
   • thiocyanát (desinf. účinky)
  • soli Ca2+, Na+, K+; F-, PO43-
  • celkem přes 1l/den
Hltan (pharynx)
 • příčně pruhovaná svalovina+sliznice
 • 12-14cm
 • 3 oddíly
  • nosohltan
   • vyúsťují choany, Eustachovy trubice
   • za zadní straně lymfoidní tkáň — nosohltanová mandle
  •  ústní část — křížení TS a DS
  • hrtanová část — ve výšce C6
Jícen (oesophagus)
 • 25-28cm
 • část krční, hrudní, břišní-pod bránicí
 • sliznice
 • svalovina (horní třetina z příčně pruhované, zbytek z hladké)
 • podslizniční vazivo
 • vazivový obal
 • sousta dopravována aktivními pohyby — *peristaltikou
Žaludek (ventriculus, gaster)

 * vakovitý tvar, V=1-2 l

 • části
  • česlo — vstup jícnu
  • žaludeční dno
  • tělo žaludku
  • vrátník — zúžená část →dvanáctník
 • stěna
  • sliznice vytvářející řasy
  • různé žlázy
  • hladká svalovina ve 3 vrstvách — peristaltické pohyby
 • šťáva
  • pH 1-2
  • 99% voda
  • org. látky
   • pepsinogen (→pepsin — štěpí bílkoviny)
   • lipasa (štěpí mléčné tuky)
   • chymosin (sráží mléko na tvarohovitou sraženinu)
   • mucin (ochranný film na žaludeční sliznici)
  • HCl → pH (+desinfikuje potravu, pH zamezí kvasné procesy → ničí organismy)
 • potrava bohatá na cukry/tuky/bílkoviny zůstane v žaludku 2/4/8 hodin
Tenké střevo (intestinum tenue)
 • dvanáctník (duodenum)
  • 25-30 cm (12 palců)
  • podkovovitý tvar
 • lačník (jejinum)
  • místo nejintenzivnějšího trávení a vstřebávání
  • 3/5 celkové délky
  • „věčně prázdný“
  • rovnoběžné kličky
 • kyčelník (ileum)
  • 2/5 délky
  • podélné kličky
 • stěna — sliznice vylučující střevní šťávu:
  • tekutina nažloutlá lehce alkalická — neutralizuje kyselou tráveninu
  • sacharáza, laktáza, maltáza — štěpí cukry
  • erepsin, střev. lypáza — štěpí tuky
  • hlenovité látky — ochraná funkce
  • 1-3 l/den
 • vychlípeniny — klky - 0,2-1mm; 5-10 mil.; 20-40/mm2
  • pohyblivé
  • pokryté resorbčním epitelem
  • nervy, krevní a mízní vlásečnice
  • zvětšují plochu střeva, vstřebávají rozložené živiny
  • další výběžky — mikroklky — tvarově upravené buňky na povrchu klků
 • podslizniční vazivo
 • hladká svalovina — peristaltické a kývavé pohyby
 • vazivová blána
 • kličky tenkého střeva jsou zavěšeny na okruží (část pobřišnice — vazivová blána v břišní dutině)
Tlusté střevo (intestinum crassum)
 • délka 1.5 m, šířka 5-8 cm
 • slepé střevo (caecum)
  • rudiment; význam má u bíložravců
  •  v pravé kyčelní jámě
  • ústí do něj kyčelník tenkého s.
 • červovitý přívěsek (appendix vermiformis)
  • obsahuje lymfoidní tkáň
  • někdy vznikne zánět — appendicitida
   • může vést až k protržení (perforaci)
   •  důležitá je včasná diagnóza
   • diagnóza: lehnout na záda, pokrčit nohy, uvolnit břišní svaly, stlačit McBurneyův bod (střed úsečky spojující hřeben kyčelní kosti a pupek), pokud bolestivě zatrne, appendicitida
 •  vzestupný tračník (colon ascendens)
 • příčný tračník (c. transversum)
 • sestupný tračník (c. descendens)
 • esovitý tračník = esovitá klička (c. sigmoideum)
 • konečník (rectum) - na konci řitní otvor uzavřený kruhovými svěrači; sliznice je citlivá na tlak
 • příčné zúženiny se střídají s polokruhovými výpuky
 • málo hladké svaloviny
 • žádné klky, ale slepé záhyby - krypty
 • četné žlázky uvolňující hlen
 • k peristaltickým pohybům dochází jen několikrát denně
 • obydleno střevní mikroforou -
  • bakterie vytvářející vytamín B12 a K
  • kvasí a rozkládají tráveninu
  • vytvářejí scatol, indol, metan, sulfan, kys. mléčnou, NH3 a CO2
 • tvorba stolice
  • nerozložitelné zbytky potravy
   • vláknina — nerozložitelné polysacharidy (např. celulóza) — význam pro peristaltiku
  • odloupané epitelové b. z různých částí TS
  • voda, anorg. látky
  • produkty rozkladu žlučových barviv
  • odumřelé bakterie a jejich metabolity
 • vyprázdnění = defekace
  • reflexní děj částečně ovlivněn vůlí
  • centrum v obl. bederní míchy
  • obvykle 1/den
Přídatné žlázy TS
Játra (hepar)
 • největší žláza těla, 1.5 kg
 • v pravém podžebří v brániční klenbě
 • jaterní jamka - vstup vrátnicové žíly (funkční oběh) a tepny jaterní (výživa jater) do jater
 • dva laloky, pravý &gt; levý
 •  složeny z jaterních lalůčků (~ 100 000)
 • lálůčky z trámečků — 2 řady jaterních buněk
  │ │    │ │    │ │
  │ ├───────┤3├───────┤ │ 1. jaterní b.
  │ │    │ │    │ │   a - kervní pól
  │ │a 1 b│ │b 1 a│ │   b - žlučový pól
  │2│    │ │    │ │ 2. krevní vlásečnice
  │ ├───────┤ ├───────┤ │ 3. štěrbina
  │ │    │ │    │ │
  │ │    │ │    │2│
  │ │    │ │    │ │
Funkce
 •  metabolismus všech tří živin
 • NEtvoří trávicí enzymy
 • syntéza plazmatických bílkovin
 • vznik močoviny
  NH₂
  |
  C=O
  |
  NH₂
 • glukoneogeneze — (v malé míře) tvorba glukózy
 • přeměna přebytečných sacharidů v tuky
 • zásobárna Fe a vytaminů A, D, B12
Žluč (fel, chole)
 • tvoří se neustále (~1l/den) v jaterních b.
 • Složení
  • 97% vody
  • soli žlučových kyselin (př. k. cholová)
  • žlučová barviva (bilirubin)
  • cholesterol — steroidní povaha
  • anorg. soli, mastné kyseliny, tuky
 • Funkce
  • hromadí se ve žlučníku, vylučována do dvanáctníku
  •  neutralizuje kyselou tráveninu žaludku
  • emulguje tuky
  • umožňuje vstřebávání tuku a vitaminů rozpustných v tucích (A,D,E,K)
  • stupňuje střev. peristaltiku
  • k odvádění některých škodlivin
 • žlučové cesty
  • pravý a levý žlučovod
  •  → společný vývod jaterní
  • → žlučník (50-80 ml, hromadění a zahuštění)
  •  → žlučovod
  • → dvanáctník (společně s vývodem slinivky břišní)
Slinivka břišní
 • nezbytná
 • uložena v ohybu dvanáctníku
 • protáhlý tvar, 14-18 cm
 • tvořena lalůčky → vývodné kanálky → hlavní vývod → dvanáctník
 • žláza s vnitřní i vnější (pankreatická šťáva → TS) sekrecí
 • pankreatická šťáva
  • pH = 7-8
  • 0.5-1 l/den
 • voda
 • org. látky — trávicí enzymy
  • trypsin — štěpí bílkoviny
  • amylasy — štěpí polysacharidy
  • lipasy — štěpí tuky
 • anorg. látky — NaHCO3 → zásaditá povaha
Dutina břišní

 * vystálna pobřišnicí (peritaneum)

 • vazivová blána
 • vytváří řasy
  • okruží střeva (meseuterium)
  •  velká předstěra (omentum maius)
  • malá předstěra (omentum minus) — před žaludkem
Nemoci TS
 • zubní kaz
  • nedostatečná hygiena
  •  nedostatek minerálů ve výživě
 • paradontóza
  • zuby se začínají uvolňovat
  • chronický zánět závěsného aparátu zubu
 • peptický vřed
  • postihuje žaludek i dvanáctník
  • zánět sliznice žaludku/dvanáctníku
  • mnoho příčin - např. Helicobacter pylori (bakterie)
 • cirrhóza jater
  • nevratné poškození, tkáň jater nahrazena nefunkčním vazivem
  • příčina může být nadměrná konzumace alkoholu, léků, …
 • nádory
  • zejména vlivem kouření nebo škodlivinami v potravě
  • např. rakovina tlustého střeva
 • průjem
  • původ infekční, nádorový, zkažená potrava nebo momentální psychický stav
 • zácpa
  • může způsobovat nedostatek vlákniny v potravě nebo nedostatek pohybu
 • žlučové kameny
  • ve žlučových cestách se vysráží některé složky žluči → ucpání
  • podobné projevy jako při žloutence, ale není infekční
  • často silné bolesti

Vylučovací soustava

 • hl. funkce - odvádění odpadových, nadbytečných a toxických látek z těla
 • udržování fyziologické rovnováhy = homeostázy
Ledviny (renes)
 • párový orgán fazolovitého tvaru
 • nachází se na zadní straně těla ve výši 1. až 3. bederního obratle, v břišní dutině
 • branka ledvinová(hinalis renalis) - místem vstupu cév a nervů, místem výstupu močových cest a mízních cév
 • na povrchu - kompaktní tkáň - kůra → pod tím - dřeň
 • uvnitř - duté prostory - kalichy ledvinové (calices renalis), pánvička ledvinová (palsis renalis) (centrální prostor)
 • v ledivnové tkáni - nefrony - základní stavební a funkční jednotka ledviny
Nefron
 • Bowmanův váček - krev přiváděna tepénkou
 • uvnitř Bowmanova váček - klubíčko vlásečnic (glomenulur) → vychází z něj odvodná tepénka
 • na Bowmanův váček navazuje vinutý kanálek 1. řádu - kanálek se zanořuje do ledvinové dřeně; ohbí kanálku - Henleova klička, další záhyby - vinutý kanálek 2. řádu
 • konec nefronu - sběrný kanálek - ústi do kalichů
 • v každé ledvině až 1 mil. nefronů
Moč
 • produkt vylučování kapalných splodin
 • vzniká filtrací krve v glomerulech
 • ultrafiltrát - primární moč, 120ml za minutu ⇒ 127l za den
  • hlavní složka je voda,dusíkaté zplodiny (močovina),glukóza,ionty,barviva
  • několika stupňová filtrace a resorbce
  • poté se vztřbává glukóza, některé minerální látky, popř. voda
 • → sekundární moč (definitivní moč) - hypertonický roztok (vysoký osmotický tlak)
  • složení: voda, močovina, barviva, ionty
  • 0,5-1,5l za den = diuréza = množství vyloučené množství sekundární moči za den
  • dizuréza < 0,5l/den ⇒ oligurie - ohrožuje život
 • v ledvinách se nesmí filtrovat bílkoviny krevní plazmy a krevní elementy
Regulace činnosti ledvin
 • nepřetržitá činnost nezbytná pro život
 • 3-5 dnů po selhání ledvin dochází k rozvratu a člověk umírá
 • nadbytek vody - vylučuje se větší množství méně koncentrované moči
 • nedostatek vode - menší množství koncentrované moči
 • řízena
  1. hormonálně
   • antidiuretický hormon (ADH) - vylučován do krve pomocí zadního laloku hypofýzy - citlivý na osmotický tlak tělních tekutin (zabraňuje nadměrnému vylučování při nedostatku vody)
   • aldosteron - ovlivňuje hospodaření s minerály s Na+ a K+
  2. nervová
Močovod (ureter)
 • dlouhý asi 30 cm, průměr 5-7mm
 • zevnitř sliznice, pod ní hladká svalovina
 • FIXME
Močová trubice (uretra)
 • opatřena dvěma svěrači - svaly z příčně pruhované svaloviny
 • člověk se naučí ovládat asi ve 2 letech
 • svěrač řízen centrem v bederní míše
 • ženy 3-5cm; muži 12-20cm
Močové kameny
 • močové kameny
 • soli, které můžou ucpávat močové trubice
 • dají se drtit ultrazvukem
 • záněty
 • mohou postupně stoupat z moč. trubice do měchýře, popřípadě močovodů až ledvin
 • nádory

Datace paleontologických a archeologických nálezů

Relativní

 •  zákon stejných zkamenělin: geologické vrstvy obsahující stejné zkameněliny mají stejné stáří (musí být dost jedinců, musí podléhat fosilizaci; obratlovci — kostěná kostra podléhající zkamenění, bezobratlí — pevná schránka; musí se vyskytovat v krátkém časovém období)
  • vůdčí zkameněliny — př. trilobiti z prvohor
 • základní stratigrafický zákon: v tektonicky neporušeném prostředí je vrstva podloží starší než vrstva nadloží

Absolutní

 • radiouhlíková metoda
   14   1    14  *  1
    7 N + 0 n -> 6 C  + 1 p
 • v průběhu života se udržuje stálá hladina C14
 • po smrti odpojení od oběhu CO2
 • radioaktivní C14 se rozpadá → snižování množství
 • poločas rozpadu = 5730 let
 • spolehlivé pro mladší 30000 let

Vznik života

 • kreacionismus - vše živé je výtvorem stvořitele; Ussher: svět údajně vznikl v Neděli 23.října 4004 př.n.l v 9 hodin dopoledne.
 • evolucionismus - život vznikl evoluční cestou
 • eternismus - život trvá od věčnosti do věčnosti (aeternus = věčný)
 • teorie samoplození - živé vzniklo z neživého (švábi ze špíny apod.)
 • teorie panspermie - vesmírem putují zárodky života a jestliže doputují do planetární soustavy kde jsou v hodné podmínky, „infikují“ kosmické těleso
 • evoluční abiogeneze - teorie o postupném a zákonitém rozvoji org. sloučenin:
 • HCN + 2H_2O –> HCOOH + NH_3
 • HCOOH –+2H–> HCHO + H_2O
 • Al_4C_3+12H_2O –> 3CH_4 + 4Al(OH)_3
 • CaC_2 + 2H_2O –> C_2H_2 + Ca(OH)_2
 • reakce s cyklotronem provozované Calvinem r. 1951 vyrábí z CO_2+H_2O
 • třeba HCOOH, CH_3COOH, HOOC-COOH, HOOC-CH_2-CH_2-COOH

Evoluční abiogeneze

 • primární praatmosféra byla odváta slunečním větrem a zbyla sekundární
 • atm. byla ovlivňována ionizujícím/kosmickým/ultrafialovým zářením a díky tomu vznikaly látky jako H_2S, NH_3, CH_4, H_2O, H_2, N_2, CO_2
 • vzájemnými reakcemi (abiotické syntézy v atmosféře) vznikaly další látky
 • jako HCN, C_2H_4, C_2H_6, H_2O
 • pára se uvolňovala díky sop. činnosti a horkých pramenů
 • do vodních ploch se dostávaly látky jako aminokys. puriny, pyrimidiny,
 • cukry,lipidy, … a vytvořili „prapolévku“ (proteiny a nukleonové kyseliny)
 • vznikli tzv. eobionti, kteří se podobali prokariotické buňce před 3miliardami let a později z nich vznikly buňky eukarikotické
 • pravděpodobným předkem chloroplastů jsou aerobní jedinci kteři začali žit v symbióze
 • před 600mil. lety už existovala celá řada mnohobuněčných organismů z eukariotických buněk
 • autotrofie vznikla omylem tím, že na povrchu schromaždovali barvivo na obranu před zářením a to se pak excitovalo

Vývoj člověka

 • cca před 8-5M let oddělení vývojové linie člověka a šimpanze
 • šimpanz je blízký člověku
 • člověk, gorily, šimpanzy mají společného předka
 • společný předek-kotníkochodec, uzpůsoben pro šplh, mozkovna menší neý obličejová část lebky
  1. žili v tlupách
 • velké špičáky
 • pohlavní dimorphismus
 • přechod k chůzi, zvětšování mozkovny
 • Nejstarší nálezy - Afrika
 • Australopithecus - cca 155 samec 130 samice
  1. pohyb po dvou, mozek 380-450
 • Rod Homo-H. rudolfensis
  1. H. habilis
  2. H. ergaster
  3. H. erectus- vyšší rozsah působení
  4. H. heidelbergensis
  5. H. neanderthalensis - nepřispěl do gen. výbavy H.s.s

Vznik a geologický vývoj Země

(zatím hrubé a neupravené — opravím až budu mít sílu)

 • Země vznikla ~ před 4,5 až 4,75 mld let
 • trv. 1–1,5 mld let — předgeologické (kosmologické, astrální) období
  • Země zpočátku téměř homogení
 • přechod ke geologickému odbobí — koncentrace nejhustších látek u středu Země
 • geologické období — v plastickém plášti vznikají tzv. konvekční proudy ⇒ magnetické pole
 • pořadí vnziku sfér: zemské jádro, plášť, prvotní atmosféra, kůra, litosféra, hydrosféra, biosféra
 • v nitru Země stoupá teplo a tlak v důsledku zbytkové energie radioaktivních dějů
 • odplynění (degazace) zemské hmoty → prav. vznik původní atmosféry
  • velmi hustá, bezkyslíkatá, redukční
  • voda, C02, CO, H2, NH3, NH4Cl, HCl, H2S, SO2
 • postupné snižování teploty → tuhnutí vrchní vrstvy pláště
 • vlivou změny objemových poměrů „popraskala“
 • při dalším snížení teploty zkapalňuje voda v atmosféře → vznik hydrosféry
 • dopadající děšť zchlazuje povrch, část se ohřívá a znovu vypařuje
 • část zůstává na povrchu → první vodní toky
 • se vznikem hydrosféry začínají geologické dějiny Země (možnost eroze)
 • geologické období — spojujeme s vývojem litosféry
 • ze sledu geologických vrstev odhadujeme jejich historický vývoj

Prahory (archaikum = acheozoikum)

 • jakmile poklesla teplota litosféry pod 1375 °C vznikl na povrchu Země „krunýř“
 • s jeho tuhnutím dochází k praskání
 • nejprve vznikají mělké zlomy, které se postupně rozšiřují do hloubky → rozdělení litosféry do základních bloků
 • ~ před 2 mld let vznikají centra konsolidace (zklidnění) → centra zpevněný pevninských bloků (kratony) — základy budoucích kontinentů
 • zatím nejstarší údaje — J-AF 2,8 mld let
 • život vznikl pp před > 3,5mld let ⇒ malá možnost zachování zkamenělin
 • nejstarší mikrofosilie — 3,5–2,5 mld let — anaerobní prokaryotické org. (cyanobakterie)
 • sférolity — mikroskopické kuličkovité útvary (zkamenělé buň. stěny?)
 • stromatolity — fosilizované pozůstatky biol. činnosti — nal. v Zambii

Starohory (proterozoikum)

 • zmenšování šelfových moří
 • vyvrásňování pásemných pohoří → zvětšování pevninských bloků
 • různorodé klima
 • v ovzduší větší množství CO2
 • Kadonské vrásnění
 • trvaly >2mld let
 • starší proterozoikum (2,5-1,8mld let)
  • v ovzduší 1/100 dnešního množství O2
  • přechod něktrerých organismů k aerobnímu metabolismu
 • střední proterozoikum (1,8 - 1,2 mld let)
  • začátek rozvoje eukaryotických organismů
 • mladší proterozoikum (1200 - 600 mil let)
  • vývoj výcebuněčných organismů (složených z eukaryotických buněk)
  • naleziště
   • Bitter Spring (AUS) — fosilie sinic, hnědých a zelených řas, zbytky hub
   • tzv. ediakarská fauna — pozůstatky živočichů bez vivinutých pevných schránek (předpokládány vztahy k žahavcům, kroužkovcům a ostnokožcům)
   • české stromatolitové pásmo (mezi Klatovy a Rokycany) — buližníky — šedočerné horniny s příměsí grafitu, pp. org. původu — objeveny naše nejstarší fosilie připomínající sinice, fosilizované metabolity — kuličkovité stromatolity

Prvohory (paleozoikum)

 • trvaly 250 mil let
 • starší prvohory
  • kaledonské vrásnění
 • mladší prvohory
  • variské (hercynské) vrásnění
 • na počátku jediný kontinent — Gondwana — zahrnuje JAM, AF, Indie, AUS, Antarktida
 • na S polokouli vzniká sbližováním pevninských ker Laurasia — zahrnuje SAM, EV, AS
 • na přelomu prvnohor a druhohor dočasné spojení Laurasie a Gonwany v jednotný kontinent — Pangea
 • horská pásma snadno zvětrávala → velké vrstvy úlomkovitých sedimentů
 • vznik prohlubní → jezerní a mořské pánve zaplněné bohatým rostlinstvem ···> ložiska černého uhlí
 • koncem siluru vlivem kaledonského vrásnění vzniká mohutné pásmové pohoří
 • variské vrásnění spojilo oddělené pevninské kry na S polokouli v Laurasii
 • nejmladší devon — objevují se první suchozemské rostliny, bezobratlí ž. na souši
 • trilobiti, graptoliti, ramenonožci(příbuzní měkkýšů), ostnokožci, korálnatci, měkkýši, ryby, krytolebci (předch. obojživelníků), dírkonošci
 • řasy, ryniofyty, kapraďorosty

Durohohry (mezozoikum)

 • relativní horotvorný klid
 • Laurasie a Gondwana dočasně spojeny v Pangeu
 • mohutné vrstvy jemnozrnných sedimentů (pískovce)
 • transgrese moře — opětovný rozpad Pangey → vznik Atlantského a oc.
 • mezi Laurasií a Gondwanou průliv „moře Tethys“ ···> středozemní moře
 • na konci křídy pásemná příkrovová pohoří — počátek alpinského v
 • hlavonožci, amoniti (měkkýši), belemniti (měkkýši), žraloci, dvojdyšné ryby, plazi, ryby, praptáci, savci, členovci
 • jehličnany, cykasy, krytosemenné r.

Třetihory (terciér)

 • výrazné přemodelování reliéfu všech kontinentů Alpinským vrásněním → vznik zlomů, příkkrovů, …, vulkanická činnost
 • Pyreneje, Alpy, Karpaty, obl. Malé Asie, Íránská vys., Atlas, Pamír, Himálaj, Kordillery,
 • rozložení pevnin podobné dnešnímu
 • dírkonošci, plži,mlži, žraloci, ryby, obojživelníci, savci, krytosemenné r.

Čtvrtohory (kvartér)

 • na počátku mohutný kontinentální ledovec na obou pólech — váže velké množství vody → pokles hladiny o víc jak 100m
 • pět tzv. ledových dob (glaciálnů), mezi nimi čtyři doby meziledové (interglaciály) — názývají se podle Alpských řek günz, windel, riss, würus, …
 • …. ,savci, předchůdci člověka

Vznik a vývoj živých soustav

Představy o vzniku druhů

 • kreacionalismus — produkt stvoření vyšší bytostí (creator=stvořitel)
 • evolucionismus — produkt vývoje (ať již náhodného nebo cíleného)
 • eternismus — život vždy byl a vždy bude
 • teorie samoplození (generatio spontanea) — vznik živé hmoty z neživé — Aristotelés
 • teorie panspermie — zárodky života se na Zem dostaly z vesmíru
 • evoluční abiogeneze
  • teorie o postupném a zákonitém vývoji jednodušších látek ve složitější
  • A. I. Oparin, zabýval se jí J.B.S. Haldane
  • HCN + H2O → HCOOH + NH3
  • HCOOH + 2H → HCO + H2O
  • Al4C3 + H2O → 3 CH4 + Al(OH)3
  • CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  • CO2 + H20 + ionizující záření → HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, HOOC-CH2-CH2-COOH, …
 • NH3 + záření → ·NH2 + H·
 • CH3COOH + ·NH2 → CH2COOH + H·
 • CH2COOH + ·NH2 → NH2-CH2-COOH (kys. alfaaminooctová)
 • první eobionti — heterotrofní, anaerobní, shromažďovali org. barviva; prachlorofyl → fotolýza vody
 • barviva zprvdu ochraná fce — fotoautotrofie vzniká ekundárně
 • autotrofní org. před 2.5 mld let
Druhoústí (Deuterostomia)
 • triblastica
 • jejich provústa (blastoporus) v embryonálním stavu se posouvá dozadu → řitní otvor
 • v přední části se prolamují drohoústa - vychlípenina ektodermu
 • mezoblast (mezoderm) párové váčky oddělující se od prvostřeva
Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)
 • 6000 druhů
 • 0.2mm–2m
 • mořští živočichové, zpravidla volně pohybliví
 • existují i druhy stopkou přisedlé k podkaldu (lilijice)
 • dospělci — pětipaprsčitá souměrnost, larvy — bilaterální souměrnost
 • tvar těla — kalichovitý (lilijice), paprsčitý (hvězdice), terčovitý (hadice), kulovitý (ježovky), „okurkovitý“ (sumýši)
 • v podkožním pojivu tzv. skeletogenní buňky — vylučují CaCo₃, které vytváří na povrchu těla různé destičky, ostny a hroty
 • ? nebo nestrostlé a pohyblivé (lilijice, hadice)
 • v kůži se mohou vyskytovat různotvaré kotvice (sumýši)
 • strana orální (ústní) a aborální (řitní)
 • ambulakrální s. - soutava vodních cest, začíná vápenatou destičkou s otvory → dále vede kamenitá chodba (její stěny vystuženy CaCO3) → ústí do obústní okružní abmulakrální chodby → vybíhá 5 radiálních chodeb → končí slepě pod oční destičkou ; připodobnitelné k hydraulickému systému, slouží k pohybu
 •  trávicí soustava - začíná ústním otvorem (na spodní straně těla) → žvýkací aparát složen z trámečků = Aristotelova lucerna → vakovitý žaludek → střeva → řitní otvor
 •  nervová soustava - podobná stavba jako ambulakrální s.
 • smyslová soustava - primitivní, váčkovité očko
 • gonochoristi i hermafroditi
 • vnější oplození → vajíčko → bilaterálně souměrná larva = dipleurula → po určité době se přeměňuje v dospělce
 • vývoj nepřímý
Podkmen: Stvolovci (Pelmatozoa)
 •  žijí přisedle přichyceny stopkou nebo aborální stopkou
Třída: Lilijice (Crinoidea)
 •  620 druhů
 • nejstarší ostnokožci
 • celý život přisedle
 • 5 ramen - mohou se dělit
 • kuželovitý kalich
 • TS - kličky nebo podkovovitý tvar
 • AS - podústní okružní chodba → 5 radiálních
 • DS a VS neni vyvinuta
 • NS jednoduchá
 • gonochoristi
 • larva - doliolarie → stádium přisedlé k podkladu = pentakrinní stádium
 • lilijice růžová - chladná moře
 •  Isocrinus
Podkmen: Volnoživci(Eleutherozoa)
 •  volně pohybliví
 •  aktivně přijímají potravu
Třída: Hvězdýši (Stellaroidea)
Podtřída: Hvězdice (Asteroidea)
 • asi 1500 druhů
 • mořští živočichové - potřebují asi 3% slanost
 • postré zbarvení
 •  ústřední tělní terč a 5 ramen
 • destičky s ostny, hroty, výčnělky
 • hladká tělní svalovina
 • velmi žravý dravci
 • dýchají žábrami
 • NS v zevním epitelu
 • hmatová ústrojí a jedno váčkovité očko
 • gonochoristi
 • larva=bipinarie → přemění se v brachiolarie → dospělá hvězdice
 • hvězdice růžová
 • hvězdice sluncovitá - 25 ramen, Pacifik
Podtřída: Hadice (Ophiuroidea)
 • zřetelně oddělen střední terč od ramen
 • známo 1900 druhů
 • některé orgánové soustavy chybějí: DS, VS
 • obústní nervový prstenec
 • regenerují chybějící ramena
 • gonochoristi
 • vývin nepřímý - larva = pluteus
 • Ophiactis virens
Třída: Ježovky (Echinoidea)
 • 860 druhů
 • kulovitý tvar
 • 2-3 cm (výjmečně 15cm)
 • pevný krnýř a na povrchu jsou husté, tvrdé, dlouhé ostny
 • trávicí soustavu tvoří tenkostěnná - uvnitř je 5 párů žaber
 • NS uložena pod krunýřem
 • gonochoristi
 • oplození vnější probíhá ve vodě - larva = pluteus
 • ježovka jedlá - podél pobřeží Evropy
 • ježovka dlouhoostná ,ježovka červená, ježovka srdčitá
Třída: Sumýši (Holothuroidea)
 • asi 1000 druhů
 • tzv. vodní plíce - vzdušné vaky
 • většinou gonochoristé
 • larva = aurikularie
 • žijí na dně a zarývají se do bahna
 • Cucumaria = „mořský okurka“
Kmen: Polostrunatci (Hemichordata, Enteropneusta)
 • 80 druhů
 • 2mm - 2.5m
 • mořští živočichové
 • červovitě protáhlé nebo vakovité tělo
 • tělo složeno ze 3 oddílů:
  • prosoma (žalud)
  • mesosoma (límec)
  • metasoma (trup)
 • vývojové znaky:
  1. jícen spojuje dutinu těla se zevním prostředím - žeberními otvory (štěrbinami) se dovnitř dostává voda, kde je rozpuštěn

kyslík

 1. v oblasti hřebtu je vychlípenina hltanu = notochord - tyčinkovitý tvar, podobný tvar, jako struna hřbetní
 2. na hřbetní straně těla je nervový pruh ponořen pod pokožku - předpoklad trubicovité nervové soustavy strunatců
 • nepřímý vývin - larva = „tornarie“
Třída: Žaludovci (Balanoglosta)
 • mají notochor
 • 2 řady žaberních štěrbin
 • gonochoristi
 • žaludovec malý
Třída: Graptoliti (Graptolitha)
 • paleozoličtí živočiši - žili ve starších prvohorách
 • žili v koloniích
 • byly pokládáni za příbuzné láčkovců
 • zachovali se jako černé otisky
 • Monograptus
 • Spirograptus
Kmen: Strunatci (Chordata)
 • evolučně nejvyspělejší
 • obecné znaky
  • mnohobuněční živočichové, triblastica
  • druhotná dutina tělní
  • bilaterální souměrnost
  • coleomová segmentace těla (někdy potlačena)
  • z prvoúst se vyvinul ústní otvor
  • ústní otvor se prolamuje druhotně
  • hltan je peoděravěn žaberními štěrbinami (pharingotremie)
 • zvláštní znaky
  • vnitřní kostra – základem je struna hřbetní (chorda dorsalis), původ – vznikla z entoblastu, hřbetní strany prvostřeva, elastická tyčinka probíhající tělem pod nervovou a nad trávicí trubicí
  • NS – trubicovitá, centrální kanál probíhá tělem nad chordou – vzniká vchlípením ektoblastu
  • TS – trávicí trubice FIXME
  • CS – srdce je uloženo na břišní straně těla pod trávicí trubicí
  • přímí předkové strunatců nejsou známi, pravděpodobně mořstí živočichové
  • vyvinuli se v precambriu, v moři → sladké vody → obratlovci (starší prvohory) → někteří moře a někteří souš
Podkmen: Bezlebeční (Cephalochordata)
 • mořští
 • rybovitý tvar těla
 • 25 druhů
 • jednovrstevná pokožka
 • obžaberní prostor
 • hltan je upraven k filtraci vody
 • vnitřní segmentace těla
 • hlavový a ocasní konec těla
 • NS – je shodná s obratlovci, chybí mozek
 • CS – uzavřená, chybí vakovité srdce
 • po celé délce nervové trubice jsou primitivní smyslové orgány
 • velký počet vylučovacích orgánů ústících do obžaberního prostoru
 • velký počet gonád (pohlavní žlázy)
 • Kopinatec plžovitý
  • konce těla zašpičatělé
  • z vadní části je ocasní ploutvička na hřbetě nepárový ploutevní lem
  • od ústního otvoru směrem k obžabernímu jsou 2 lemy
  • struna hřbetní
  • nad chordou nervová trubice
  • svalovina je na bocích těla rozdělená na myomery
  • příčně pruhovné svalstvo
  • trávicí trubice – ústní štěrbina, 30 hmatových tykadel→ hltan,180 žaberních štěrbin+ obžaberní prostor→ žaberní dutina→ řitní otvor
  • DS – celým povrchem těla, pomocí cév žaberního koše
  • CS – uzavřená, bezbarvá krev
  • z ektoblastu vzniká pokožka a nervstvo
  • z mezoblastu vzniká svalstvo, celá kostra, cévní soustava, VS, část RS
  • z entoblastu vzniká trávicí trubice a související orgány
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
 • aktivně pohybliví, bilaterálně souměrní
 • vyvinuta oporná soustava
 • výkoné smyslové orgány
 • koncentrace ústrojí řídících nervové pochody a chování
 • vodní, suchozemští
 • asi 47 tis. druhů
 • obecné znaky
  • segmentace těla (např. Páteř, svalovina trupu)
  • hlavový konec těla (kraniální) a ocasní konec těla (kaudální)
  • rozčleněno na 3 oddíly: hlava, trup, ocas
  • NS – míšní trubice, párové míšní nervy
  • CS – uzavřená, tepny (krev od srdce) a žíly (krev do srdce)
 • zvláštní znaky
  • více vrstevná pokožka kryta pancířem, šupinami, peřím nebo srstí
  • chorda je v dospělosti v různé míře redukována
  • vnitřní kostra je v dospělosti zpravidla kostěnná
  • kostra – lebka, páteř
  • končetiny mají vnitřní kostru – ploutve, nohy (mohou druhotně chybět)
  • centrem NS je mozek, uložen v lebce
  • smyslové orgány slouží pro příjem informací a pro orientaci, v lebce – čichové ústrojí, komorové oči, labyrint vnitřního ucha
  • uzavřená CS – samostatně tepající srdce, hemoglobin je vázán na erytrocyty
  • VS – párové ledviny mezodermálního původu
  • soustava žláz s vnitřní sekrecí, výměšky – hormony, neurohumorální regulace
  • intenzivní látkový metabolismus
  • časoprostorová aktivita
  • zásobní látky – glykogen (játra a svaly) a tuk (podkožní, střeva)

FIXME

Třída: Kruhoústí (cyklostomata)
 • primární adaptace k vodnímu životu
 • 45 druhů
 • hadovité tělo
 • chybí boční kostra včetně šupin
 • vnitřní kostra chrupavčitá, páteř chybí nebo pouze základy
 • ustní ústrojí – mohutná svalovina, silný jazyk, velký počet rohovitých zubů
 • nepárové pohlavní žlázy bez vlastních vývodů
Podtřída: Mihule (Petromyzones)
 • kruhovitý ústní otvor
 • hltan = slepý vak, slouží k dýchání → proděravěn žaberními štěrbinami (7 na každé straně)
 • nepřímý vývin — žije 2-5 let jako sladkovodní larva = minoha – připomíná morfologií kopinatce, poté metamorfóza v dospělce (žijicího v moři)
 • přisávají na povrch těla ryb zoubky a přísavkami, porušují povrch těla ryby, tvoří kašovitou hmotu, kterou spolu s krví nasávají; poranění se rybě nehojí → „vstupní brána“ pro druhotnou infekci
 • rozmnožování – pouze jednou za život – mimotělní oplodnění, dospělé mihule poté hynou
 • mihule mořská – 1m, S Atlantik
 • mihule říční – minohy dříve v povodí Labe a Vltavy
 • mihule potoční – malá, 15 cm, u nás vzácně, sladké vody pstruhovitého pásma, potravu přijímají pouze minohy
 • mihule karpatská – sladkovodní, jako parazit i v dospělosti
Nadtřída: Bezčelistní (Agnatha)
 • primitivní obratlovci
 • s ústy bez čelistí
 • zachovaná chorda
 • rybovitý, hadovitý tvar těla
 • ploutve
 • žijí ve vodě
 • DS – žábry

FIXME

Nadtřída: Čelistnatci
 • vývojově pokročilejší obratlovci
 • dobré pohybové schopnosti
 • potravu uchopují čelistmi
 • projevuje se tendence ke zvětšování těla – největší plejtvák obrovský (30m) – největší suchozemský ???
 • sklon k domimanci mezi ostatními živočichy
 • mají vytvořené čelisti – vznikají přeměnou párového čelistního žaberního oblouku, zpravidla mají přeměněný jazykový oblouk – prodělává další morfologické i funkční změny
 • párové končetiny – pár předních + pár zadních → končetiny mají vnitřní kostru/ zakrnělé/ zaniklé
 • v labirintu vnitřního ucha mají tři polokruhové chodby
 • pohlavní orgány mají vývody, které zpravidla vznikají z vývodů vylučovacích orgánů ⇒ urogenitální soustava
Třída: Obojživelníci (Amphibia)
 • přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci
 • schopny dýchat vzdušný kyslík
 • rozmnožování vždy vázáno na vodu
 • pouze sladkovodní
 • kolem 3000 druhů
 • obecné znaky společné s rybami:
  1. vejce kladou do vody - žádné zárodečné obaly ani žádní skořápky
  2. většinou vnější oplození
  3. během larvárního vývoje jsou přítomny žábry
  4. během larvárního vývoje plně vyvinut proudový orgán
 • obecné znaky společné s vyššími obratlovci:
  1. končetiny tvaru nohy:
   • přední: 4 prsty
   • zadní: 5 prstů
  2. v dospělosti většinou dýchají plícemi
 • zvláštní znaky:
  1. kůže holá, pokožka slabě rohovatí, silně vyvinuté kožní žlázy
  2. několik systémů dýchání a téměř vždy se podílí kožní dýchání
  3. srdce v dospělosti 2 síně a jednu komoru, plicní a tělní oběh
  4. silně rozvinut lymfatický (=mízní) systém
  5. ontogeneze zahrnuje larvární stádium a larvy se metamorfózou mění v dospělce
  6. larvy žijí ve vodě a dospělci jsou závislé na vodě pouze částečně (nutné pro oplozování)
 • morfologie:
  • vesměs malý obratlovci
  • vymeřelé formy měřily až 4m (dnes mloci max. 1.5m, žába: Rana goliath - 25cm)
  • tvar těla
   1. mlok, protáhlý, bočně sploštělý, 4 stejně dlouhé nevelké končetiny
   2. žába, zkrácené široké tělo bez ocasu a dlouhé zadní končetiny
   3. červorů, přerostlá žížala
  • tělo kryto nahou kůží s mnohými žlázami, které jsou někdy přeměněny v jedové → pasivně jedový živočichové
  • škára bohatě prokrvena
  • chromatofory působí barevnost (mohou se barevně měnit)
  • kosti převažují nad chrupavkami, obratle silně zaškrcují chordu
  • pouze 1 krční obratel, ostatní mezi 8 a 63
  • žáby poprvé kost hrudní
  • lebka je plochá a široká
  • schází tvrdé patro
  • končetiny připojeny pásmem lopatkovým, které je na pojeno na hrudní kost
  • pánevní pásmo tvořeno tenkými elementy
  • v oblasti trupu je svalovina členěna na myomery
  • u žab výrazné svaly zadních končetiny
 • NS:
  • rozvoj hemisfér koncového mozku
  • z mozku odstupuje 10 párů mozkových nervů
  • chuťové receptory v ústech a v hltanu
  • čichové receptory v nostních dutinách nebo v nostních chodbách
  • Jacobsonův orgán - chemoreceptor
  • v uchu 2 sluchové kůstky
  • oči komorové - tyčiny i čípky, zaostřují posuvem čočky
  • oko kryto 3 víčky, 3. se říká mžurka
 • endokryjní žlázy:
  • hypofýza, štítná žláza, nadledviny, Langerhanzovy ostrůvky, příštítná tělíska, gonády - pohl. žlázy
 • TS:
  • ústní dutina - svalnatý jazyk - zuby (larvy z rohoviny a dospělci zuby pravé); při polykání pomáhá pohyb očních bulev - hltan jícen - konečních - střevo - konečník - kloaka
  • játra, žlučník, slinivka břišní
 • DS:
  • larvy: 3 páry vnějších žaber - během metamorfózy mizí
  • plíce jsou tenkostěnné, v hrtanu hlasové orgány
  • kožní dýchání
 • CS:
  • srdce jednu komoru a dvě síně, mísí se zde krev
 • močo-pohlavní soustava: (urogenitální soustava)
  •  ledvina typu opistonefros
  • vedle ledvin jsou pohl. žlázy - společný vývod
  • mezolecitální vajíčka - nemají amnion (vaječný obal), larvy zprvu beznohé
  • neotenie = zachování larvárních znaků do dospělosti (nejčastěji žábry)
 • žijí nejvýše ve vlhkých tropech, nežijí v suchých prostředích ani v slaném prostředí
 • bioindikátory stavu ŽP, protože jejich kůže propustí téměř vše
 • loví hmyz nebo jiné bezobratlé (měkkýše)
 • ochranné zbarvení, výstražné zbarvení
 • rozmnožují se jednou za rok
 • na zimu upadají do stavu strnulosti
Podtřída: Ocasatí (Caudata)
 • protáhlé tělo s dlouhým ocasem, 4 končetiny
  1. přední 4 prsty
  2. zadní 5 prstů
 • vnitřní oplození
 • samice bývají oviparní(vejcorodé), ovoviviparní (vejcoživorodé), viviparní(živorodé)
 • častá neotenie
 •  velemlok obrovský - v horských potocích v japonsku
 • Axolotli - tlustí, zavalití
 • mlok skvrnitý - ve vlhkých světlých listnatých lesích, ovoviviparní
 • čolek velký - ve vodě i v dospělosti, na konci léta suchozemský život
 • čolek obecný
 • čolek horský
 • macarát jeskynní - v podzemních vodách krasů
Podtřída: Beznozí (Apoda)
 • zevně se podobají velkým kroužkovcům
 • tropičtí obojživelníci: Amerika, Afrika, Asie
 • červor kroužkovaný - J Amerika
Podtřída: Bezocasí (Salientia)
 • evolučně nejvyspělejší obojživelníci
 • zkrácené a sploštělé tělo bez krku a bez ocasu
 • páteř složena z 9 obratlů
 • v pánevní krajině je řemínkovitý urostyl
 • velké vystouplé oči, za očima mají ušní bubínky (žádné boltce)
 • samice kladou vejce → pulci(larvy) → metamorfóza v dospělce
 • pulci silně vázány na vodu
 • pipa ameriscká - na hřbetě v dolících přechovává potomky, v J Americe
 • drápatka vodní - původem z Afriky, dříve jako laboratorní zvíře
 • kuňka obecná - malá žabička, v Čechách
 • kuňka žlutobřichá - kuňčí reflex - při ohrožení se převrátí na hřbet
 • kuňka ohnivá - břicho s červeno-oranžovými skvrnami
 • blatnice skvrnitá - noční žabička, pulci jsou větší než dospělci
 • ropucha obecná - velká žába
 • ropucha zelená
 • rosnička zelená - schopna částečné barvoměny
 • skupina hnědých skokanů: skokan hnědý, skokan ostronosý - spíše v rašeliništích, skokan štíhlý
 • skupina zelených skokanů:
  • skokan krátkonohý - malá žabička
  • skokan skřehotavý
  • skokan zelený - kříženec skokana krátkonohého a skokana skřehotavého
  • skokan volský - JV USA, Kuba
Třída: Paryby (Chondrichthyes)
 • mořští čelistnatci
 • střední až velké rozměry
 • nejjednodušší stavba těla z žijících čelistnatců
 • 600 druhů

Obecné znaky

 • tělo torpédovitého tvaru/ shora zploštělé tělo – plavný elegantní pohyb – téměř laminární obtékání vody kolem těla
 • párové prsní a břišní ploutve; nepárová ploutev ocasní, řitní, 1-2 ploutve hřbetní
 • chorda zachována – prostoupena neuplnými těly obratlů
 • mozek má nejvíc vyvynutou čichovou část ← proudový orgán v oblasti halvy (postranní čára u ryb), také dobře chemoreceptory
 • srdce má vytvořený tepenný násadec – typhlosolis – [???] spirální řas, primitivní znak, vývody pohlavních buděk

Zvláštní znaky

 • vnitřní kostra – výlučně chrupavčité chrupavky místy zvápenatělé, pravé kosti chybějí
 • lebka je beze švů – dolní čelist tvořena 1 párovitým segmentem
 • 1.mozkovna (oblast čichová, oblast zraková, cluchová)
 • 2.kostra útrobní — původně ze 7 párových žaberních oblouků
 • 1.oblouk – horní čelist, dolní čelistnatci
 • 2.oblouk → jazylka – závěsný aparát hltanu, kost
 • 3.-7.oblouk → žábry
 • vnější kostra – složena z tzv. Plakoidních šupin + pokryta sklovinou,
 • na čelistech přeměněné zuby, ústa ve tvaru příčné štěrbiny → hltan → jícen → žaludek → spinální řasa (zvětšuje absorbční schopnost žaludku) → kloaka = společný vývod TS + VS + RS – + játra
 • lovci ryb, hlavonožců, želv, větších savců/ mlži, plži, korýši / loví plankton [???]
Řád: Rejnoci
 • dorzoventrálně zploštělé tělo
 • břišní a prsní ploutve srostlé v lem kolem těla?
 • žijí u dna → světlejší spodek těla
 • piloun obecný — protáhlý rypec = rostrum
 • parejnok elektrický — na bocích těla elektrplaxy → výboje o napětí 300V
 • rejnok ostnatý
 • manta
 • trnucha obecná — trn s jedovou žlázou
Řád: Žraloci
 • torpédovitý tvar těla
 • žralok šedý — Atlantský,Indický o., rybožravý, 4m,
 • žralok lidožravý — 13m, pobřeží Austrálie, USA, jí i ploutvonožce (tuleni..)
 • žralok obrovský — největší žijící paryba, plankton jí
 • žralok velrybí — živí se planktonem
 • mička skvrnitá — do 1m, EV břehy
 • kladivouni – draví
 • ostroun obecný na širém moři
Třída: Plazi (Reptilia)
 • původem plně suchozemské obratlovci
 • blanatí (Amniota)
 • vejce kladou vždy na souši
 • pohyblivější než obojživelníci
 • během evoluce se mnohé plazy vrátily do vody
 • jako první obratlovci aktivně létali
 • asi 6000 druhů
 • vědní obor: herpetologie
 • obecné znaky s nižšími obratlovci:
  1. tělensá teplota není regulována → studenokrevní = poikilotermní
  2. kostra je podobná kostře obojživelníků
 • obecné znaky s vyššími obratlovci:
  1. během embryonálního vývoje vznikají zárodečné obaly: amnion, allantois, chorion (cerosa)
  2. vejce opatřeno vaječnými obaly - bílek, papírovitá blána, skořápka (většinou kožovitá)
  3. vylučovacím orgánem je pravá ledvina = metanefros
 • zvláštní znaky:
  1. rohovatění kůže, kůže kryta šupinami nebo krunýři epidermálního původu, žádné kožní žlázy
  2. krční oddíl nejméně ze dvou obratlů (atlas=nosič a čepovec)
  3. plíce výkonnější než plíce obojživelníků
  4. srdce je čtyřdílné
  5. vejcorodost - vejce kladena na souši
  6. neprojevují se hlasově
 • morfologie:
  • 3cm-9m
  • pokryv těla: chání před vysycháním a mechanickým poškozením, kůže opatřena šupinami, krunýři nebo pancíři
  • kostra: lebka široká, spánkové jámy, volné končeniny vždy pětiprsté, redukce metamerně členěné svaloviny, rozvoj mezižeberních svalů
  • NS: koncový mozek, 12 párů kmozkových nervů
  • smyslové orgány:
   • dominantní čich a zrak
   • Jacobsonův orgán - dutina izolována od nosní dutiny, párový vývod (dvě špičky jazyka se do něj zasunují), chemoreceptor
   • termoreceptory
   • komorové oko, 3 víčka - horní, dolní, mžurka; (haterie mají nepárové temení oko)
  • endokryjní žlázy: hypofýza, štítná žláza, příštíná tělíska, nadledviny
  • TS: ústní dutina, jazyk, slinné žlázy (mohou být modifikovány v jedové)
  • DS: hrtan, průdušnice, průdušky, plíce
  • CS: čtyřdílé srdce
  • močo-pohlavní soustava: ledviny mají protáhlý tvar, gonády párové
 • ontogeneze:
  • plazi kladou poměrně velká vejce s vysokým obsahem žloutku
  • ektoblast a mezoblast utvoří kruhovou řasu, která uzavře embryo → obal amnion → dutina vyplňená plodovou vodou
  • další řasa přesoste embryo i s amniovou dutinou → serosa (chorion) - později vychlípení zadní části střeva ⇒ allantois
 • ekologie:
  • teplota je hlavním faktorem → nežijí v polárních oblastech
Podtřída: Chelonia
 • vymřelé a recentní želvy
 • hřbetní kruníř karapax, přišní krunýř plastron
Řád: Želvy (Testudines)
 • starobylý plazi
 • matamata třásnitá
 • kajmanky
 • želva bahenní
 •  želva obrovská
 •  želva sloní
 • kareta pravá
 • kožatka velká
Podtřída: Archosauria
Řád: Krokodýlové (Crocodylia)
 • velcí plazi s protáhlým tělem a dlouhým ocasem
 • v lebce mají tvrdé patro
 • obojživelní plazi (uzaviratelné vnější nozdry)
 • na kůži jsou masivní rohovité štíty
 • progresivní znaky:
  • vyspělý mozek
  • 4 dílné srdce - zcela oddělené komory
  • diferenciace svalstva
  • mají bránici
 • v tropech a subtropech
 • v řekách a jezerech
 • aligátor severoamerický - JV USA
 • kajmani - J a Stř Amerika, nemají kostěnou přepážku mezi nosními otvory
 • krokodýl nilský
 • gaviál indický
Řád: Ptakoještěři (Pterosauria)
 • vymřelí okřídlení plazy
 • v juře a křídě
 • první obratlovci, kteří uměli aktivně létat
 • Pterodactylus
Řád: Plazopánví (Saurischia)
 • dinasauři velkých rozměrů
 • dvounohý: Tyranosaurus Rex
 • čtyřnozí: Apatosaurus (dř. Brontosaurus), Diplodocus
Řád: Ptakopánví (Ormithischia)
 • dinasauři menších rozměr
 • většinou bíložravci
 • Stegosaurus, Triceratops
Podtřída: Lepidosauria
 • dnes největší skupina plazů
Řád: Haterie (Rhynchocephalia)
 • starobylá skupina primitivních plazů
 • krční a břišní žebra
 • haterie novozélandská - noční
Řád: šupinatí (Squamata)
 • pozemní, stromové i vodní plazi
 • tělo kryto plochými šupinami
 • svlékání svrchní vrstvy kůže
 • pohyblivé spojení obličejové spojení obličejové části lebky se zadním oddílem lebkovny
 • chybí tvrdé patro
Podřád: Ještěři (Sauria)
 • končetiny plně vyvinuty
 • na hlavě žlutý pupínek - slyší
 • pohyblivá oční víčka
 • autotomie ocasu - mohou odlomit špičku ocasu
 • gekon obrovský - stomový, JV Asie
 • agama límcová = agama stepní
 • leguán zelený - Amerika
 • chameleon obecný - ovíjivý ocas, barvoměna
Třída: Ryby

Obecné znaky

 • hydrodinamický tvar těla
 • končetiny tvaru ploutví
 • párové: prsní, břišní
 • nepárové: hřbetní, ocasní, řitní
 • chorda silně zaškrcována obratly a v páteři je výrazné uplatnění kostní tkáně
 • vylučovací orgán - ledviny typu opistonefros

Zvláštní znaky

 • kostra částečně zkostnatělá, kosti převažují nad chrupavkami
 • kožní kostra - kostěné šupiny (mohou druhově chybět), na lebce dermální kosti - kožního původu
 • skřele - tvořeny krycími skřelovými kostmi - napojené na jazylkové oblouky
 • slabý vývin čichových laloků mozku
 • ve vnitřním uchu jsou 3 otolity - minerální tělíska
 • proudový orgán vytváří postranní čáru
 • žaberní lupínky jsou připojeny k žaberním obloukům a leží ve společné žaberní dutině
 • vychlípením přední části dýchací trubice vzniká přídavný dýchací orgán - plynový měchýř - nyní funguje jako hydrostatický orgán
  1. dělený plynový měchř (kapr) - kanálek do trávicí trubice - může regulovat tlak
  2. ostnoploutvím rybám dělený kanálek chybí
 • oplození vnější
 • rybí vejce jsou malá - jikry, živorodost vzácná, raná vývojová stádia mají žloutkový váček
 • tělní pokryv - vícevrstevná kůže
  • pokožka - nerohovatí, slizové žlázy
  • škára - vyrůstají kostěné šupiny, chormatofory - barviva
 • kosterní svalovina - sval boční dominuje po obou stranách těla, kresby tvaru W či M - specifická kresba se nazývá myospeta a odděleno momerery
 • nervová soustava - hřbetní mýcha, hlavová strana - mozek - hlavně střední mozek a mozeček
 • smyslové orgány
 • „vousky“ - chuťové receptory
 • párové nozdry - čichový aparát
 • postranní čára - citlivá nervová tělíska
 • stato-akustický orgán - snímají polohu svého těla
 • komorové oko - rohovka, čočka, sklivec, sítnice, chybí víčka
 • žlázy s vnitřní sekrecí
 • trávicí soustava - ústa - nepohyblivý jazyk - zuby na kostech čelistí - hltan - jícen - žaludek - střevo, přídavná žláza - játra
 • dýchací soustava - žábry, 5 vnitřních žaberbních štěrbin po každé straně těla, mezi nimi 4 dvojice řad žaberních lupínků (typicky červené)
 • cévní soustava - venózní srdce - pouze okysličená krev, 1 komora a 1 síň

ryby_-_poznavacka.pdf

Podtřída: Dvojdyšní (Dipnoi)
 • o něco více než 1 metr
 • tělo kryto šupinami
 • chorda plně zachována
 •  zuby nemají na čelistech, ale v oblasti patra
 • párové ploutve archipterygia - ploutve mají svojí kostru
 • redukovaný počet žaber - 2 páry
 • ještě plicní vaky - vznikají jako vychlípeniny trávicí trubice - mohou přijímat vzdušný kyslík
 • krev je přiváděna plicní žilou do srdce
 • okyslyčná krev je částečně oddělena od neokysličené
 • ve střevě spirální řasu
 • vývin přes larvu
 • bahník australský - 1.5m, letní spánek - pokud neni voda, tak používá plicní vaky k dýchání
 • bahník americký - menší, kolem metru, v jižní Americe ve stojatých vodách
Podtřída: Lalokoploutví (Crossopterygii)
 • určitě zahrnují všech suchozemských obratlovců a možná i předky všech ryb
 • do 1938 považovány za vyhynulé - nalezeny v bízkosti Madagaskaru (Indický oceán)
 •  latimerie podivná
Podtřída: Paprskoploutví (Actinopterygii)
 •  odlehčení kožní kostry
 • nemají vnitřní nozdry
 • tělo odlehčeno plynovým měchýřem
 • redukce svaloviny volných ploutví
 • známé od devonu
Nadřád: Chrupavčití (Chondrostei)
 • nejstatší známé Paprskoploutvé ryby
 • tělo pokryto velkými šupinami - ganoidní š.
 • heterocerkní ocasní ploutev
Řád: Jeseteři
 • chrupavčitoá vnitřní kostra
 • chorda zachována
 • spodní bezzubá ústa
 • sladké a slané vody severní polokoule
 • dospělé v sladké vodě a třou se v moři
 • loví se pro maso
 • jikry se zpracovávají na kaviár
 •  jeseter velký - až 2 metry, podél evropských břehů
 •  jeseter malý - povodí Černého a Kaspického moře
 •  vyza velká - v Černém a Kaspickém moři
Nadřád: Kostnatí (Teleostei)
 •  dobře zkostnatělá kostra (=dobře osifikovaná)
 • chorda silně zaškrcena těly obratlů
 •  tělo kryto dvěma druhy šupin
  1. cykloidní (kapr)
  2. ktenoidní (okoun, candát)
Řád: Bezostní (Clupeiformes)
 • tělo kryto cykloidními šupinami
 • v ploutvích mají měkké ploutevní paprsky
 • plynový měchýř spojený s jícnem
 • sleď obecný - mořská ryba, S polokoule
 • sardinka - drobné ryby žijící v Atlantském oceánu
 • šprot - drobné ryby, podobné zpracování jako sardinky
 • losos obecný - anadromní mořská ryba, šedé až stříbřité tělo, široká rozeklaná tlama
 • pstruh obecný - potoční, tělo zbarveno olivově zeleně, dravé ryby (existuje i mořská forma)
 • pstruh americký duhový - v oblasti postranní čáry má sytě růžovou barvu
 • siven alpský - olivově tmavozelený
 • siven americký
 • hlavatka podunajská
 • lipan podhorní - loví se na mušku
 • štika obecná - hřbetní ploutev posunuta zřetelně dozadu, široká tlama, ostré zuby, loví menší ryby
Řád: Máloostní (Cyprimiformes)
 •  sladkovodní ryby
 • malý počet tvrdých paprsků v ploutvích (např. kapr má jen jeden)
 • redukované zuby
 • na posledním žaberním oblouku nemají žaberní výrůstky → požerákové zuby
 • tetry - akvarijní rybky
 • piraňa dravá - z povodí Amazonky
 • paúhoř elektrický - až 2m, na bocích těla elektrické orgány, Stř a J Amerika
 • plotice obecná - červená oční duhovka
 • jelec tloušť - červené břišní ploutve
 • střevle potoční - shora olivově zelená s tmavým příčným žíháním
 • amur bílý - kvalitní maso
 • bolen dravý
 • lín obecný - snášení nízkou koncentraci O2 ve vodě → stojaté vody
 • hrouzek obecný
 • parma říční
 • cejn velký
 • karas obecný
 • kapr obecný, kapr lysec - na pátém žaberním oblouku mají žaberákové zuby
 • piskoř páskovaný
 • mřenka mramorovaná
 • sekavec písečný
 • sumec velký - veliká široká hlava a tlama, dravé
Řád: Hrdloploutví (Gadiformes)
 • břišní ploutve před prsními, nemají tvrdé paprsky
 • tresky - velké mořské ryby, skvrnitě hnědé, bělavé maso bez kostí
 • mník jednovousý - strakatá sladkovodní ryba, zástupce tresek
Řád: Holobřiší (Anguilliformes)
 •  nemají břišní ploutve
 • ocasní a řitní vytváří ploutevní lem
 • úhoř říční - hadovitý tvar těla, larva = monté (dříve považováno za živočišný druh)
Řád: Ostnoploutví (Perciformes)
 •  velký počet tvrdých paprsků
 • plynový měchýř není spojený s jícnem
 • okoun říční
 • candát obecný
 • skalárka
 • vranka obecná
 • makrela obecná
 • tuňák obecný - velká mořská ryba
Podkmen: Pláštěnci (Urochordata)
 • mořští
 • volně plovoucí larvy
 • 0,3mm až 30cm
 • kolonie
 • jednovrstevná pokožka
 • hltan vyúsťuje žaberními štěrbinami do obžaberního prostoru
 • hltan je adaptován k filtraci organického detritu z vody
 • tělo dospělců je obklopeno rosolovitým pláštěm – plášť je coeloblastového původu (tunica), z tunicinu
 • chorda a nervová trubice je zachována pouze u larev
 • CS – otevřená, střídavé pulzace srdce
 • VS – chybí
 • hermafroditi
 • pohlavní rozmnožování přes stadium larvy
 • nepohlavní – kolonie
 • někdy rhodozměna
Třída: Sumky (Ascidiacea)
 • živočichové pobřežního pásma
 • živí se drobnými organismy
 • hermafroditi
 • velká regenerační schopnost, kolonie
 • dospělí žijí přisedle
 • larvy jsou volně pohyblivé
 • TS – trávicí trubice ve tvaru U, hltan je proděravěn žaberními štěrbinami → žaberní vak, ústní otvor a vyvrhovací otvor – mohou se otevírat a uzavírat
 • Sumka obecná
Třída: Salpy (Thaliacea)
 • součást mořského planktonu
 • živí se organismy
 • soudečkovité tělo s otvory
 • složité rozmnožování – rozrůzněnost tvarů a funkčních typů
 • obroučkovité svaly
 • larva se podobá larvě sumky
 • Ohnivka atlantská
 • Doliola zoubkatá – plankton teplých moří
 • Salpa nálevkovitá – všude kromě chladných moří
Třída: Vršenky (Copellata)
 • planktonní organismy
 • teplomilné i studenomilné
 • živí se drobnými organismy
 • dochází ke snadnému zanesení schránky
 • schránky z tunicinu opatřené síty
 • chybí obžaberní prostor
 • trup a ocásek
 • nervová trubice zachovány i v dospělosti
 • CS – chybí
 • pohlavní rozmnožování
 • Vršenka středozemní
 • Vršenka obecná
Pododdělení: Článkovci (Articulata)

(hodina odučena 5.12.2008)

živočichové s členěnou tělní dutinou a článkovaným tělěm

Kmen: Členovci (Arthropoda)
Obecné údaje

(hodina odučena 6.1.2009)

 • <1mm až 60 cm (humr)
 • 1 000 000 popsaných druhů, nejpočetnější živočišný kmen
 • žijí na souši, v zemi, ve vzduchu, ve vodě
 • mají coelomovou tělní dutinu, ale druhotnou tělní dutitu mají pouze v embryonálním stádiu → postupně splývá s prvotní a vzniká tzv. mixocoel
 • přizpůsobení a zdokonalení se odehrálo ve třech směrech:
  1. homonomní s. → heteronomní segmentace těla, 3 větší celky:
   1. hlava (cephalon)
   2. hruď (thorax)
   3. zadeček (abdomen)
   • hlava s hrudí mohou splývat v hlavohruď (cephalothorax)
   • každý segment tvořen na povrchu čtyřmi destičkami (1 břišní = sternum, 1 hřbetní = tergum, 2 postranní = pleury)
   • segmenty spojeny integumentálními blankami
  2. vznik pravých článkovaných končetin
   • původně měl každý segment 1 pár tvarově shodných končetin → dochází k jejich tvarové a funkční diferenciace (např. tykadla, ústní ústroje, pohybová funkce, pomocné kopulační ústroje)
   • končetina složena s navzájem pohyblivých pevných článků
   • svaly oproti obratlovcům schovány uvnitř, pod „kostrou“
  3. vznik ochranného pevného tělního krytu, který má současně funkci vnější kostry = exoskelet
   • na ni se upíná svalovina
 • tělo kryto jednovrstevnou pokožkou = hypodermis, která na povrch vylučuje kutikulu (složka chitin -jeho podstatou je CaCO3) → omezuje růst → svlékání starého tělního pokryvu (ekdyse) → svlečený členovec velmi zranitelný
 • vysoká pohybová aktivita → svalovina příčně pruhovaná
Orgánové soustavy
 • hlava, hruď, zadeček
Trávící soustava
 • oba konce (přijímací a vyvrhovací) - ektodermální (také se svlékají)
 • ústní ústrojí kousací, bodací, sací, lízací
 • → hltan
 • → jícen
 • → střední část entodermálního původu a bývá různě složitá
 • trávení členovců je mimobuněčné
Dýchací soustava
 • u malých členovců není zvláštní DS → dýchají celým povrchem těla
 • vodní členovci mají žábry
 • suchozemští členovci mají ektodermální vychlípeniny - vzdušné vaky, vzdušnice (tracheje)
Cévní soustava
 • vždy otevřená
 • bezbarvá hemolymfa - tekutina
 • trubicovité nebo vakovité srdce - vybíhá z ní jakási aorta
Vylučovací soustava
 • metanefridie
 • malpighické trubice - ústí do střeva
Nervová soustava
 • zauzlinová stavba typu žebříčkovité NS
 • nadhltanová zauzlina má funkci mozku
Smyslové orgány
 • chemoreceptory
 • mechanoreceptory
 • chordotonální ústrojí - založeno na principu strun - registruje vnitřní tlak a svalové napětí
 • fotoreceptory → různé typy očí : oční skvrny, miskovité oči, váčkovité oči, složené oči = fazetové oči (složeno z šestiúhelníkových autonomních očí - omatidium - každé má vlastní rohovku)
Rozmnožování
 • až na výjimky gonochoristi
 • častý pohlavní dimorfismus
 • vývin přímý i nepřímý
Systém
Skupina podkmenů: Bezkusadlovci (Amandibulata)
 • skupina bez vyvinutých ústních ústrojů
Podkmen: Klepítkatci(Cheliceraata)

(odučeno 13.1.2009)

 • 74000 druhů
 • první pár končetin - klepítka = chelicery
 • tělo:
  1. prosoma = hlavohruď
  2. opistosoma = zadeček
Třída: Hrotnatci (Merostomata)
 • „živoucí fosilie“
 • délka cca 60cm
 • mořští klepítkatci
 • žijí na dně, zahrabávají se do písku/bahna
 • tělo kryto plochým štítem
 • připomínají trilobity
 • prostoma - 6 párů končetin; první pár jsou chelicery
 • opistosoma - 6 párů; 5 z nich - lupenité žábry
 • na konci těla dlouhý hrot = telso
 • larvální stádium připomíná trilobita
 • Ostrorep americký - mexický záliv
Třida: Pavoukovci (Arachnida)
 • většina klepítkatců
 • vakovité/válcovité tělo
 • prosoma - 6 párů končetin:
  1. pár chelicery - zbraň
  2. pár pedipalpy - pohybová a hmatová fce.
 • opistosoma - bez končetin
 • Trávicí soustava
  • mimotělní trávení
  • ústní otvor - sací pumpa; příliš úzký na spolknutí vcelku
  • oběť stráví mimo tělo trávicími enzymy
  • rovné střevo se slepými výběžky
 • Dýchací soustava
  • plicní vaky nebo vzdušnice/tracheje
  • plicní vaky vyúsťují na povrch těla otvůrky - stigmaty
 • Vylučovací soustava
  • koxální/kyčelní žlázy
  • malpighické trubice
  • nefrocyty
 • Nervová soustava
  • gangliová
  • dominantní - podhltanová zauzlina
 • gonochoristé
Řád: Pavouci (Arachnida/Araneida)
 • předmět arachnofobie
 • 34 000 druhů
 • 0.5 - 90 mm
 • hlavohruď a zadeček spojeny tenkou stopkou
 • jeden pár plicních vaků
 • končetiny 10. a 11. článku jsou přeměněny ve snovací bradavky
 • bradavky jsou i na zadečku
 • chelicery duté a spojeny s jedovou žlázou
 • toxiny paralyzují NS
 • pedipalpy - makadla
 • 4 páry kráčivých končetin - na konci hřebínky s drápky pro pohyb na pavučině
 • Trávicí soustava
  • jednoduchá
  • hltan - sací pumpa, rovné střevo se slepými výběžky
 • 8 oček rozestavených, např. 4 na temeni a 2+2 po stranách
 • pohlavní dimorfismus:
  • samci jsou menší s delšími končetinami
  • zbarvení
  • samice robustnější
 • snášejí oplozená vajíčka opředená zámotkem
 • bez larválního stádia
 • Sklípkan huňatý
  • 6-10cm
  • hnědé chloupky
  • Brazílie, J Amerika
  • občas přicestuje omylem v přepravce s tropickým ovocem
 • Snovačka jedovatá
  • na přední strně opistosomatu má skvrnku
  • velmi jedovatý
  • Středomoří, Střední Asie
  • „Černá vdova“
 • Křížák obecný
 • svislá konstrukce pavučiny
 • Pokoutník domácí
  • v rozích místností vytváří kapsovité vodorovně uložené pavučiny kapsovitého tvaru
 • Vodouch stříbřitý
 • vytváří si obydlí pod vodou, kryto pavučinou (jako bublina pod vodou)
 • Slíďák tatarský
  • teplomilný, stepní druh pavouka (vzácně na J Moravě), největší Evropský pavouk (kolem 3cm)
  • noční živočich
  • žije v chodbičkách v podzemí
 • Slíďák tarentský
  • „tarantule“ → lidový tanec tarantela
 • Běžník kopretinový
  • drobní pavoučci, kteří se vyskytují hlavně na konci léta
  • nechají se pasivě unášet na svém vlákně ⇒ „babí léto“
 • Skákavka pruhovaná
  • žije na teplejších místech
  • na kořist se vrhá skokem

(hodina odučena 16.1.2009)

Řád: Roztoči (Acarina)
 • 1-20mm
 • 20 000 druhů popsáno
 • druhý nejbohatší řád pavoukovců
 • prosoma a opistosoma splývají ve vakovitý útvar
 • chelicery, neboli klepítka jsou prvním párem končetin klepítkatců, mohou se skládat ze dvou nebo tří článků
 • pedipalpi - druhý pár příústních končetin klepítkatců.
 • 4 páry končetin různě modifikovány
 • gonochoristi
 • embryonální vývin málo prozkoumán
 • po celém světě
 • dravci, býložravci i paraziti
 • Čmelík kuří
  • asi 0,7mm
  • napadá drůbež a saje krev
 • Klíště obecné
  • samice v nenasátém stavu asi 4mm, nasátá asi 10-11mm
  • sameček měří asi 2mm, dospělí samci potravu nepřijímají
  • živí se potravou hostiletů
  • dočasný parazit hostitelů
  • přenašečem virového onemocnění klíšťová encefalitida
  • přenašečem různých bakterií (např. lymská borelioza)
  • v listantých a smíšených lesech (do výšky asi 1m)
  • klíště zabodává chelicerami a nezakrucuje se (!)
 • Trudník lidský
  • 0,3-0,4mm velký
  • v mazových žlázách většiny lidí
 • Sametka zarděnkovitá
  • asi 2mm
  • jeho larvy se zavrtávají do kůže
  • → pupencovitá zarděnkovitá vyrážka
 • Skladozak moučný
  • asi 0,4-0,6mm
  • postrah skladišť obilí a mouky
  • ochrana spočívá v nasazení jiného dravého roztoče, jehož je skladokaz potravou
 • Peříčkovec domácí
  • malý roztoč, který žije v matracích a nábytku
 • Zákoška svrabová
  • 0,3-0,4mm
  • larvy se zavrtávají do kůže ⇒ parazitální onemocnění svrab
Řád: Šťíři (Scorpiones)
 • 1-18 cm
 • 1200 druhů
 • suchozemští pavoukovci
 • stepní a polopouštní biotopy
 • tvrdý chitinozní krunýř
 • článkované prosoma - 6 párů končetin
  1. malé klepítkovité chelicery
  2. mohutné pedipalpy
  3. 4 páry kráčivých končetin
 • přívesek posledního zadečkového článku - párová jedová žláza + jeden bodec
 • bez úhony snáší velmi velké dávky radioaktivity
 • Štír středomořský
  • 7 cm
  • jih Španělska/Francie, S Afrika
 • Veleštír obrovský
  • tmavý
  • suché tropy Z Afriky
 • Štír kýlnatý
  • Balkán, J Itálie, J Francie, Španělsko, S Afrika
  • zaznamenán i v okolí Slapů
Skupina podkmenů: Kusadlovci (Mandibulata)
 • liší se od Amandibulat:
  1. v přední části hlavy mají jeden (vzdušnicovci) nebo dva páry (Korýši) článkovaných tykadel
  2. další tři páry končetin přeměněny v ústní ústrojí:
   • 1 pár - kusadla (mandibuly)
   • 2 páry - čelisti (maxilly)
  3. jeden pár složených fazetových očí, které mohou být složeny až z 12000 omatidií
 • 2 podkmeny
Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata, Unirannia)
 • nejvíce druhů vůbec
 • 906 000 druhů popsáno
 • 0.2mm - 33cm
 • primárně suchozemští
 • na hlavě mají jeden pár tykadel a ústní ústrojí (kousací - složeno z páru kusadel, čelistí a jeden spodní pysk)
 • dýchání zajišťují vzdušnice=tracheje - ektodermální vchlípeniny pokožky - rozvětvené systémy trubic a trubiček
 • průduch=stigma
Třída: Chvostoskoci (Collembola)
 • 0.25-10mm
 • půdní živočichové
 • skákací vidlice a závěsné zařízení
 • kousací ústí ústojí ponořeno do ústní dutiny
 • jednoduché oči
 • zástupci:
  • mákovka vodní
  • larvěnka obrovská - matná šedomodrá barva
Třída: Hmyz (Insecta)
 • ústní ústrojí roste na hlavě
 • 0.2mm - 33cm
 • 890 000 druhů
 • heteronomě segmentované tělo: hlava, hruď, zadeček
Hlava (caput)
 • vzniká ze 6 článků
 • nese 1 pár složených očí
 • až 4 jednoduchá očka
 • 1 pár mnohočlánkových tykadel - bývají různě tvarovaná (např. nitkovitá, speřená, hřebenitá)
 • na hlavě se nacházejí smyslová ústrojí, zejména citové a hmatové
 • kousací ústní ústrojí
  • horní pysk
  • 1 pár tykadel
  • 1 pár čelistí
  • spodní pysk s pyskovými makadly
  • (slinné žlázy)
  • může být pozměněn na sací, lízací, bodací, … ústrojí
Hruď (thorax)
 • 3 články
  1. předohruď
  2. středohruď
  3. zadohruď
 • každý článek nese jeden pár článkovaných končetin ⇒ 6 končetin
  1. kráčivé končetiny
   • kyčel
   • příkyčlí
   • stehno
   • holeň
   • chodidlo
  2. mohou být přeměněny na hrabavé, plovací, uchopovací, skákací, … končetiny
 • ze středohrudi a zadohrudi vyrůstá jeden pár křídel ⇒ 4 křídla - vychlípeniny pokožky, které jsou vystuženy systémem žilek
 • modifikace křídel 1. páru křídel:
  1. v krovky
  2. v krytky
  3. polokrovky
 • křídla jsou většinou blanitá, která mohou být porostlé chloupky nebo šupinkami
Zadeček (abdomen)
 • v embryonálním stavu se zakládá z 12 článků
 • u dospělého hmyzu zanikají
 •  kopulační orgány
 • tělo hmyzu kryto pokožkou z jednovrstevného epitelu, pokryt vícevrstevnou kutikulou (bílkoviny, vosky, chitin)
Orgánové soustavy
 • Trávicí soustava
  • přední část - ústní otvor, hltan, jícen, vole, žvýkací žaludek
  • střední část - trubicovitá - klkovité výběžky
  • zadní část - vstupní část, střevní část, konečník, řitní otvor
 • Vylučovací soustava
  • malpigické trubice - ústí v oblasti vstupní části - 2-200
 • Cévní soustava
  • otevřená, na hřebetní straně těla
  • hřbetní céva → má funkci jakéhosi trubicovitého srdce
  • hemolymfa - bezbarvá
 • Dýchací soustava
  • tracheální systém - vzdušnicový
 • Nervová soustava
  • gangliová žebříčkového typu
  • funkci mozku má nadhltavnová a podhltanová zauzlina
  • funkčně spojen se smyslovými soustavami
 • Smyslové orgány
  • zrakové orgány
   • jednoduché oči, bývají na hlavě - větišinou na oblasti čela nebo temene
   • složené oči - složeny až z 30 000 omatidií (relativně samostatné oko) - umožňuje mozaikovité vidění
  • mechanoreceptory
  • chemoreceptory
  • hygroreceptory
  • termoreceptory
  • vnímání zvuků a změn vnitřního tlaku - chordotonální orgány a tympanální orgány
 • Rozmnožování:
  • Pohlavní orgány - gonochorismus ⇒ samci mají párovitá varlata → párovité chámovody → nepárový chámomet → kopulační orgán; vaječníky → vejcovod
  • vnitřní oplození
  • partenogeneze (také samobřezost nebo pannobřezost) znamená vývin nového jedince z samičího vajíčka neoplozeného samčí pohlavní buňkou
  • z vajíček se líhnou larvy - liší se od dospělých = imago
  1. vejcorodost (oviparie)
  2. živorodost (viviparie)
  3. vejcoživorodost (ovoviviparie)
  • ekdyse - svlékání
  • larva se přeměňuje v imago
   1. nedokonalá proměna (heterometabolie) - dochází přímo po posledním larváním instaru k přeměně na imago (nekuklí se)
   2. dokonalá proměna (holometabolie) - poslední larvární instar je zakulení → z kukly se později vyvine imago
  • označení pro nedospělá stádia
   • nymfa (=najáda) - nemá plně vyvinutá ústa a pohlavní ústrojí (kobylka, saranče)
   • larva
   • houesenka
   • atd…
 • hormonální soustava
  1. v hlavě - hormony vylučují některá ganglia
  2. v předohrudi - předohrudní žláza, přídavná tělíska
  • aktivační hormon
  • hormon svlékací (ekdyson)
  • juvenilní hormon - vylučuje se dokud trvá nedospělé stádium larvy
  • fermon
Systematika
Řád: Šupinušky (Thynasura)
 •  1-2 cm
 • na vlhkých místech, pod kameny, v humusu, atd.
 • rybénka domácí
  • bojí se světla
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
 • jeden z nejrozsáhlejších hmyzích řádů
 • asi 100 000 druhů
 • ústní ústrojí kousací se silnými kusadly
 • dva páry blanitých křídel - druhý pár menší
 • proměna dokonalá
 • základní dělení na štíhlopasé a širopasé
 • ploskohřbetka smrková - ve smrkových lesích
 • lumek velký - samička má na konci zadečku dlohé kladélko - kladou vajíčka do hostitelů
 • lumek žlutonohý - kladou vajíčka na běláskovité
 • žlabavky - kladou vajíčka do rostlinných pletiv ⇒ hálka
 • mravenci
  • drobný hmyz
  • má lomená tykadla
  • společenský, sociální hmyz,
  • morfologicky odlišné kasty
   1. dělnice - mají různou úlohu
   2. samička, královna, matka - jednorázové oplodnění
   3. křídlatí samci - po spáření zahynou
  • nejpočetnější jsou samičky bez vyvinutého rozmnožovacího ústrojí - dělnice
  •  drobnější mravenci mývají žihadlo
  • mravenec lesní-staví mraveniště, všežravec
  • mravenec dřevokaz-Ferda Mravenec
  • mravenec drnový
 • sršeň obecná (ženský rod) - vosa, hnědo-zlutě zbarvený zadeček připojen stopkou; štíhlopasý blanokřídlí hmyz
 • vosa útočná - staví hnízda v zemi
 • vosa obecný - papírovité hnízdo pod zemí (na stopce)
 • širopasé: čmelák rolní, čmelák zemní,
  • včela medonostná - užitkový společenský hmyz; opylovači;
   • med(=energeticky bohatá potrava pro krmení larev) je potravou pro včelí larvy,
   • vosk - stavební materiál pláství (šestiboké komůrky, kde se mohou kuklit larvy)
   •  propolis - látka, která slouží jako obrana hnízda
   • včelí jed - farmacie
   • mateří kašička - bohaté na hmyzí hormony
Řád: Blechy (Aphaniptera)
 •  drobný parazitický hmyz
 • 1-7mm
 • z boku sploštělé tělo
 • bezkřídlé
 • zadní pár nohou je skákací
 • bodavě-sací ústní ústrojí
 • ekotparazité, živící se krví
 • proměna dokonalá
 • blecha obecná - parazituje hlavně na člověku, doskočí asi 30 cm
 • blecha morová - vnější parazit hlodavců
 • blecha obrovská - parazit krtka
 • blecha holubí, blecha slepičí, blecha kočičí, blecha psí
Řád: Brouci (Coleoptera)
 • nejbohatší hmyzí řád
 • asi 300 000
 • 1mm - 15cm
 • složené oči; někteří brouci mají i jednoduchá očka
 • tykadla různého tvaru
 • ústní ústrojí kousací
 • heteronomní hruď
 • přední pár křídel sklerotizován ⇒ přeměněn v krovky
 • druhý pár křídel blanitý - schován pod krovkami
 • kráčivé nohy různého tvaru
 • zadeček maximálně s 8 článků
 • oviparní - vždy kladou vajíčka → vývin larev → kuklí se ⇒ proměna dokonalá
 • obvykle 3 larvární instary
 • primárně suchozemský hmyz
 • velký rozdíl v larvách a imazích
 • dravci, mrchožrouti
 • druhtoně se někteří brouci přeměnili na vodní - např. potápníci
Podřád: Masožraví (Adephaga)
 • svižník polní - suchá, výslunní místa; rychle se pohybuje
 • střevlík měděný - červeno-hnědá kovová barva; také se rychle pohybuje
 • střevlík fialový - v lesích
 • krajník pyžmový - kolem 3 cm, požírá housenky; chráněný
 • střevlík zlatolesklý
 • střevlíčci
 • potápníci:
  •  potápník roubený - tmavě hnědé lesklé krovyky s typickým lemováním, asi 3 cm
Podřád: Všežraví (Polyphaga)
 • vodomil černý - kolem 5 cm, primárně suchozemský ⇒ kuklí se na souši
 • hrobařík obecný - podlouhlý asi 2 cm
 • drabčík zdobený - velká hlava a velká kusadla, zkrácené krovky, podobný mravenci
 • roháč obecný - larvy potřebují ztrouchnivělé dubové dřevo, výrazný pohlavní dimorfismus, asi 8 cm
 • vrubounovité = scarabeité
  • chrobák velký - černě lesklé krovky
  • vruboun posvátný - posvátný africký brouk
 • zlatohlávek hladký - zlato-zelený lesklá barva, na okrajích lesů
 • nosorořík kapucínek - nápadný chitinozní roh na hlavě
 • chroust obecný - nápadný brouk, ožírá listnaté stromy, larvy se kuklí v půdě asi 3-4 roky
 • krasec měďák - u nás např. v borových lesích
 • kovaříci - protáhlí štíhlí brouci , šedý, zelenavý, …
 • světluška menší - pohlavní dimorfismus, samice bezkřídlé a bez krovek, na konci zadečku svítivý políčka, žluto-zelené studené světlo
 • kožojed obecný - žere vlnu, přírodní vlákna, vycpaniny
 • pestrokrovečník mravenčí
 • slunéčko sedmitečné - hnědé nebo červenohnědé krovky na kterých je 7 černých teček
 • řetězník očkovný = slunéčko velké = slunéčko dvaadvacetiteečné
 • slunéčko dvoutečné - červené a černé tečky nebo černé a červené tečky
 • slunéčka jsou dravé, vypouštějí nažloutlou jedovatou tekutinu na odpuzení predátorů
 • potemník moučný - larvy moučný červi
 • majka fialová - krátké krovky a jsou velmi jedovatí, vypouštějí jedovatý alkaloid kantharidin
 • tesařík obecný, tesařík obrovský, tesařík alpský, tesařík piluna - dlouhá tykadla, asi 5 cm, vázány na staré dubové porosty
 • mandelinka nádherná, mandelinka topolová, mandelinka bramborová
 • lýkožrout smrkový, lýkožrout jedlový
Řád: Chrostíci (Trichoptera)
 • malý až středně velký hmyz
 • kousací nebo lízací ústní ústrojí
 • dva páry křídel pokryté štětinkami nebo chloupkami
 • zadní křídla větší než přední
 • samice kladou vajíčka do vody - vývoj ve
 • postava s Ferdy Mravence
 • proměna dokonalá
 • potrava ryb
 • chrostík velký
 • chrostík kostníkový
Řád: Dvoukřídlí (Diptera)
 • malý až středně velký hmyz
 • vyvinutý pouze první pár křídel
 • druhý zakrněn a přeměněn v kyvadélka = haltery
 • ústní ústrojí sací, bodavě-sací, lízací
 • proměna dokonalá
 • samice bývají živorodé, vejcorodé nebo vejcoživorodé
 • larvy jsou beznohé
 • tiplice zelná - vypadá jako velký komár
 • Anofeles čtyrskvrnný - přenašeč malárie
 • komár pisklavý - obecně rozšířen
 •  ovád hovězí - bodavě-savé ústní ústrojí - samice napadají teplokrevné živočichy, samci se živí rostlinnými šťávami; zavalitý hmyz
 • vrtule třešňová - moucha s kropenatými křídli, klade vajíčka na třešně
 • octomilka obecná - má obří chromozomy které se velice dobře studují
 •  bedlopitky - larvy způsobují „červivost“ houbových plodnic
 •  střeček hovězí - jeho larvy napadají koně nebo hovězí a zavrtávají se do podkožního vaziva → vyvíjejí se → bolesti zvířete → šance pro patogenní organismy
 •  masařka obecná - na organických zbytcích
 •  moucha domácí - v lidských obydlích, lízací ústní ústrojí (!!NEBODÁ!!)
 •  bodalka stájová - živí se krví
Řád: Jepice (Ephemeroptera)
 •  1-6cm
 • 2 páry blanitých křídel
 • imaga žijí krátkou dobu během níž nepřijímají potravu
 • samice líhnou do vody → najáda ⇒ nedokonalá proměna (potrava ryb)
 • jepice obecná - žijí asi 3 dni, najády 2 roky
Řád: Kudlanky (Mantodea)
 • protáhlé tělo, kousací ústrojí, přední končetiny → uchopovací nohy
 • dravý teplomilný hmyz
 • kudlanka nábožná - vzácně na J Moravě
Řád: Motýli (Lepidoptera)
 • asi 110 000 druhů
 • rozpětí křídel: 3mm - 30cm
 • velké složené oči
 • sací ústní ústrojí
 • 2 páry křídel, pokryty barevnými chloupky a barevnými šupinami - barveny pigmenty
 • proměna dokonalá
 • larvy = housenky - kousací ústní ústrojí
 • suchozemský hmyz
 • mol šatní - housenky žerou oděvní součásti z přírodních materiálů
 • obaleč jablečný - housenky jsou narůžovělé, způsobuje červivost jablek
 • píďalka angreštová - jemně skvrnitá křídla
 • píďalka zelenopláštník
 • lišaj smrtihlav - teplomilný
 • lišaj pryžcový
 • lišaj oleandrový
 • lišaj šeříkový
 • lišaj babí oko
 • dlouhozobka svízelová
 • martináč hrušňový - rozpětí asi 15 cm
 • bourec morušový - živý se morušovníkovým listím
 • bechyně mniška
 • stužkonoska modrá
 • stužkonoska topolová
 • přástevník medvědí

13.2.2009

 • okáč zední - většinou hnědě zbarvené
 • okáč bojínkový
 • perleťovec stříbropásek - svrvhní strana tmavá a spodní světlá (jako negativ svrchní)
 • bělopásek topolový
 •  batolec duhový
 •  babočka bodláková, babočka admirál - tažný motýl, babočka paví oko, babočka kopřivová, babočka jilmová, babočka osiková, babočka bílé C
 • ohniváček celíkový, modrásek …
 •  otakárek fenyklový - potravou jsou myříkovité rostliny - fenykl, kopr, atd.
 •  otakárek ovocný
 • jasoň červenooký - bělavá poloprůsvitná křídla
 • pestrokřídlec podražcový
 • bělásek zelný
 • žluťásek řešetlákový - patří do čeledi běláskovitých
Řád: Ploštice (Heteroptera)
 • až 10cm, ale ve většině případů drobné
 • suchozemské i vodní
 • ústní ústrojí bodavě-sací
 • dva páry křídel - 1. pár přeměněn v polokrovky
 • nohy ploštic - kráčivé, plovací, hrabací, skákací
 • proměna nedokonalá
 • splešťule blátivá - na konci zadečku má dýchací trubici, žije ve stojatých vodách
 • znakoplavka obecná - žije ve stojatých vodách, plave na znak, zásobu vzduchu má na břišní straně těla
 • štěnice domácí - parazit člověka, bodavě-savé ústní ústrojí, aktivní hlavně v noci
 • ruměnice pospolná - červené polokrovky kapkovitého tvaru mají uprostřed černou tečku
 • kněžice zrnitá - hodně placaté a široké tělo
 • kněžice trávozelená
 • kněžice páskovaná - červeno-černě páskovaně pruhovaná
 • zákeřince červená - dravec
 • mohutnatka evropská - do 10 cm, vodní
 • bruslařky
 • vodoměrky
Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)
 • 2-250mm
 • složené oči, mohutné kousací ústrojí
 • zadní křídla jsou blanitá
 • 1. pár končetin - přizpůsobena ke skákání
 • samice má na zadečku kladélko - dutá trubice
 • nymfy se podobají imagům, ale nemají křídla
 • kobylka zelená - dlouhá tykadla, silná kusadla, samci cvrkají = stridulijí - tření předních křídel o sebe; dravec
 • cvrček polní - černé lesklé zavalité tělo, striduluje, na suchých místech vyhrabává chodbičky
 • krtonožka obecná - zavalité tělo, přední nohy hrabavé, žije pod zemí → může narušit kořenový systém
 • saranče modrokřídlá - šedohnědá
 • saranče vrzavá - pruh na zadních křídlech
 • saranče stěhovavá
  1. soliterní forma → žije osamoceně
  2. gregarická forma → združují se do hejn
Řád: Síťokřídlí (Neuroptera)
 • 2 páry blanitých křídel s hustou žilnatinou
 • kousací ústní ústrojí
 • larvy jsou dravé a mají mimotělní trávení
 • mravkolev běžný - (postava ve Ferdovi Mravencovi)
 • zlatoočka skvrnitá - významný predátor mšic
Řád: Škvoři (Dermaptera)
 • na zadečku má cerky - klíšťky, sloužící ke skládání křídel
 • škvor obecný - noční všežravec, samice setrvávají určitnou dobu u vajíček a vylíhlích nymf
Řád: Stejnokřídlí (Homoptera)
 • zpravidla drobý hmyz
 • 2 páry blanitých křídel
 • bodavě sací ústní ústrojí - sají šťávu z rostlin - bohatá na sachridy
 • nedokonalá proměna
 • cikáda viniční - vzácně na J Moravě - teplomilný hmyz, striduluje
 • pěnodějka obecká - nymfy žijí v pěnovitém otvoru na rostlinách - do kapky vody fouká , dokud kapnu nenapění - poté tam naklade vajíčka
 • mšice - křídla blanitá s redukovanou žilnatinou, na konci zadečku mají tekutinu s vysokým obsahem glukozy → medovice - odebírají mravenci
  • složitý vývin - část vajíček přezimuje - na jaře - nymfy → živorodé samice - nepotřebují samečky = jsou partenogenetické - opakuje se líhnutí na hostitelských roslinách - objevují se křídlaté samice - na konci se objevují nymfy ve který jsou samci i samice → spáření → nakladou nymfy, které přezimují
  • mšice maková
  • mšice zelná
  • vlnatka krvavá - tělo zbarveno červeně
  • puklice švestková - škodí na švestkách - samice mají voskovitý štítek
Řád: Švábi (Blattaria)
 • 2mm-11cm
 • sploštělé tělo
 • obvykle 2 páry křádel a kousací ústní ústrojí
 • samice klade vajíčka do schránky = ootéka
 • proměna nedokonalá
 • šváb obecný - v zanedbaných domácnostech, teplomilný, noční
 • šváb americký - používá se jako laboratorní zvíře
Řád: Vážky (Odonata)
 •  2-13 cm
 • velké složené oči
 • 2 páry složených křídel
 • z vajíček se líhnou nymfy, které žijí dravě ve vodě
 • vývoj trvá 1-5 let
 • nedokonalá proměna
 • motýlice obecná - vyskytuje se v blízkosti vod
 • šídlo královské - kovově modro-zeleno lesklé tělo
 • vážka plozská - dorzoventrálně sploštělý zadeček
Řád: Všekazi (Isoptera)
 • termiti
 • 2-20 mm
 • tzv. společenský hmyz
 •  polymorfní kasty
  1. reproduktivní
  2. sterilní
 • termitiště
 • nediferencované nymfy (podle potravy se z nich vyvíjí kasty)
 • teplomilní - nejjižnější Evropa
 • extrémní žravost
Řád: Vši (Anoplura)
 • ektoparazité savců → živí se krví
 • ústní ústrojí bodací a sací
 • vši jsou bezkřídlé
 • přenášejí patogenní mikroorganismy
 • Rozmnožování: samice kladou vajíčka (=hnidy) → líhnou se nymfy → mnoho instarů → ukončeno svlékáním → přeměna v imago
 • veš dětská - parazit výhradně v ovlasené části hlavy
 • veš šatní - v záhybech šactva a prádla
Podkmen: Žabernatí (Branchiata)
 • 0,14mm - 60cm
 • asi 20 000 druhů
 • dýchají žábrami
 • dva páry tykadel
Třída: Korýši (Crustacea)
 • rozeklané článkované končetiny
 • hlava, hruď, zadeček
 • hlava splývá s 1 nebo 2 hrudními články v hlavohruď
 • 2 páry tykadel
  1. antenuly
  2. antény
 • kusadla, 2 páry čelistí
 • hřebetní štít karapax - bývá inkustován
 • zbytek těla kryt kutikulou v různé míře inkrustovanou
 • TS: ústné otvor → hepatopankreatické žlázy → řitní otvor
 • DS: malý korýši celým povrchem těla, větší korýši mají žaberní pupeny
 • CS: otevřená, srdce buď vakovité nebo dlouhé trubicovité - uloženo v osrdečníku
 • VS: metanefridie vyusťující na bázi tykadel nebo na bázi druhé čelisti
 • NS: žebříčkovitá (tendence ke splývání gangilí
 • Smyslové orgány:
  • mechanoreceptory — na tykadlech
  • chemoreceptory — na antenulách
  • statocysty — na bázi antenul (miniaturní tělísko — statolit — zrnko písku — musí být získáno z vnějšího prostředí)
  • pohárkovitá očka (larvy)
  • složené fazetové oči na stopkách (dospělci)
 • s výjimkou přisedlých forem gonochoristé
 • častý pohlavní dimorfismus (velikost klepet, těla, …)
 • samice kladou vajíčka bohatá žloutkem
 • vajíčko → larva (nauplius) → metanauplius → postupným svlékáním se mění v dospělce
 • potrava: rostliny i živočichové, žijící i odumřelé organismy
Podtřída: Žábronožky (Anostraca)
 • chybí karapax
 • 1-7cm
 • 145 druhů
 • protáhlé tělo, zboku zploštělé
 • plavou „na znak“
 • sladkovodní
 • větší počet nožiček s vnějšími žábrami
 • žábronožka sněžní
  • žlutooranžové zbarvení
  • výskyt — periodické sladkovodní tůně
 • žábronožka severská
  • glaciální relikt v tatranských ledovcových jezerech
Podtřída: Lupenonžci
 • 0,2mm-10cm
 • mají karapax
 • listonoh jarní
  • na konci těla furkální vidlice
  • v periodických tůních
 • listonoh letní
  • až 10cm
 • škeblovky
  • dvouchlopňový karapax
  • několik milimetrů
 • perloočky
  • několik milimetrů
  • potrava ryb
  • jedno složené očko hravých barev
  • partenogeneze — vývoj neoplozeného vajíčka v zárodek
Podtřída: Lasturnatky (Ostracoda)
 • dvouchlopňový karapax
Podtřída: Klanonožci (Copepoda)
 • buchanka obecná
Podtřída: Kapřivci (Branchiura)
 • oválný karapax
 • dočasní parazité ryb
 • kapřivec kapří
  • parazit kaprovitých ryb
  • živí se krví a tkáňovým mokem
  • větší počet kapřivců může způsobit znatelné ranky → infekce
Podtřída: Svijonožci (Cirripedia)
 • výhradně mořští
 • pevně přisedlí
 • karapax má na vnější straně destičky z CaCo3
 • mnohočlánkované nohy
 • většinou hermafroditi
 • vilejš stvolnatý
 • svijonožec přílivkový
  • vypadá jako kuželovitá sopka
Podtřída: Rakovci (Malacostrata)
 • 1mm-60cm
 • 14 000 druhů
 • vytváří pevný krunýř
 • 21 článků: hlava 6, hruď 8, zadeček 7
 • 5+8+6 párů končetin
Řád: Desetinožci (Decapoda)
 • karapax srůstá se všemi hrudními články
 • dvě varianty tvaru těla — typ raka (podlouhlý karapax) a typ kraba (širší, oválný karapax)
 • maxily 2. páru končetin zajišťují stálý proud vody omývající žábry
 • první 3 páry hrudních končetin — čelistní nožky
 • minimálně jeden pár hrudních končetin (od 4.) má na konci klepeta
 • klepeta mnohdy nesouměrná
 • gonochoristé
 • většinou mořští
 • obrana — klepeta, pevný inkrustovaný krunýř
 • některé druhy vyhledávají opuštěnou schránku mořského plže (rak poustevníček)
 • kreveta baltská
  • asi 10cm
  • poloprůsvitná
  • v Baltském moři, severním Atlantiku
  • předmět lovu
 • garnát obecný
  • 5-8cm
  • v mořích západní Evropy
  • předmět lovu
 • langusta obecná
  • 45cm, 8kg
  • červenožlutě pruhované antény delší než tělo
  • Atlantský oceán, Středozemní moře
  • předmět lovu
 • humr evropský
  • 60cm
  • dožívá se až třiceti let
  • asymetrická klepeta
  • Atlantský oceán, Středozemní moře
 • rak říční
  • samec 15-25cm, samice 12cm
  • šedá-olivová barva
  • čisté řeky a rybníky s prokysličenou vodou
  • úbytek populace — račí mor (19. st.), norkové, znečištění
 • rak kamenáč
  • asi 8cm
  • široká klepeta
  • v podhorských kamenitých říčkách a potůčcích
  • velmi vzácný
 • rak bahenní
  • mírně pružný karapax
 • rak poustevníček
  • malá inkrustace karapaxu
  • vyhledává opuštěnou ulitu mořského plže
  • do ní ukryje zadeček a cestuje s ní
 • krab obecný
 • krab říční
  • klepeta s chitinózními chloupky
  • původ — Čína
 • velekrab japonský
  • malé tělo, dlouhé nohy
  • rozpětí až 3m (včetně končetin)
Řád: Stejnonžci (Isopoda)
 • mořští, sladkovodní i suchozemští
 • dorzoventrálně zploštělé tělo
 • 1cm, asi 1300 druhů
 • nemají karapax
 • hlava srůstá s prvním hrudním článkem
 • přizpůsobení suchozemskému způsobu života:
  • více tuchu v kutikule → obrana proti vysychání
  • ukrývají se ve vlhkém prostředí → ochrana proti přehřátí
  • dýchací orgány schopny absorbovat vzdušný kyslík
 • beruška vodní
  • ve stojatých vodách
 • stínka zední
  • do 2cm
  • pod kůrou, ve spadaném listí, …
 • stínka obecná
  • asi 1cm
 • svinka obecná
  • při ohrožení se svinuje do kuličky
Podkmen: Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)
 • primitivní vodní členovci
 • z prvohorních fosilií
 • asi 4000 druhů
Třída: Trilobiti (Trilobita)
 • 2-7cm (max. 75 cm)
 • tělo je členěno na 3 části:
  1. hlava
  2. trup
  3. pygidium
 • tři vertikální laloky (lalok=lobus ⇒ tri+lobus=trilobiti)
 • mělká pobřežní moře
 • někdy slepý jinak oči složené
 • dvouvětevné končetiny
 • chitinozní pokryv těla
 • podmínky fosilisace:
  • jemnozrnný sediment (bahenní kal) brzy po zemření
  • saprofitické bakterie → rozklad měkkých částí těla
  • dovnitř pronikají roztoky → vysrážení solí (limonitu, křemene, CaCo3) → vzniká výplň = jádro
  • paleontologie
Kmen: Drápkovci (Onychophora)
 • velikost: 5-15cm
 • 90 druhů
 • suchozemští živčichové vypadající „housenkovitě“, „členovcovitě“
 • mají homonomní segmentaci těla = stejnocenné články (velký počet stejně vypadajících článků)
 • neoddělená hlava s kusadly
 • povrch těla pokryt chitinovou kutikulou
 • mnoho párů panožek s drápky
 • VS : párovité metanefridie
 • DS : Keříčkovité vzdušnice
 • CS : otevřená, trubicovité srdce
 • NS : párová nadhltanová uzlina
 • gonochoristi s přímým vývinem
 • vlhká lesní stanoviště na J polokouli
 • dravci
Zástupci
 • drápkonoš kapský
Kmen: Jazyčnatky (Linguatulida, Pentastomida)
 • parazité
 • velikost: 1-6 cm (vzácně 16)
 • 80 druhů
 • žijí v dutinách čelních a čelistních kostí psovitých šelem
 • v plicích velkých plazů a ve vzdušných vacích ptáků
 • článkované tělo: krátká přední část - ústa a 2 páry drápků, dlouhá červovitá zadní část
 • tělo kryto pokožkou s chitinozní kutikulou
 • tělo pozměněno k parazitickému způsobu života
 • gonochoristi s nepřímým vývinem
Zástupci:
 • jazyčnatka tasemnicová - žije v dutinách lebečních kostí psů, lišek a vlků
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
 • homonomní článkování (segmentace) = stejnocenné články
 • velikost: 2-10 mm (až 3 m)
 • 17 000 druhů
 • triblastika → coleomata
 • Tělo:
  • jednovrstevná pokožka (epidermis) - navenek ještě kutikula
  • kožně svalový vak - fce: pohyb
  • NS: žebříčkovitá , v přední části těla- podhltanová a nadhltanová zauzlina spojeny obhltanovou smyčkou (prstencem) → vybíhají 2 břišní pruhy - spojeny příčnou spojkou (komisury)
  • statocysty
  • chemoreceptory
  • občas jednoduché oči
  • CS: uzavřená, hřbetní (krev odzadu dopředu) a břišní céva (zpředu dozadu)
  • VS: metanefridie
  • TS: prostupuje celým tělem
  • DS: někteří nemají žádnou ⇒ celým povrchem těla, vodní kroužkovci - žábry(keříčkovité vychlípeniny)
  • RS: gonochoristi, hermafroditi, mořští - i vývoj přes larvu (trochofora)
 • výskyt: moře, sladké vody, suchozemské
Třída: Mnohoštětinatci (Polychaeta)
 • asi 13 000 druhů
 • převážně mořští
 • parapodia = kuželovité výrustky, kde jsou štětinky s žábrami
 • rozmnožování: gonochoristi → trochofora(pokročilejší gastrula) → (segmentace=článkování) → dospělý jedinec
zástupci
 • nereidka hnědá (dravá)
 • afroditka plstnatá
 • palolo zelený (rozmnožovací cyklus synchronizován s měsíčními fázemi, larva=trochofora)
 • rournatci (paraziti mušlí)
Třída: Opaskovci (Clitellata)
 • nemají parapodia
 • clitellum=rozmnožovací opasek
 • bahno, půda, voda
 • hermafroditi s přímým vývinem
Podtřída: Máloštětinatci(Oligochaeta)
 • 7-600 článků se šětinkami
 • CS: uzavřená
zástupci:
 • žížala obecná (9-30 cm, tmavě růžová barva břišní část světlejší s prosvítající břišní cévou, opasek)
 • žížala hnojní (masitě červená barva, při podráždění vylučuje zapáchající sekret)
 • Megaskolides australis (3m)
 • žížalice pestrá (na stromech)
 • nitěnky
Podtřída: Pijavice (Hirudinea)
 • dorzoventrálně sploštělé tělo bez štetin, každý článek na povrchu segmentován
 • vnější parazité
 • v oblasti ústního otvoru slinné žlázy→hirudin zabraňující srážení krve
 • hermafroditi
zástupci:
 • chobotnatka rybí
 • pijavka lékařská(10-15cm)
Kmen: Želvušky (Tardigrada)
 • velikost: 0.05-1.2 mm
 • 400 druhů
 • článkovaní mikroskopičtí živočichové
 • válcovité protáhlé tělo se 4 páry krátkých komolcovitých panožek s 2 a více drápky
 • tělo kryto pokožkou s chitinovou kutikulou
 • NS: nadhltanová zauzlina s očními skvrnami, 2 nervové provazce
 • Vnitřní orgány pozměněni díky parazitismu
 • anabióza = obranný stav ( vydrží -271°C ~ +100°C)
 • gonochoristi s přímým vývinem
Zástupci:
 • želvuška dlouhovlasá
 • medvíďátko obecné
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
 • prvoústí živočichové s coelomovou tělní dutinou, nečlánkovaná celomata
 • fosilie - důkaz o existenci měkkýšů v kambriu
 • velikost 1mm - 1m, 130 tis. druhů
 • tělo většinou tvořeno z větších částí
  • svalnaté noha - pohyb po břišní straně těla
  • hlava
  • útrobní vak - uložení vnitřních orgánů, plášť - kožní ochrana útrobního vaku, žlázové buňky vylučující CaCO3
 • povrch těla pokryt slizovou pokožkou
 • pohyb - kožně svalový vak (hladká svalovina, hlavonožci - příčně pruhovaná svalovina)
 • nevyskytuje se sluchové ústrojí
 • statocysty
 • vodní měkkýši - chemoreceptory (osfradium) - vyhodnocování složení vody
 • NS: gangliová - párová ganglia
 • CS:
  • otevřená
  • srdce - uloženo v osrdečínku, 1 komorové, 1 - 4 síně
  • krevní tekutina
   • hemocyanin - centrální atom = Cu
   • hemoglobin - centrální atom = Fe
 • DS:
  • vodní měkkýši - žábry
  • suchozemští měkkýši - plicní vak
 • TS:
  • ústní dutina → hltan → jícen → žaludek → střeva → konečník
  • hepatopankreas - slinivkojaterní žláza (fce jater a slinivky)
 • VS: metanefridie
 • R:
  • původně gonochoristé - zůstal u hlavonožců a většiny mlžů
  • hermafrodité - část mlžů, někteří plži
  • vyskytuje se vývin přímý i nepřímý
 • žijí v moři, ve sladkých vodách, část je suchozemská
Podkmen: Paplži (Amphineura)
 • ploché, dorsoventrálně zploštělé tělo, podlouhle vejčité
 • plášť - silná kutikula s vápenatými šupinami, ostny, destičkami
 • mořští živočichové
 • gonochoristé s nepřímým vývojem
Třída: Červovci (Aplacophora)
 • protáhlé tělo
 • žijí na mořském dně
Třída: Chrousnatky (Placophora)
 • dorsoventrálné zploštělé tělo
 • žijí v příbojové zóně přisedlé k podkladu
Zástupci
 • chrousnatka středomořská
Podkmen: Skořápkovci (Schránkovci; Conchifera)
 • vápenatá schránka, druhotně chybějící
Třída: Hlavonožci (Cephalopoda)
 • největší, nejdokonalejší měkkýši
 • tělo
  • hlava - koncentrace nervových ganglií; komorové oči; statocysty
  • trup
 • noha přeměněna na ramena a nálevku
 • pohyb pomocí ramen (příčně pruhovaná svalovina) a ploutevní části
 • únikový pohyb - nasátí vody nálevkou → reaktivní pohyb; žlázy vypouštějí barvivo
 • TS: zobákovité čelisti, radula, sliny (toxiny, enzymy) → jícen → vole → žaludek → střeva s několika uzly → vyústění
 • krevní výdutě; srdce v osrdečníku
 • krevní barvivo - hemocyanin - volně vázáno na krevní plazma
 • žábry vyčnívají do plášťové dutiny
 • VS: párovité ledviny
 • gonochoristé s přímým vývojem; výrazný pohlavní dimorfismus
 • hektokoktylové rameno - obsahuje spermatofor
Zástupci:
 • loděnka hlubinná (Nautilus pompilius)
 • sépie obecná - pod kůží - oválná vápenatá destička → tzv. sépiová kost
 • chobotnice pobřežní - 8 stejně dlouhých ramen
 • Octopus macropus - častý výskyt ve středomoří
 • argonaut pelagický
 • Architeuthis (krakatice) - patrně největší bezobratlí živočichové; loveni vorvani; obyvatelé velkých hloubek
Třída: Mlži (Bivalvia, Lamellibranchiata)
 • měkké bilaterálně souměrné tělo
 • složeni s trupu a nohy; hlava redukována
 • tělo kryto dvouchlopňovým pláštěm - lastury
 • na hřbetě lastury - vaz (ligumentum)
 • lastury uzaviratelné jedním nebo dvěma svěrači
 • tělní svalovina - převážně noha
 • TS: ústní dutina → hltan → jícen → válcovitý žaludek → hepatopankreas → střevo s několika kličkami → vyvrhovací otvor
 • CS: otevřená
 • DS: žábry
 • VS: pár metanefridií
 • NS: gangliová, respektuje bilaterální souměrnost těla; ganglia - mozkové, nožní, útrobní
 • statocysty
 • gonochoristi i hermafroditi
 • larva - glochidie
Zástupci
 • slávka jedlá
 • perlotvorka mořská
 • hřebenatka jakubská
 • ústřice jedlá
 • škeble rybničná
 • velevrub malířský
 • perlorodka říční - vzácný výskyt na Šumavě
 • srdcovka jedlá
 • sášeň lodní
Třída: Plži (Gastropoda)
 • 1mm - 1m
 • 110 tis. druhů
 • zřetelně oddělená hlava s tykadly
 • vyvinutá noha
 • spirálně stočená schránka - ulita
 • většinou v moři, někteří ve sladkých vodách a na souši
Podtřída: Předožábří (Prosobranchiata)
 • útrobní vak přetočen o 180° → žábry před srdcem
 • ulita opatřena víčkem
 • dvě tykadla - oči na jejich bázi
 • gonochoristi
Zástupci
 • ušeň mořská
 • věžule šroubovitá
 • ostranka jaderská
 • homolice - dravý plž
 • tritonka
 • zavinutec
 • křídlatec
 • bahenka živorodá
Podtřída: Zadožábří (Opistobranchiata)
 • žábry složeny pod srdcem
 • malá ulita, může i chybět
 • 2 páry tykadel; oči umístěny na bázi druhého páru
 • hermafroditi
 • výlučně mořští živočichové
Zástupci
 • zej obecný (mořský zajíc)
Podtřída: Plicnatí (Pulmonata)
 • spirálně stočená ulita
 • 1 - 2 páry tykadel, 1 pár váčkovitých očí
 • dýchání plicním vakem
Zástupci
 • plovatka bahenní
 • bahnatka malá
 • okružák ploský
 • hlemýžď zahradní
 • plzák lesní - oranžová nebo šedá barva
 • slimák největší
 • slimák žlutý

Vylučovací soustava -hl. funkce - odvádění odpadových, nadbytečných a toxických látek z těla; udržování fyziologické rovnováhy = homeostázy; Ledviny (renes)-párový orgán fazolovitého tvaru, nachází se na zadní straně těla ve výši 1. až 3. bederního obratle, v břišní dutině; branka ledvinová (hinalis renalis) - místem vstupu cév a nervů, místem výstupu močových cest a mízních cév,na povrchu - kompaktní tkáň - kůra → pod tím – dřeň, uvnitř - duté prostory - kalichy ledvinové (calices renalis), pánvička ledvinová (palsis renalis) (centrální prostor), v ledivnové tkáni – nefrony-základní stavební a funkční jednotka ledviny;Nefron-Bowmanův váček - krev přiváděna tepénkou, uvnitř Bowmanova váčku - klubíčko vlásečnic (glomenulur) → vychází z něj odvodná tepénka, na Bowmanův váček navazuje vinutý kanálek 1. řádu - kanálek se zanořuje do ledvinové dřeně; ohbí kanálku - Henleova klička, další záhyby - vinutý kanálek 2. Řádu; konec nefronu - sběrný kanálek - ústi do kalichů, v každé ledvině až 1 mil. Nefronů; Moč-produkt vylučování kapalných splodin, vzniká filtrací krve v glomerulech; ultrafiltrát - primární moč, 120ml za minutu ⇒ 127l za den hlavní složka je voda,dusíkaté zplodiny (močovina),glukóza,ionty,barviva; několika stupňová filtrace a resorbce, poté se vstřebává glukóza, některé minerální látky, popř. voda→ sekundární moč (definitivní moč) - hypertonický roztok (vysoký osmotický tlak),složení: voda, močovina, barviva, ionty; 0,5-1,5l za den = diuréza = množství vyloučené množství sekundární moči za den dizuréza < 0,5l/den ⇒ oligurie - ohrožuje život; v ledvinách se nesmí filtrovat bílkoviny krevní plazmy a krevní elementy; Regulace činnosti ledvin-nepřetržitá činnost nezbytná pro život, 3-5 dnů po selhání ledvin dochází k rozvratu a člověk umírá, nadbytek vody - vylučuje se větší množství méně koncentrované moči, nedostatek vody - menší množství koncentrované moči Řízena-1:hormonálně: antidiuretický hormon (ADH) - vylučován do krve pomocí zadního laloku hypofýzy - citlivý na osmotický tlak tělních tekutin (zabraňuje nadměrnému vylučování při nedostatku vody); aldosteron - ovlivňuje hospodaření s minerály s Na+ a K+;2:nervově Močovod (ureter)-dlouhý asi 30 cm, průměr 5-7mm, zevnitř sliznice, pod ní hladká svalovina Močová trubice (uretra)-opatřena dvěma svěrači - svaly z příčně pruhované svaloviny člověk se naučí ovládat asi ve 2 letech, svěrač řízen centrem v bederní míše, ženy 3-5cm; muži 12-20cm Močové kameny- soli, které můžou ucpávat močové trubice, dají se drtit ultrazvukem Záněty- mohou postupně stoupat z moč. trubice do měchýře, močovodů až ledvin;Nádory Kožní soustava: Kůže (cutis) - odděluje vnitřní a vnější prostředí těla,1.6 až 1.8 mm²,tloušťka 1-4mm, nejsilnější na zádech, nejtenčí — oční víčka,celková hmotnost 4-4.5 kg,Funkce: ochrana před mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy,ochrana před vnějšími mikroorganismy,termoregulační fce,obsahuje různá čidla,zásobní orgán — podkožní tuk, krev,přeměna provitamínu D za pomoci UV na vitamín D,vylučovací a vstřebávací schopnost,Pokožka (epidermis):svrchní vrstva kůže,mnohovrstevný dlaždicovitý epitel,svrchní vrstvy odumírají, rohovatí a průběžně se olupují (při rohovatění se ukládá keratin=rohovina),v hlubší vrstvě melanocyty(obsahují kožní barvivo melanin,ochrana před UV,různé množství podle věku, rasy)Škára (corium):pevná, pružná vazivová vrstva,směrem k pokožce vybíhá v papily(k výživě a intervaci pokožky,patrné na bříšcích prstů, dlaních, chodidlech → papilární linie (dermatoglyfy)),četná kolagenní a elastická vlákna, s věkem elasticity ubývá,Podkožní vazivo (tela subcutanea):síť kolagenních a elastických vláken,umožňuje posun kůže,Kožní deriváty:chlupy, vlasy, obočí, řasy;vyrůstají z vlasového váčku v oblasti škáry,na dně každého váčku vlas. cibulka zásobená cévami a nervy — jediná živá část,zbytek tvořen převážně rohovinou,do vlasového váčku ústí mazová žláza,pigmentovány melaniny(eumelanin — tmavě hnědý,feomelanin — červenohnědý;v různém množství a poměru tvoří všechny barvy vlasů),stavba (v průřezu) — ve středu dřeň, kolem ní kůra,pokud se mezi dření a kůrou objeví vzduch, vzniká stříbřité zbarvení,vlasy:silnější, delší,vyrůstají v oblasti hlavy,plochý, mírně roztřepený konec (od zastřižení),prům. 80-100 tisíc vlasů, chlupy:kratší, slabší, do špičky,na ostat. částech kromě hlavy,obočí — v oblasti nadobočních oblouků,řasy — 200–250/víčko,nehty:mechanická ochrana prstů,zrohovatělá destička v obl. posledního prstního článku,vyrůstá z nehtového lůžka u nehtového kořene, primární ochlupení:pokrývá povrch těla v průběhu nitroděložního vývoje,opadává před narozením,sekundární ochlupení:před a po narození,disperzní chlupy (předloktí, bérec, …),nehty, řasy, obočí,terciální ochlupení:v období puberty,podpaždí, stydká krajina, vnější genitálie, zevní zvukovod, nosní vchod, vousy,rychlost růstu vousů — 0.3–0.45 mm/den,Kožní žlázy:mazové žlázy-produkují maz (nenasycené mastné kys., bílkoviny, soli) — 1–2 g/den,chrání chlupy a kůži před vysycháním, před nabobtnáváním ve vodě, baktericitní účinky,potní žlázy:2.5 mil., nerovnoměrně rozloženy,dlaně, chodidla, čelo, podpaží, nos,vylučují pot (vzniká z tkáňového moku,voda, NaCl, mastné kys., močovina, k. močová, volné aminokyseliny, k. mléčná,100ml–10l za den,termoregulační funkce,pachové (apokrinní) žlázy:podpaží, genitálie, nosní vchod,mléčné žlázy:párová, laločnatá žláza,15-20 laloků,v tukovém vazivu,vývody — mlékovody — v obl. prsní bradavky — okolo tmavě pigmentovaný prsní dvorec,v oblasti mléčné lišty (táhnoucí se od podpažních jamek k tříslům) Nemoci kožní soustavy:ekzémy(nenakažlivé,alergická odezva,atopický ekzém),lupénka (psoriáza),poruchy pigmentace — oheň (nahromadění kožních cévek),bradavice — rohovatění,vředy; ztráta pigmentace — vznik bělavých flíčků,rakovina kůže (melanom),akné poikilotermní živočichové - studenokrevní - bezobratlí, paryby, ryby, obojživelníci, plazihomoiotermní živočichové - teplokrevní - ptáci, savci; termolegurace spočívá v:1)Tvorba tepla;•chemická termolegurace:transformace chemické energie → část energie se uvolňuje v podobě tepla,2/3 Q se vyrobí v koster. svalech, 1/3 v srdci, játrech, ledvinách;•svalový třes:reflexní stahy kosterní svaloviny, krátkodobé záškuby, automaticky ustává při zahřání;•netřesová termogeneze:odbourávání hnědé tukové tkáně,pouze u novorozenců Výdej tepla - fyzikální termoregulace;•sáláním a vyzařováním (55%)-pokud teplota prostřední je nižší než teplota těla,umožněno rozšířením kožních cév;•vedením (1%)-přímý kontakt s chladnějším prostředním;•prouděním (15%)-vítr, proud vody, který se pohybuje ,kolem těla,vypařováním;•(18%, ale nejúčinnější)-při vyšší teplotě prostředí a při nižší vlhkosti vzduchu,pomocí dýchacích cest a potních žlaz;výdej tepla snížíme izolací kožního povrchu pomocí oblečení nebo kontrakcí kožních cév; průměrná tělesná teplota 36,5°C; v průběhu dne teplota kolísá mezi 36°C - 37°C; tělesná teplota řízena-•nervově - termoregulační centrum v prodloužené míše a v hypotalamu - reaguje na teplotu protékající krve;•hormonálně - hormony štítné žlázy a nadledvin (adrenalin a nonadrenalin);;; stav tepelné pohody - člověk nepociťuje pocit tepla ani chladu (oblečený člověk 20°C, slečený 29°C)•hypertermie - přehřátí - využíváno jako obraná reakce (horečka),pyrogeny - látky, které ovlivňujé termoregulační centrum v mozku,maximálně 42°C - ohrožuje život, subjektivní pocit zimy - zimnice - kontrakce podkožních cév (nepř. pod vlivemethanolu)•hypotermie – podchlazení, krátkodobě snese člověk 25°C; je možné umělé podchlazení - využívá se při chirurgických výkonech dospělý zdravý člověk snese +70°C, v suché sauně i 100°C; úžeh - přímé sluneční paprsky na hlavu → překrvení omozečnice → vyšší teplota, mdloba, nevolnost, apod. nejteplejší (teplotní jádro) — játra, hluboko uložené svaly, srdce, ledviny nejchladnější — špička nosu, ušní boltce (22°C - 24°C) Hormonální soustava-Reguluje a sjednocuje činnost orgánů,hormony tvořeny v endokrinních žlazách,nejednotná sk. látek;hormony-steroidní(z cholesterolu), bílkovinné,deriváty arenů; nemohou sloužit jako zdroj E nebo l. stavební Hypotalamo-hypofyzalní komplex: Hypotalamus-neurosekreční buňky,vylučují 1.hormony, které se hromadí v zadním laloku hypofýzy 2.spouštěče (liberiny) a inhibitory (statiny),nejsou hormony v pravém slova smyslu,nutné pro činnost předního laloku hypofýzy Hypofýza (podvěsek mozkový)-spojena s hypotalamem stopkou,nachází se v tureckém sedle (vyhloubenina k. klínové),Přední lalok (adenohypofýza):1.růstový (somatotropní) hormon STH(bílkovinná povaha,podporuje syntézu a využití bílkovin → růst těla (prodlužovací růst kostí, hojení ran, etc.),nadměrná produkce =gigantismus,nedostatek=nanismus,po uzavření epifyzálních štěrbin kostí (~18 let) se při nadprodukci zvětšují jen chrupavčité části těla (nos, ušní boltec, …) — akromegalie).2.glandotropní hormony(bílkoviny,ovlivňují činnost dalších žláz,thyreotropní hormon TSH-řídí činnost štítné žlázy,adenokortikotropní hormon ACTH-řídí sekreci hormonů kůry nadledvin,folikulostimulační hormon FSH-stimuluje spermatogenezi a zrání Graffových folikulů ve vaječnících,intersticiální buňky stimulující hormon ICSH-stimuluje vmezeřenou tkáň pohlavních žláz,vliv na sekreci testosteronu a ženských pohlavních hormonů,spolu s FSH urychlují zrání folikulů a tvorbu tzv. žlutého tělíska,luteotropní hormon LTH = prolaktin-vliv na mléčné žlázy a mateřské instinkty,β-endorfin-„vnitřní opiát“,ovlivňuje centrum emocí Epifýza(šišinka)-výběžek stropu mezimozku;melatonin-vyluč.v závislosti na osvětlení;cirkadiánní biorytmus(den,noc);brzdí tvorbu pohl.hor. Štítná žláza(glandula thyreiodea)-váčky(polykaly)-uvnitř thyreoglobulin-obsahuje thyroxin a trijodthyroxin,řídí celk.metabolismus,termoregulaci,růstový účinek; hyperfce-vyšší úroveň metabolismu,vyšší teplota těla,vystouplé oči; hypofce-v mládí-opožděný vývoj(kretenismus);v dosp-snížení metabolismu,ospalost,únava(myxedém) Příštítná tělíska(glandulae parathyreoideae)-4 kusy;parathormon(PTH)-bílkovinná povaha,zvyšuje propustnost buněk pro vápenaté ionty;působí na ledviny,na kosti (demineralizace kostí),na střeva(zvyšuje vstřebávání),na oční čočku(zabraňuje usazování vápenatých kationů) Slinivka břišní (pankreas) -žláza s vnitřní i vnější sekrecí,endokrinní tkáň =Langerhansovy ostrůvky,α-buňky→ inzulin(zvyšuje propustnost buň. membrán pro glukosu a pro aminokyseliny,reguluje využití glukosy v buňkách,hypofunkce=cukrovka (diabetes) 1. typu,hladina cukru zůstává vysoká,2. typ = normální vylučování inzulinu, ale buňky na něj nereagují),β-buňky→glukagon(antagonista inzulinu,zvyšuje odbourávání (jaterního) glykogenu) Nadledviny (glandulae suprarenales )-nacházejí se u předního konce ledvin,Kůra (cortex)-produkuje steroidní hormony=kortikoidy:1.aldosteron(zvyšuje resorbci Na+ v ledvinách,podporuje vylučování draselných kationtů),glukokortikoidy:1.kortizol(podporuje syntézu sacharidů z nesacharid. látek (glukoneogenezi),zvýšené uvolňování při zátěži org.,protizánětlivý, protialergický ,hypofunkce = vyčerpanost, zažívací obtíže, hubnutí, hnědé zbarvení kůže (Addisonova nemoc),2.androgeny(mužské pohl. hormony),3.estrogeny + gastrogeny( ženské pohlav. hormony)

 
bi.txt · Poslední úprava: 2010-04-13 11:31:50 autor: jakub
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki