Obsah písemky

 1. fráze s MIND
 2. modální slovesa a jejich opisné tvary
 3. there / it
 4. slovíčka na životní prostředí
1. Fráze s MIND
 • be out of your mind - být mimo
 • change your mind - změnit názor
 • take your mind off SM - dostat z hlavy
 • read your mind - číst myšlenky
 • cross your mind - napadnout (na okamžik)
 • put your mind to SM - soustředit se
 • have on your mind - přemýšlet o něčem
 • make up your mind - rozhodnout se
 • keep mind on SM - udržet pozornost
 • be in two minds - nemoci se rozhodnout
2. Modální slovesa a jejich opisné tvary
 • muset:
  • must - z vlastního popudu (umýt si hlavu)
  • have to - někdo to nařizuje
  • need to
  • it's necessary to, be obliged to, be forced to
  • v minulosti: had to
 • nemuset
  • don't have to
  • don't need to
  • needn't
  • nemuset v minulosti:
   • needn't have + 3. tvar - nemusels to dělat, je to ale vykonáno
   • didn't need to - nemusels to dělat, nevíme, jestli to bylo nebo nebylo vykonáno
 • moci, smět:
  • can
  • may - formální
  • it's possible to, be allowed to, be permitted to
  • v minulosti: could
 • nesmět
  • mustn't
 • mít něco udělat
  • should
  • ought to
  • be supposed to, be reminded to, be recommended to
 • nemít něco udělat
  • shouldn't
  • oughtn't
  • be not supposed to, be not reminded to, be not recommended to
 • žádost nejsme-li si jisti:
  • could (př. Could I open the window? Yes, you can.)
 • doporučení
  • must (př. You must see the film.)
  • recommend me to
3. There / it
 • there is / there are - sentences describing whether or not SM exist, it's followed by indefinite noun (věty popisující jestli něco existuje, nebo neexistuje, obvykle následuje neurčitý člen)
  • př. There is a little house at the foot of the hill. (úpatí kopce)
  • There are some trees growing along the side of the road.
  • There's no point in worrying about it.
 • it is / it was - sentences giving information about time, weather and distance (věty podávající informace o čase, počasí nebo vzdálenosti
  • př. It's a bright, sunny day.
  • It was half past six in the morning.
  • It's just over 10 km to the nearest town.
 • it is - as a subject of sentences to refer forwards to a later clause with that, an infinitive or an -ing form
  • př. It is a pity that no one can help.
  • It's good to see you again.
  • It's no use crying over spilt milk. (Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.)
 
aj/tar/pisemka_ut_5._4.txt · Poslední úprava: 2011-04-04 12:40:02 autor: misa
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki